Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

C2 Proficiency (CPE)

Επίπεδο:
Γ2
Γλώσσα:
Αγγλικά
Συχνότητα:
2 φορές το χρόνο

Το C2 Proficiency (CPE), γνωστό και ως Cambridge English: Proficiency (CPE), είναι υψηλού επιπέδου πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο.

Από την εμφάνισή της το 1913, η εξέταση έχει αναθεωρηθεί αρκετές φορές με πιο πρόσφατη την αλλαγή του 2013. Οι αλλαγές βασίστηκαν στα αποτελέσματα εκτενών ερευνών πάνω στη γλωσσική αξιολόγηση της Αγγλικής και  έδωσαν τη δυνατότητα στην εξέταση να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στη γλωσσική διδασκαλία και αξιολόγηση ενώ διασφάλισαν ότι το τεστ παραμένει αξιόπιστο, συναφές και φιλικό στη χρήση για τον υποψήφιο.

Το C2 Proficiency (CPE) αντιστοιχεί στο επίπεδο Γ2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Το C2 Proficiency (CPE) απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν κατακτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική και επιθυμούν:

 • να μελετούν απαιτητικά αντικείμενα υψηλού επιπέδου συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
 • να εμπλέκονται ενεργητικά στην ακαδημαϊκή ζωή συμμετέχοντας με αυτοπεποίθηση σε μαθήματα και σεμινάρια
 • να ηγούνται περίπλοκων και απαιτητικών ερευνών 
 • να διαπραγματεύονται και να πείθουν με αποτελεσματικότητα σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο

Το C2 Proficiency (CPE) είναι αναγνωρισμένο από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας διαφόρων επιπέδων αναλόγως της τελικής βαθμολογίας στην κλίμακα Cambridge English, ως εξής:

Επίπεδο αναγνώρισης

Τελική βαθμολογία

Γ2

200-230

Γ1

180-199

Το C2 Proficiency (CPE) γίνεται αποδεκτό από χιλιάδες οργανισμούς, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο ως αξιόπιστο, ακριβές και αμερόληπτο τεστ δεξιοτήτων στην Αγγλική.Ενότητα 1: Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και Χρήση της Αγγλικής (Use of English)

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Μέρη ενότητας: 7

Αριθμός ερωτήσεων: 53

 

Μέρος 1 (8 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

(Χρήση της Αγγλικής – κυρίως λεξιλόγιο)

Ένα σύντομο κείμενο με κενά που ακολουθείται από οκτώ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν μια λέξη ή φράση από τέσσερις επιλογές και να συμπληρώσουν κάθε κενό.

Μέρος 2 (8 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

(Χρήση της Αγγλικής – κυρίως γραμματική)

Ένα προσαρμοσμένο κείμενο cloze με οκτώ κενά. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναγνωρίσουν τη μία ορθή λέξη για να συμπληρώσουν κάθε κενό.

Μέρος 3 (8 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

(Χρήση της Αγγλικής – κυρίως προσφύματα)

Ένα σύντομο κείμενο με οκτώ κενά. Κάθε κενό αντιστοιχεί σε μία λέξη. Δίπλα στο κείμενο παρατίθενται οι ρίζες των λέξεων που λείπουν. Οι υποψήφιοι πρέπει να τις τροποποιήσουν ώστε να σχηματίσουν τις λέξεις που λείπουν.

Μέρος 4 (6 ερωτήσεις - έως 2 βαθμοί για κάθε σωστή απάντηση)

(Χρήση της Αγγλικής)

Έξι διακριτές ερωτήσεις  με μία «εισαγωγική» πρόταση η κάθε μία που ακολουθείται από μία λέξη- κλειδί και μία πρόταση-απάντηση με ένα κενό. Χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την πρόταση-απάντηση με 3–8 λέξεις, ώστε να έχει το ίδιο νόημα με την «εισαγωγική» πρόταση.

Μέρος 5 (6 ερωτήσεις - έως 2 βαθμοί για κάθε σωστή απάντηση)

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Ένα εκτεταμένο κείμενο (700-750 λέξεις)  που ακολουθείται από έξι ερωτήσεις κατανόησης κειμένου πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από τέσσερις επιλογές.

