Το Γλωσσάρι των Εξετάσεων

Τι σημαίνουν οι λέξεις που θα ακούσετε την ημέρα των εξετάσεων

 

Εξεταστής (examiner) O υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των εξετάσεων στην αίθουσα. Φροντίζει για την τήρηση των κανονισμών και την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στο χώρο ευθύνης του.
Επιτηρητής (proctor) Ο υπεύθυνος για τη συμπεριφορά των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ακολουθεί τις υποδείξεις του εξεταστή στον οποίο και αναφέρεται.
Εξεταστής προφορικών (oral examiner) Εκείνος που αξιολογεί το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου στα Αγγλικά, ακολουθώντας συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν τεθεί από τον εξεταστικό φορέα.
Συντονιστής Εξεταστικού Κέντρου (Test Center Coordinator) Ο γενικός υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των γραπτών και προφορικών εξετάσεων σε ένα εξεταστικό κέντρο. Κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων, συνεργάζεται με τον εξεταστή και τους επιτηρητές για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια των προφορικών εξετάσεων, φροντίζει για την ομαλή διεξαγωγή τους.
Ειδική Φόρμα Απαντήσεων (Answer Sheet) Δισέλιδο έντυπο στο οποίο σημειώνονται όλες οι απαντήσεις, με προεκτυπωμένα τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου.

Ειδική Φόρμα Απαντήσεων Έκθεσης (Writing Section Answer Sheet)

Έντυπο στο οποίο γράφεται η έκθεση, με προεκτυπωμένα τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου.
Τετράδιο Ερωτήσεων (Test Booklet) Πολυσέλιδο έντυπο το οποίο περιλαμβάνει τα θέματα των εξετάσεων. Σε αυτό, οι υποψήφιοι μπορούν μόνο να κρατήσουν σημειώσεις ή να υπογραμμίσουν.
Φόρμα Εγγραφής (Registration Form) Δισέλιδο έντυπο το οποίο χρησιμοποιείται για την προφορική αξιολόγηση των υποψηφίων, με προεκτυπωμένα τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου.
Κωδικός (Code) Ο κωδικός που είναι μοναδικός για κάθε υποψήφιο. Εμφανίζεται στην απόδειξη πληρωμής των εξετάστρων που εκδίδεται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση.
Εξεταστικό Κέντρο (Test Center) Η περιοχή/ χώρος που διεξάγονται οι εξετάσεις.
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 20:51:03

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα