Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

ALCE™

Επίπεδα:
Γ1-Γ2
Γλώσσα:
Αγγλικά

Η εξέταση ALCE είναι μια σταθμισμένη εξέταση που εξετάζει τις 4 δεξιότητες και στοχεύει στα επίπεδα Γ1 και Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Αναπτύσσεται από το Hellenic American University και διεξάγεται σε πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα διεθνώς.

Το Advanced Level Certificate in English (ALCE) του Hellenic American University είναι μια τυποποιημένη εξέταση σχεδιασμένη για υποψήφιους που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποίηση της γνώσης τους στην αγγλική γλώσσα σαν δεύτερη ή ξένη γλώσσα σε ανώτερο επίπεδο. Η εξέταση ALCE στοχεύει στα επίπεδα Γ1 και Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Η εξέταση ALCE εξετάζει την επικοινωνιακή ικανότητα και στις τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση γραπτού λόγου(reading), παραγωγή γραπτού λόγου (writing), κατανόηση προφορικού λόγου (listening) και παραγωγή προφορικού λόγου (speaking), καθώς επίσης και δραστηριότητες οι οποίες εξετάζουν τις γραμματικές γνώσεις. Δεν υπάρχει ξεχωριστό μέρος για το λεξιλόγιο καθώς οι γνώσεις λεξιλογίου εξετάζονται από όλες τις δραστηριότητες σε όλες τις ενότητες της εξέτασης.Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) (30 ερωτήσεις)

Μέρος 1 (6 ερωτήσεις) (πολλαπλές επιλογές): Ένας μονόλογος και ένας διάλογος, κάθε ένας από τους οποίους ακούγεται δύο φορές και ακολουθείται από τρεις γραπτές ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από τρεις σύντομες επιλογές απαντήσεων.

Μέρος 2 (7 ερωτήσεις) (πολλαπλές επιλογές): Συνέντευξη: Ένας διάλογος που ακούγεται δύο φορές, με επτά ερωτήσεις που έχουν σχέση με την κεντρική ιδέα κάθε μέρους της συνέντευξης. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από τρεις σύντομες γραπτές επιλογές απαντήσεων.

Μέρος 3 (10 ερωτήσεις) (πολλαπλές επιλογές): Ομαδική συζήτηση: Ένας παρουσιαστής περιγράφει μία πρόταση και τέσσερις ομιλητές αναπτύσσουν τις απόψεις τους σχετικά με αυτή. Πρόκειται για μία συζήτηση η οποία ακούγεται δύο φορές και που ακολουθείται από δέκα ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση από τρεις σύντομες γραπτές επιλογές απαντήσεων.

Μέρος 4 (7 ερωτήσεις) (πολλαπλές επιλογές): Ομιλία: Ένας μονόλογος που ακούγεται δύο φορές και που συνοδεύεται από επτά ερωτήσεις με τρεις επιλογές απαντήσεων.

Διάρκεια ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening): 40 λεπτά (περίπου)

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading & Use of Language) (50 ερωτήσεις)

Δραστηριότητα 1 (10 ερωτήσεις): Ένα κείμενο: πέντε από τις δέκα προτάσεις περιέχουν γλωσσικό λάθος. Οι υποψήφιοι αποφασίζουν ποιες πέντε προτάσεις έχουν λάθος εστιάζοντας στα υπογραμμισμένα μέρη της κάθε πρότασης.

Δραστηριότητα 2 (10 ερωτήσεις): Δύο σύντομα κείμενα τύπου cloze, το καθένα με πέντε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν κάθε κενό στα κείμενα επιλέγοντας μεταξύ τεσσάρων πιθανών απαντήσεων.

Δραστηριότητα 3 (10 ερωτήσεις): Οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο με επτά παραγράφους που συνοδεύεται από δέκα ερωτήσεις. Οι πρώτες επτά ερωτήσεις αφορούν στη κεντρική ιδέα κάθε παραγράφου ενώ οι υπόλοιπες τρεις συγκρίνουν πληροφορίες από όλες τις παραγράφους. Οι υποψήφιοι επιλέγουν τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση από τέσσερεις επιλογές απαντήσεων.

Δραστηριότητα 4 (10 ερωτήσεις): Οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο, συνήθως με επιστημονικό ή ακαδημαϊκό θέμα, που συνοδεύεται από δέκα ερωτήσεις με τέσσερεις επιλογές απαντήσεων η κάθε μία. Οι ερωτήσεις εξετάζουν τη λεπτομερή κατανόηση του κειμένου και περιλαμβάνουν εντοπισμό σημασίας σε περιεχόμενο.

Δραστηριότητα 5 (10 ερωτήσεις): Ένα κείμενο επιχειρηματολογίας που ακολουθείται από δέκα ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τέσσερεις επιλογές απαντήσεων. Οι πρώτες έξι ερωτήσεις αφορούν στις απόψεις που εκφράζονται στο κείμενο ενώ οι υπόλοιπες τέσσερεις αφορούν σε στοιχεία λόγου σχετικά με την ανάπτυξη και την συνοχή του κειμένου.

Διάρκεια ενότητας κατανόησης γραπτού λόγου (RUL): 75 λεπτά 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) (1 θέμα)

Οι υποψήφιοι επιλέγουν μεταξύ δύο θεμάτων. Τα θέματα μπορούν να αναπτυχθούν ως έκθεση επιχειρηματολογίας στην οποία οι υποψήφιοι επιχειρηματολογούν υπέρ ή κατά ενός θέματος, βασιζόμενοι σε τουλάχιστον δύο από τα βοηθητικά σημεία (prompts) που τους παρέχονται.

Διάρκεια ενότητας παραγωγής γραπτού λόγου (Writing): 45 λεπτά 

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) (3 δραστηριότητες)

Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή - Οι υποψήφιοι απαντούν σε μη-ευαίσθητες, προσωπικές ερωτήσεις.

Δραστηριότητα 2: Ερωτήσεις σχετικά με το θέμα – Οι υποψήφιοι απαντούν σε δυο ή τρεις ερωτήσεις σχετικά με ένα θέμα, χρησιμοποιώντας βοηθητικά σημεία (prompts) για κάθε ερώτηση.

Δραστηριότητα 3: Επιχειρηματολογία - Στους υποψήφιους δίνεται το πλαίσιο ενός αντιφατικού θέματος και οι κύριες απόψεις της κάθε πλευράς. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν πλευρά και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της πλευράς τους με αποτελεσματικό τρόπο.

Διάρκεια ενότητας παραγωγής προφορικού λόγου (Speaking) 8 λεπτά (περίπου)

Οι τρεις πρώτες ενότητες (Listening, Reading & Use of Language και Writing) αποτελούν το γραπτό μέρος της εξέτασης και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Η τέταρτη ενότητα (Speaking) πραγματοποιείται είτε την ημέρα της γραπτής εξέτασης είτε σε προγενέστερη ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 


Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ. Βρείτε εύκολα και γρήγορα ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας, μέσα από μια επιλογή 100 και πλέον τοποθεσιών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ολοκληρώστε την αίτηση σας άμεσα με την χρεωστική, προπληρωμένη ή πιστωτική σας κάρτα.

Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προσεχή σας συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω email σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και φέρετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων. Επίσης, θα σας προωθηθούν ενημερώσεις για την κατάσταση της αίτησής σας καθώς και χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας όπως και προσκλήσεις σε ακαδημαϊκά webinars με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ σας απαλλάσσει από την συμπλήρωση εγγράφων και χρονοβόρων επισκέψεων στην τράπεζα. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την εγγραφή σας στις εξετάσεις ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή, το τάμπλετ σας ή το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας.
 


Οι τέσσερις ενότητες της εξέτασης ALCE του Hellenic American University βαθμολογούνται με βάση ένα προηγμένο μαθηματικό μοντέλο, το Item Response Theory (IRT). Σε κάθε ενότητα της εξέτασης, η άμεση βαθμολογία (raw scores) μετατρέπεται σε μια βαθμολογική κλίμακα αναφοράς (scaled scores) από το 0 έως το 100. Η βαθμολογική κλίμακα αναφοράς επιτρέπει την εξίσωση όλων των εξετάσεων σε κάθε περίοδο, διασφαλίζοντας ότι η ικανότητα που απαιτείται για επιτυχία στην εξέταση ή για την επίτευξη υψηλής βαθμολογίας παραμένει η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις.

Για τις ενότητες του Listening και του RUL Sections, η βαθμολογική κλίμακα αναφοράς προκύπτει από την ικανότητα του κάθε υποψήφιου και από τη δυσκολία της κάθε ερώτησης σε αυτήν την ενότητα. Για να επιτύχουν στις ενότητες του Listening και του RUL στο επίπεδο Γ1,  οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 55 στα 100 στην βαθμολογική κλίμακα αναφοράς για αυτήν την ενότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδιώξουν ελάχιστη άμεση βαθμολογία (raw scores) 16 για την ενότητα του Listening και 27 για την ενότητα του RUL για να επιτύχουν σε αυτές τις ενότητες. Για το επίπεδο Γ2, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 74 στα 100 στην βαθμολογική κλίμακα αναφοράς για αυτήν την ενότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιδιώξουν ελάχιστη άμεση βαθμολογία (raw scores) 22 για την ενότητα του Listening και 37 για την ενότητα του RUL για να επιτύχουν σε αυτές τις ενότητες.

Η ενότητα του Writing βαθμολογείται με σύνολο τους 15 βαθμούς. Υπάρχουν τρία κριτήρια: Ολοκλήρωση Δραστηριότητας (Task Completion), Οργάνωση (Organization), και Γλωσσική Επάρκεια (Linguistic Resources). Το κάθε κριτήριο δίνει έναν με πέντε βαθμούς. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν σύνολο 8 βαθμών και άνω επιτυγχάνουν (Pass ) σε αυτήν την ενότητα της εξέτασης σε επίπεδο Γ1, ενώ αυτοί με σύνολο 11 και άνω επιτυγχάνουν (Pass )  σε αυτήν την ενότητα της εξέτασης σε επίπεδο Γ2.

Η ενότητα του Speaking βαθμολογείται με σύνολο τους 15 βαθμούς. Υπάρχουν τρία κριτήρια: Ολοκλήρωση Δραστηριότητας (Task Completion), Ροή Λόγου και Αλληλεπίδραση (Fluency and Interaction), και Γλωσσική Επάρκεια (Linguistic Resources). Το κάθε κριτήριο δίνει έναν με πέντε βαθμούς. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν σύνολο 8 βαθμών και άνω επιτυγχάνουν (Pass ) σε αυτήν την ενότητα της εξέτασης σε επίπεδο Γ1, ενώ αυτοί με σύνολο 11 και άνω επιτυγχάνουν (Pass )  σε αυτήν την ενότητα της εξέτασης σε επίπεδο Γ2.

Οι κατώτατες βαθμολογίες επιτυχίας της εξέτασης ALCE έχουν καθοριστεί μέσω ειδικών διαδικασιών, όπως αυτές ορίζονται στο εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR): A Manual(2009).

Μέσω μιας μικτής προσέγγισης τυπικής ρύθμισης, οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν βαθμολόγηση τουλάχιστον 55 στα 100 στην βαθμολογική κλίμακα αναφοράς αποκτούν πιστοποιητικό ALCE στο επίπεδο Γ1, ενώ αυτοί που επιτυγχάνουν βαθμολόγηση τουλάχιστον 74 στα 100 στην βαθμολογική κλίμακα αναφοράς αποκτούν πιστοποιητικό ALCE στο επίπεδο Γ2. Το πιστοποιητικό ALCE ισχύει δια βίου, με την επιφύλαξη προς όλους τους ενδιαφερόμενους  ότι η γλωσσική ικανότητα ενός υποψηφίου μπορεί να βελτιωθεί ή να επιδεινωθεί σε συνάρτηση με την επαφή που διατηρεί ο υποψήφιος με τη χρήση της γλώσσας.


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησης σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.Επιπλέον υπηρεσίες:


  • Hellenic American University
Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:

Υποστήριξη

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις εξετάσεις σας ή τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις, συμβουλές, δωρεάν υλικό προετοιμασίας και άλλα.

Δε βρήκατε αυτο που ψάχνετε;
Είστε καθηγητής ή κέντρο ξένων γλωσσών;

Βιβλία Εξετάσεων:


Πίσω στην αρχή