Μέρος 6 (7 ερωτήσεις - έως 2 βαθμοί για κάθε σωστή απάντηση)

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Ένα κείμενο με κενά τα οποία αντιστοιχούν σε παραγράφους οι οποίες παρατίθενται ανακατωμένες μετά το κείμενο. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναγνωρίσουν τη σωστή παράγραφο για κάθε κενό.

Μέρος 7 (10 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

(Κατανόηση Γραπτού Λόγου)

Ένα εκτεταμένο κείμενο (ή μερικά σύντομα κείμενα) που ακολουθείται από ερωτήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης.  Οι υποψήφιοι πρέπει να ταιριάξουν την κάθε ερώτηση με μέρη του κειμένου.

Ενότητα 2: Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing)

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Μέρη ενότητας: 2

Θέμα 1

Οι υποψήφιοι πρέπει να συνοψίσουν σε μία έκθεση τις κύριες ιδέες δύο κειμένων, περίπου 100 λέξεων έκαστο.

1 θέμα (240-280 λέξεις)

Θέματα 2-5

Οι υποψήφιοι επιλέγουν μεταξύ ενός από πέντε θεμάτων, το κάθε ένα όχι ανωτέρω των 70 λέξεων. Εάν επιλέξουν ένα από τα θέματα 2-4, οι υποψήφιοι  πρέπει να συντάξουν άρθρο, επιστολή, αναφορά ή κριτική.  Εάν επιλέξουν το θέμα 5, οι υποψήφιοι  πρέπει να συντάξουν άρθρο, έκθεση, επιστολή, αναφορά ή κριτική που βασίζεται σε ένα από τα δύο προεπιλεγμένα βιβλία που έχουν διαβάσει.

1 θέμα (280-320 λέξεις)

Προεπιλεγμένα βιβλία για το 2020 - 2023

Set texts for C2 Proficiency January 2020 - December 2021:

 • Nick Hornby: About a Boy (any edition)
 • Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying the film directed by Chris Weitz and Paul Weitz (2002) as well as, or instead of, the novel.
 • Dodie Smith: I Capture the Castle (any edition)
 • Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying the film directed by Tim Fywell (2000) as well as, or instead of, the novel.

Set texts for C2 Proficiency January 2022 – December 2023:

 • Jane Austen: Northanger Abbey (any edition)
 • Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying the film directed by Jon Jones (2007) as well as, or instead of, the novel.
 • David Nicholls: Us (any edition)
 • Teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying the BBC television mini-series directed by Geoffrey Sax (2020) as well as, or instead of, the novel. 

Ενότητα 3: Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)

Διάρκεια: Περίπου 40 λεπτά

Μέρη ενότητας: 4

Αριθμός ερωτήσεων: 30

 

Μέρος 1 (6 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Τρεις σύντομες ηχογραφήσεις που δεν συνδέονται νοηματικά μεταξύ τους, διάρκειας περίπου ενός λεπτού η κάθε μία. Οι ηχογραφήσεις περιλαμβάνουν είτε μονόλογους  είτε συνομιλίες μεταξύ ομιλητών. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν τις ηχογραφήσεις και να απαντήσουν σε δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής για κάθε ηχογράφηση. Κάθε ερώτηση έχει τρεις επιλογές (Α, Β ή C).

Μέρος 2 (9 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)           

Μονόλογος διάρκειας 3-4 λεπτών. Οι ερωτήσεις είναι σειρά από ημιτελείς προτάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να αναγνωρίσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται (μεμονωμένες λέξεις ή ονοματικές φράσεις) ώστε να συμπληρώσουν κάθε κενό.

Μέρος 3 (5 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Μία ηχογράφηση που περιλαμβάνει διάλογο μεταξύ ομιλητών διάρκειας 3-4 λεπτών. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με τέσσερις επιλογές η κάθε μία.

Μέρος 4 (10 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Πέντε σύντομοι μονόλογοι που συνδέονται νοηματικά μεταξύ τους, διάρκειας περίπου 35 δευτερόλεπτα έκαστος. Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε δύο ασκήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης. Η κάθε άσκηση περιλαμβάνει οκτώ επιλογές από τις οποίες οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τις πέντε ορθές. 

Ενότητα 4: Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

Διάρκεια: 16 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων

Δομή: 2 εξεταστές - 2 ή 3 υποψήφιοι

Μέρη ενότητας: 3

 

Μέρος 1

Συζήτηση του εξεταστή με κάθε υποψήφιο ξεχωριστά (προφορικές ερωτήσεις).

Μέρος 2

Διάλογος μεταξύ των δύο υποψηφίων. Δίνονται οδηγίες στους υποψηφίους με γραπτά και προφορικά ερεθίσματα που χρησιμοποιούνται σε άσκηση λήψης απόφασης (decision-making task).

Μέρος 3

Ατομική, εκτεταμένη παραγωγή λόγου από κάθε υποψήφιο που ακολουθείται από συζήτηση πάνω σε θέματα σχετικά με την ατομική παραγωγή λόγου. Δίνεται σε κάθε υποψήφιο μια γραπτή ερώτηση που πρέπει να απαντήσει. Ο εξεταστής καθοδηγεί συζήτηση για να εξερευνήσει περαιτέρω τα θέματα της ατομικής παραγωγής λόγου.


 

Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ. Βρείτε εύκολα και γρήγορα ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας, μέσα από μια επιλογή 100 και πλέον τοποθεσιών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ολοκληρώστε την αίτηση σας άμεσα με την χρεωστική, προπληρωμένη ή πιστωτική σας κάρτα.

Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προσεχή σας συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω email σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και φέρετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων. Επίσης, θα σας προωθηθούν ενημερώσεις για την κατάσταση της αίτησής σας καθώς και χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας όπως και προσκλήσεις σε ακαδημαϊκά webinars με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ σας απαλλάσσει από την συμπλήρωση εγγράφων και χρονοβόρων επισκέψεων στην τράπεζα. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την εγγραφή σας στις εξετάσεις ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή, το τάμπλετ σας ή το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας.


Όλες οι ενότητες των γραπτών εξετάσεων (μέρη) βαθμολογούνται από το Cambridge English.

Οι βαθμολογίες του C2 Proficiency αναφέρονται στην κλίμακα του Cambridge English. Οι υποψήφιοι θα λάβουν μια ξεχωριστή βαθμολογία για κάθε μια από τις ενότητες της εξέτασης (Reading, Use of English, Writing, Listening και Speaking) στην αναφορά αποτελεσμάτων τους, η οποία παρέχει μια ξεκάθαρη εικόνα των επιδόσεων τους. Από τις πέντε αυτές επιμέρους βαθμολογίες προκύπτει ο μέσος όρος (overall result) ως αποτέλεσμα της εξέτασης. Παρέχεται, επίσης, και ο βαθμός που αντιστοιχεί στο επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Για το C2 Proficiency, οι παρακάτω βαθμολογίες χρησιμοποιούνται στην αναφορά αποτελεσμάτων:

Cambridge English Scale Score

Grade

CEFR level

220-230

Grade A

C2

213–219

Grade B

C2

200–212

Grade C

C2

180–199

Level C1

C1

Βαθμολογίες μεταξύ του 162 και 179 περιλαμβάνονται επίσης στην αναφορά αποτελεσμάτων για το C2 Proficiency. Οι υποψήφιοι δεν θα λάβουν πιστοποιητικό, όμως η βαθμολογία τους σύμφωνα με την κλίμακα του Cambridge English θα εμφανίζεται στην αναφορά αποτελεσμάτων που θα εκδοθεί. Βαθμολογίες χαμηλότερες του 162 δεν εμφανίζονται και ως εκ τούτου οι υποψήφιοι δεν θα λάβουν πιστοποιητικό ή βαθμολογία για τη συγκεκριμένη εξέταση.

Η πίσω όψη του πιστοποιητικού απεικονίζει πως τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με την κλίμακα επιπέδων του CEFR. Το ακόλουθο έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για να βοηθήσει καθηγητές και υποψηφίους να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η κλίμακα του Cambridge English. 


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησης σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.


Επιπλέον υπηρεσίες:


 • Cambridge Assessment English
Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:

Υποστήριξη

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις εξετάσεις σας ή τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις, συμβουλές, δωρεάν υλικό προετοιμασίας και άλλα.

Δε βρήκατε αυτο που ψάχνετε;
Είστε καθηγητής ή κέντρο ξένων γλωσσών;

Πίσω στην αρχή