Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

ABLE B2

Επίπεδο:
B2
Γλώσσα:
Αγγλικά
Συχνότητα:
2 φορές το χρόνο

Το Assessment Board for Language Examinations (ABLE B2) είναι μια σταθμισμένη εξέταση που εξετάζει τις 4 δεξιότητες στο επίπεδο B2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR B2). Είναι μια εξέταση που αναπτύσσεται από το Hellenic American University και που διεξάγεται από πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα παγκοσμίως.

Η εξέταση ABLE B2 είναι σταθμισμένη και έχει σχεδιαστεί για υποψήφιους που επιθυμούν πιστοποίηση του επίπεδου γλωσσομάθειάς τους στην Αγγλική ως Δεύτερη ή Άλλη Γλώσσα σε επίπεδο καλής γνώσης. Το ABLE B2 αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Η εξέταση ABLE B2 αναπτύσσεται και βαθμολογείται από το Hellenic American University, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα υπαγόμενο στην Πολιτεία του New Hampshire, ΗΠΑ, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στη γλωσσική αξιολόγηση.

Όλες οι ενότητες της εξέτασης ακολουθούν συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές και εξεταστικές προδιαγραφές. Τα ερωτήματα υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμές προκειμένου να διασφαλιστούν η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των εξετάσεων. Λαμβάνεται μέριμνα ώστε οι εξετάσεις να είναι αξιοκρατικές και προσβάσιμες προς όλους τους υποψήφιους.

Το ABLE B2 εξετάζει την επικοινωνιακή ικανότητα σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες –κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου – και περιλαμβάνει δραστηριότητες που εξετάζουν γνώση γραμματικής. Η εξέταση δεν περιλαμβάνει ξεχωριστή ενότητα για το λεξιλόγιο καθώς η γνώση λεξιλογίου εξετάζεται σε όλες τις ενότητες της εξέτασης.

Το ABLE B2 είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. Το πιστοποιητικό ABLE B2 μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη γλωσσικής ικανότητας στον ιδιωτικό τομέα και για περαιτέρω σπουδές που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.Κατανόηση Προφορικού Λόγου (30 ερωτήσεις)

Μέρος 1 (10 ερωτήσεις): Δέκα σύντομοι διάλογοι που ακούγονται δύο φορές, με μία ερώτηση ανά διάλογο. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την ορθή απάντηση από τρεις σύντομες εκτυπωμένες εναλλακτικές απαντήσεις. 

Μέρος 2 (10 ερωτήσεις): Ένας διάλογος που ακούγεται δύο φορές, με δέκα ερωτήσεις συνέντευξης. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την ορθή απάντηση από πέντε σύντομες εκτυπωμένες εναλλακτικές απαντήσεις προκειμένου να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο. 

Μέρος 3 (5 ερωτήσεις): Ένας διάλογος που ακούγεται δύο φορές, με πέντε ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που ακούνε προκειμένου να επιλέξουν την ορθή απάντηση από τρεις σύντομες εκτυπωμένες εναλλακτικές απαντήσεις.  

Μέρος 4 (5 ερωτήσεις): Ένας μονόλογος που ακούγεται δύο φορές, με πέντε ερωτήσεις. Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που ακούνε προκειμένου να επιλέξουν την ορθή απάντηση από τρεις σύντομες εκτυπωμένες εναλλακτικές απαντήσεις.

Διάρκεια ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου: 35 λεπτά (περίπου)

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (5 δραστηριότητες) (50 ερωτήσεις)

Δραστηριότητα 1 (15 ερωτήσεις):  Οι υποψήφιοι διαβάζουν δεκαπέντε σύντομες προτάσεις έξι από τις οποίες περιέχουν λάθη. Οι υποψήφιοι αποφασίζουν ποιες προτάσεις είναι γραμματικά ορθές και ποιες είναι γραμματικά λανθασμένες. 

Δραστηριότητα 2 (10 ερωτήσεις): Δύο σύντομα κείμενα τύπου cloze, με πέντε κενά το καθένα. Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το κάθε κενό επιλέγοντας μία από τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις.

Δραστηριότητα 3 (10 ερωτήσεις): Οι υποψήφιοι ταιριάζουν δέκα ερωτήσεις με πέντε σύντομα διαδικτυακά κείμενα σχετικά με ένα θέμα. 

Δραστηριότητα 4 (8 ερωτήσεις): Οι υποψήφιοι διαβάζουν τέσσερα σύντομα κείμενα, με οκτώ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, το καθένα με τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις. 

Δραστηριότητα 5 (7 ερωτήσεις): Οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα κείμενο με έξι παραγράφους. Το κείμενο περιγράφει μια διαδικασία ή αίτιο και αποτέλεσμα ή πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Οι υποψήφιοι επιλέγουν την ορθή απάντηση από τέσσερεις εναλλακτικές απαντήσεις.

Διάρκεια ενότητας κατανόησης γραπτού λόγου: 75 λεπτά 

Παραγωγή Γραπτού Λόγου (1 θέμα)

Οι υποψήφιοι επιλέγουν ένα από δύο θέματα προκειμένου να γράψουν ένα email, περίπου μίας σελίδας, είτε κάνοντας μια περιγραφή είτε προσφέροντας συμβουλές. Παρέχονται βοηθητικά σημεία (prompts) τα οποία χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι. 

Διάρκεια ενότητας παραγωγής γραπτού λόγου: 40 λεπτά 

Παραγωγή προφορικού λόγου (3 δραστηριότητες)

Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή: Οι υποψήφιοι απαντούν σε μη-ευαίσθητες, προσωπικές ερωτήσεις.

Δραστηριότητα 2: Δραστηριότητα συμπλήρωσης κενών: Οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε δραστηριότητα συμπλήρωσης κενών κατά τη διάρκεια της οποίας κατανοούν και παρέχουν πληροφορίες προς τον εξεταστή.

Δραστηριότητα 3: Ερωτήσεις σχετικά με ένα θέμα: Οι υποψήφιοι απαντούν σε γενικές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.

Διάρκεια ενότητας παραγωγής προφορικού λόγου: 8 λεπτά (περίπου)


Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ. Βρείτε εύκολα και γρήγορα ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας, μέσα από μια επιλογή 100 και πλέον τοποθεσιών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ολοκληρώστε την αίτηση σας άμεσα με την χρεωστική, προπληρωμένη ή πιστωτική σας κάρτα.

Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προσεχή σας συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω email σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και φέρετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων. Επίσης, θα σας προωθηθούν ενημερώσεις για την κατάσταση της αίτησής σας καθώς και χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας όπως και προσκλήσεις σε ακαδημαϊκά webinars με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ σας απαλλάσσει από την συμπλήρωση εγγράφων και χρονοβόρων επισκέψεων στην τράπεζα. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την εγγραφή σας στις εξετάσεις ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή, το τάμπλετ σας ή το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας.
 


Η βαθμολόγηση των ενοτήτων Listening και Reading & Use of Language γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικού λογισμικού σύμφωνα με τις αρχές της Σύγχρονης Θεωρίας Μέτρησης (Item Response Theory).

Η ενότητα Writing βαθμολογείται από δύο ανεξάρτητους βαθμολογητές με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης όπως αυτές έχουν οριστεί από το Hellenic American University. Οι εκθέσεις των οποίων οι βαθμολογίες εμφανίζουν απόκλιση, αξιολογούνται από τρίτο βαθμολογητή ο οποίος καθορίζει τον τελικό βαθμό. Οι βαθμολογητές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα κριτήρια του Hellenic American University.

Η βαθμολόγηση της ενότητας Speaking γίνεται με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης όπως αυτές έχουν οριστεί από το Hellenic American University, από βαθμολογητές ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους σύμφωνα με τα κριτήρια του Hellenic American University. Όλα τα τεστ ηχογραφούνται.

Για κάθε ενότητα, οι αρχικοί βαθμοί (raw scores) μετατρέπονται σε τελικούς βαθμούς (scaled scores) βασισμένους σε κλίμακα 0 έως 100.

Οι τελικοί βαθμοί οι οποίοι είναι βασισμένοι σε κλίμακα επιτρέπουν στάθμιση μεταξύ των θεμάτων κάθε εξεταστικής περιόδου και εξασφαλίζουν ότι η ικανότητα που απαιτείται για να επιτύχουν οι υποψήφιοι ή να λάβουν υψηλή βαθμολογία παραμένει η ίδια από τη μία εξεταστική περίοδο στην επόμενη.

Ενότητες Κατανόησης Προφορικού και Γραπτού Λόγου (Listening and Reading & Use of Language)

Για τις ενότητες Listening και Reading & Use of Language, οι τελικοί βαθμοί προκύπτουν από τη γλωσσική ικανότητα κάθε υποψήφιου και τη δυσκολία κάθε ερώτησης σε αυτές της ενότητες.

Προκειμένου να επιτύχουν σε οποιαδήποτε από αυτές τις ενότητες, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν τελική βαθμολογία τουλάχιστον 55 στα 100 σε αυτήν την ενότητα.

Ενότητα Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Writing)

Για τις επιδόσεις τους στην ενότητα Writing, οι υποψήφιοι λαμβάνουν συνολική αρχική βαθμολογία από 3 έως 15 η οποία προκύπτει από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: Ολοκλήρωση Δραστηριότητας (Task Completion), Οργάνωση (Organization) και Γλωσσική Επάρκεια (Linguistic Resources). Οι βαθμολογητές βαθμολογούν κάθε κριτήριο με 1 έως 5 βαθμούς (σύνολο 15 βαθμοί). Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν συνολική αρχική βαθμολογία τουλάχιστον 8 στα 15 επιτυγχάνουν στη συγκεκριμένη ενότητα.

Προκειμένου να επιτύχουν στη συγκεκριμένη ενότητα, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν τελική βαθμολογία τουλάχιστον 55 από 100 σε αυτήν την ενότητα.

Ενότητα Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking)

Για τις επιδόσεις τους στην ενότητα Speaking, οι υποψήφιοι λαμβάνουν συνολική αρχική βαθμολογία από 3 έως 15 η οποία προκύπτει από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: Ολοκλήρωση Δραστηριότητας (Task Completion), Οργάνωση (Organization) και Γλωσσική Επάρκεια (Linguistic Resources). Οι βαθμολογητές βαθμολογούν κάθε κριτήριο με 1 έως 5 βαθμούς (σύνολο 15 βαθμοί).. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν συνολική αρχική βαθμολογία τουλάχιστον 8 στα 15 επιτυγχάνουν στη συγκεκριμένη ενότητα.

Προκειμένου να επιτύχουν στη συγκεκριμένη ενότητα, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν τελική βαθμολογία τουλάχιστον 55 από 100 σε αυτήν την ενότητα.

Ελάχιστες βαθμολογίες

Οι ελάχιστες βαθμολογίες (βαθμολογία κάτω από την οποία οι υποψήφιοι απορρίπτονται) για κάθε ενότητα έχουν οριστεί μέσω διαδικασιών τυποποίησης, όπως αυτές περιγράφονται στο εγχειρίδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης ‘Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR): A Manual’ (2009).

Αποκτούν το πιστοποιητικό ABLE B2 οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο τελικής βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 55 από 100.

Τα πιστοποιητικά ABLE B2 ισχύουν δια βίου.


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησης σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.


Επιπλέον υπηρεσίες:


  • Hellenic American University
Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:

Υποστήριξη

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις εξετάσεις σας ή τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις, συμβουλές, δωρεάν υλικό προετοιμασίας και άλλα.

Δε βρήκατε αυτο που ψάχνετε;
Είστε καθηγητής ή κέντρο ξένων γλωσσών;

Βιβλία Εξετάσεων:


Πίσω στην αρχή