Δομή και Περιεχόμενο του ECCE

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των εξετάσεων ECCE. 

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή # ερωτήσεων
Έκθεση (Writing) 30 λεπτά Οι υποψήφιοι επιλέγουν μεταξύ email/επιστολής ή έκθεσης που έχουν διαφορετικά θέματα και γράφουν αντιστοίχως, παρουσιάζοντας την άποψή τους σχετικά με την κατάσταση ή το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό που έχουν επιλέξει. 1 θέμα

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)
45 λεπτά

Μέρος 1 – ακούγεται μία φορά
(πολλαπλή επιλογή)

Σύντομοι διάλογοι που ακολουθούνται από μία ερώτηση ο καθένας. Οι επιλογές απαντήσεων δίνονται με τη μορφή εικόνων.

25

Μέρος 2 – ακούγεται δύο φορές
(πολλαπλή επιλογή)

Σύντομες ομιλίες με τέσσερα διαφορετικά θέματα που ακολουθούνται από 5 ερωτήσεις η κάθε μία. Οι ερωτήσεις είναι εκτυπωμένες στο εξεταστικό φυλλάδιο (test booklet) και στους υποψήφιους δίνεται χρόνος να τις διαβάσουν πριν ακούσουν την κάθε ομιλία. Δίνονται τέσσερις εκτυπωμένες επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση. Οι υποψήφιοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις στο εξεταστικό φυλλάδιο.

20

Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR)

75 λεπτά

Γραμματική (πολλαπλή επιλογή)

Ελλιπείς προτάσεις που ακολουθούνται, η κάθε μία, από επιλογές λέξεων ή φράσεων προκειμένου να συμπληρωθούν. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

15

Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή)

Ελλιπείς προτάσεις που ακολουθούνται, η κάθε μία, από επιλογές λέξεων προκειμένου να συμπληρωθούν. Μόνο μία λέξη έχει τη σωστή σημασία για το συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον.

14

Κατανόηση Γραπτού Λόγου (πολλαπλή επιλογή)

Μέρος 1
Δύο σύντομα κείμενα με διαφορετικά θέματα που ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις κατανόησης το καθένα.

Μέρος 2
Δύο ομάδες κειμένων, με τέσσερα κείμενα η κάθε μία που συνδέονται θεματικά μεταξύ τους.  Η κάθε ομάδα ακολουθείται από 12 ερωτήσεις κατανόησης.

36
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) έως 15 λεπτά Δομημένη διαπροσωπική προφορική επικοινωνία μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή σε θέματα προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Η συνομιλία περιλαμβάνει prompt με εικόνες. 4 στάδια

 

  • Τα τρία πρώτα μέρη (Writing, Listening και GVR) αποτελούν τις γραπτές εξετάσεις και διεξάγονται την ίδια ημέρα. Το τέταρτο μέρος, η προφορική εξέταση, πραγματοποιείται ή την ημέρα των γραπτών εξετάσεων ή σε προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία.
  • Η δομή και το περιεχόμενο του τεστ αντικατοπτρίζουν τη γενική γλωσσική προετοιμασία, τη μεθοδολογία και το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούνται για την εκμάθηση της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας.
  • Στις ηχογραφήσεις της ενότητας κατανόησης προφορικού λόγου (Listening) ακούγονται καθιερωμένες Αμερικανικές προφορές και δεν χρησιμοποιούνται διάλεκτοι ούτε ακούγονται εξωγενείς ήχοι. Οι υποψήφιοι ακούν μόνο τις φωνές των ομιλητών και, επομένως, η βαθμολογία τους δεν επηρεάζεται αρνητικά από εξωτερικούς παράγοντες.
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/07/15 - 11:09:24

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα