Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων ECCE

Listening & GVR
Πώς Με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικού λογισμικού και την εφαρμογή των αρχών της Σύγχρονης Θεωρίας Μέτρησης (Item Response Theory)
Πού Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Από ποιον Tο Πανεπιστήμιο του Michigan (U-M).
Writing
Πώς Με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης όπως αυτές έχουν οριστεί από το U-M. Κάθε έκθεση αξιολογείται από τουλάχιστον δύο βαθμολογητές. Οι εκθέσεις των οποίων οι βαθμολογίες εμφανίζουν απόκλιση, αξιολογούνται από τρίτο βαθμολογητή, ο οποίος καθορίζει και τον τελικό βαθμό.
Πού Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Από ποιον Από βαθμολογητές ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους σύμφωνα με τα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Michigan (U-M).
Speaking
Πώς Με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης όπως αυτές έχουν οριστεί από το U-M.
Πού Στην Ελλάδα. Η τελική βαθμολογία δίνεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Από ποιον Από βαθμολογητές ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους σύμφωνα με τα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Michigan (U-M).
Αρχές του συστήματος αξιολόγησης των εξετάσεων ECCE (σε ισχύ από το Μάρτιο του 2014):
 • Τα αποτελέσματα όλων των ενοτήτων ECCE ανακοινώνονται με τις ακόλουθες πέντε αλφαβητικές κλίμακες και τις αντίστοιχες αριθμητικές κλίμακες:   
  Αλφαβητική κλίμακα Αριθμητική κλίμακα
  Honors (H) 840-1000
  Pass (P) 750-835
  Low Pass (LP) 650-745
  Borderline Fail (BF) 610-645
  Fail (F) 0-605
 • Αποκτούν το ECCE οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650.
 • Αποκτούν το ECCE με τη διάκριση «with Honors» οι υποψήφιοι που λαμβάνουν βαθμολογία σε όλες τις ενότητες ίση ή ανώτερη του 840.
 • Δεν αποκτούν το ECCE οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες κατώτερο του 650.
 • Δεν αποκτούν το ECCE οι υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν σε μία ή περισσότερες ενότητες της εξέτασης. Η πιθανή επιτυχής επίδοσή τους σε όσες ενότητες συμμετείχαν δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
 • Το Πανεπιστήμιο του Michigan επιτρέπει σε υποψηφίους με ειδικές ικανότητες να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες ή με τροποποιήσεις.

Μάθετε επίσης

Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/03 - 10:12:55

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα