Δομή και Περιεχόμενο του CPE

 

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων/θεμάτων/μερών
Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και Χρήση της Αγγλικής (Use of English) 1 ώρα και 30 λεπτά Μέρος 1
(Χρήση της Αγγλικής – κυρίως λεξιλόγιο)

Ένα σύντομο κείμενο με κενά που ακολουθείται από οκτώ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν μια λέξη ή φράση από τέσσερες επιλογές και να συμπληρώσουν κάθε κενό.
8 ερωτήσεις
Μέρος 2
(Χρήση της Αγγλικής – κυρίως γραμματική)

Ένα προσαρμοσμένο κείμενο cloze με οκτώ κενά. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναγνωρίσουν τη μία ορθή λέξη για να συμπληρώσουν κάθε κενό.
8 ερωτήσεις
Μέρος 3
(Χρήση της Αγγλικής – κυρίως προσφύματα)

Ένα σύντομο κείμενο με οκτώ κενά. Κάθε κενό αντιστοιχεί σε μία λέξη. Δίπλα στο κείμενο παρατίθενται οι ρίζες των λέξεων που λείπουν. Οι υποψήφιοι πρέπει να τις τροποποιήσουν ώστε να σχηματίσουν  τις  λέξεις που λείπουν.
8 ερωτήσεις
Μέρος 4
(Χρήση της Αγγλικής)

Έξι διακριτές ερωτήσεις  με μία «εισαγωγική» πρόταση η κάθε μία που ακολουθείται από μία λέξη- κλειδί και μία πρόταση-απάντηση με ένα κενό. Χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την πρόταση-απάντηση με 3–8 λέξεις, ώστε να έχει το ίδιο νόημα με την «εισαγωγική» πρόταση.
6 ερωτήσεις
Μέρος 5
(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Ένα εκτεταμένο κείμενο (700-750 λέξεις)  που ακολουθείται από έξι ερωτήσεις κατανόησης κειμένου πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από τέσσερις επιλογές.
6 ερωτήσεις
Μέρος 6
(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Ένα κείμενο με κενά τα οποία αντιστοιχούν σε παραγράφους οι οποίες παρατίθενται ανακατωμένες μετά το κείμενο. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναγνωρίσουν τη σωστή παράγραφο για κάθε κενό.
7 ερωτήσεις
Μέρος 7
(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Ένα εκτεταμένο κείμενο (ή μερικά σύντομα κείμενα) που ακολουθείται από ερωτήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης.  Οι υποψήφιοι πρέπει να ταιριάξουν την κάθε ερώτηση με μέρη του κειμένου.
10 ερωτήσεις
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) 1 ώρα και 30 λεπτά Θέμα 1
Οι υποψήφιοι πρέπει να συνοψίσουν σε μία έκθεση τις κύριες ιδέες δύο κειμένων, περίπου 100 λέξεων έκαστο.
1 θέμα (240-280 λέξεις)
Θέματα 2-5
Οι υποψήφιοι επιλέγουν μεταξύ ενός από πέντε θεμάτων, το κάθε ένα όχι ανωτέρω των 70 λέξεων. Εάν επιλέξουν ένα από τα θέματα 2-4, οι υποψήφιοι  πρέπει να συντάξουν άρθρο, επιστολή, αναφορά ή κριτική.  Εάν επιλέξουν το θέμα 5, οι υποψήφιοι  πρέπει να συντάξουν άρθρο, έκθεση, επιστολή, αναφορά ή κριτική που βασίζεται σε ένα από τα δύο προεπιλεγμένα βιβλία που έχουν διαβάσει.
1 θέμα (280-320 λέξεις)
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) περίπου 40 λεπτά Μέρος 1
Τέσσερες σύντομες ηχογραφήσεις που δεν συνδέονται νοηματικά μεταξύ τους, διάρκειας περίπου ενός λεπτού η κάθε μία. Οι ηχογραφήσεις περιλαμβάνουν είτε μονόλογους  είτε συνομιλίες μεταξύ ομιλητών. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν τις ηχογραφήσεις και να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για κάθε ηχογράφηση. Κάθε ερώτηση έχει τρεις επιλογές (Α, Β ή C).
6 ερωτήσεις
Μέρος 2
Μονόλογος διάρκειας 3-4 λεπτών. Οι ερωτήσεις είναι σειρά από ημιτελείς προτάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να αναγνωρίσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται (μεμονωμένες λέξεις ή ονοματικές φράσεις) ώστε να συμπληρώσουν κάθε κενό.
9 ερωτήσεις
Μέρος 3
Μία ηχογράφηση που περιλαμβάνει διάλογο μεταξύ ομιλητών διάρκειας 3-4 λεπτών. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με τέσσερις επιλογές η κάθε μία.
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Πέντε σύντομοι μονόλογοι που συνδέονται νοηματικά μεταξύ τους, διάρκειας περίπου 35 δευτερόλεπτα έκαστος. Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε δύο ασκήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης. Η κάθε άσκηση περιλαμβάνει οκτώ επιλογές από τις οποίες οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τις πέντε ορθές.
10 ερωτήσεις
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 16 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων Μέρος 1
Συζήτηση του εξεταστή με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά (προφορικές ερωτήσεις).
3 μέρη
Μέρος 2
Διάλογος μεταξύ των δύο υποψηφίων. Δίνονται οδηγίες στους υποψηφίους με γραπτά και προφορικά ερεθίσματα που χρησιμοποιούνται σε άσκηση λήψης απόφασης (decision-making task).
Μέρος 3
Ατομική, εκτεταμένη παραγωγή λόγου από κάθε υποψήφιο που ακολουθείται από συζήτηση πάνω σε θέματα σχετικά με την ατομική παραγωγή λόγου. Δίνεται σε κάθε υποψήφιο μια γραπτή ερώτηση που πρέπει να απαντήσει. Ο εξεταστής καθοδηγεί συζήτηση για να εξερευνήσει περαιτέρω τα θέματα της ατομικής παραγωγής λόγου.
Τελευταία Ενημέρωση: 2018/02/14 - 17:16:22

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα