Δωρεάν ακαδημαϊκές υπηρεσίες προς Κέντρα Ξένων Γλωσσών, καθηγητές και μαθητές

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προσφέρει τις παρακάτω ακαδημαϊκές υπηρεσίες σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών, καθηγητές και μαθητές σχετικά με τις εξετάσεις γλωσσομάθειας που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση:

Σημαντικές πληροφορίες

  • Όλα τα σεμινάρια και webinars διεξάγονται στην Αγγλική από έμπειρα και εξειδικευμένα μέλη της ομάδας Ακαδημαϊκής Υποστήριξης του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
  • Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια και webinars λαμβάνουν Πιστοποιητικό Συμμετοχής από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
Σεμινάρια/webinars σχετικά με τις εξετάσεις για καθηγητές Αγγλικής (στις εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και εξ αποστάσεως) - Θεματολογία:

 

Εξετάσεις Πανεπιστημίου του Michigan

Εξέταση Θέμα
ECCE/ECPE ECCE Writing Workshop: Assessing your students’ Writing task from a rater’s perspective
ECPE Writing Workshop: Assessing your students’ Writing task from a rater’s perspective
ECCE Speaking: Elaboration techniques for stage 4
ECPE Speaking: Being formal in stages 4 and 5
Developing Test Taking Skills for the ECCE and ECPE - The Speaking Section
Developing Test Taking Skills for the ECCE - The Listening, GVR, and Writing Sections 
Developing Test Taking Skills for the ECPE - The Listening, GCVR, and Writing Sections
Test Taking Tips for the ECCE: What Candidates Need to Know Before the Test
Test Taking Tips for the ECPE: What Candidates Need to Know Before the Test
Staging the ECCE Speaking Test: Simulation, Theory, and Practice
Staging the ECPE Speaking Test: Simulation, Theory, and Practice
Becoming your students' ECCE Examiner
Becoming your students' ECPE Examiner
The ECCE Writing Task: The Key to Effective Composition Development
The ECPE Writing Task: The Key to Effective Composition Development
Correcting the ECCE Writing task
Correcting the ECPE Writing task
MET MET: Format, Preparation, and Assessment

 

Εξετάσεις ETS

Εξέταση Θέμα
TOEIC® The Updated TOEIC® Listening and Reading examination: Format, Preparation, and Assessment

 

Εξετάσεις του Hellenic American University

 

Εξέταση Θέμα
STYLE Developing and Practicing in STYLE (Levels 1-4)
ABLE B2 ABLE B2 Writing: Meeting the standard
Μαγνητοσκοπημένα webinars για καθηγητές Αγγλικής και μαθητές (εξ αποστάσεως)

 

Εξέταση Θέμα
ECCE How to succeed in the ECCE Writing, Listening & GVR Sections
ECPE How to succeed in the ECPE Writing, Listening & GCVR Sections
Διαδραστικά σεμινάρια/webinars για μαθητές (στις εγκαταστάσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και εξ αποστάσεως)

 

Εξετάσεις Πανεπιστημίου του Michigan

Εξέταση Δραστηριότητα
ECCE Are you ready to take the ECCE? (Writing tips and Speaking Practice)
ECPE Are you ready to take the ECPE? (Writing tips and Speaking Practice)

 

Εξετάσεις του Hellenic American University

Εξέταση Δραστηριότητα
ΒCCE Are you ready to take the BCCE? (Writing and Speaking Sections)
ABLE B2 Are you ready to take the ABLE B2? (Writing and Speaking Sections)
ΑLCE Are you ready to take the ALCE? (Writing and Speaking Sections)
Webinars κατόπιν αιτήματος για καθηγητές Αγγλικής και μαθητές (εξ αποστάσεως)

 

Εξετάσεις Cambridge Assessment English 

Εξέταση Δραστηριότητα
KET for Schools Are you ready to take the Α2 Κey (KET) for Schools Speaking test? – An interactive workshop for students 
PET for Schools Are you ready to take the B1 Preliminary (PET) for Schools Speaking test? – An interactive workshop for students
FCE for Schools Are you ready to take the B2 First (FCE) for Schools Speaking test? – An interactive workshop for students
Preparing students for the B2 First (FCE) for Schools Writing Paper– An interactive seminar for teachers
CAE Are you ready to take the C1 Advanced (CAE) Speaking test? – An interactive workshop for students
CPE Are you ready to take the C2 Proficiency (CPE) Speaking test? – An interactive workshop for students 
Preparing students for the C2 Proficiency (CPE) Writing Paper– An interactive seminar for teachers

Σημαντική πληροφορία
  • Οι καθηγητές των μαθητών μπορούν, αν θέλουν, να είναι παρόντες κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων/webinars.
Παρουσιάσεις για γονείς κατόπιν αιτήματος (στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Ξένων Γλωσσών)

 

  • Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει παρουσίαση σε γονείς μαθητών και υποψήφιων μαθητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, με θεματολογία που αποφασίζεται κατόπιν συνεννόησης, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Κέντρου Ξένων Γλωσσών.
  • Η παρουσίαση έχει ως στόχο να ενημερώσει τους γονείς σχετικά με τα πιστοποιητικά των εξετάσεων γλωσσομάθειας που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση, τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων και την  αναγνωρισιμότητα και ισχύ των πιστοποιητικών. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις.
  • Η παρουσίαση διεξάγεται στην Ελληνική, στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, από έμπειρα και εξειδικευμένα μέλη της ομάδας Ακαδημαϊκής Υποστήριξης του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.
Τελευταία Ενημέρωση: 2019/09/09 - 10:59:50

Σε αυτή την ενότητα:

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα