Πώς διεξάγουμε τις εξετάσεις

  • Πραγματοποιούμε ελέγχους ποιότητας τακτικά και συστηματικά, σύμφωνα με τη συνεχή δέσμευσή μας προς την ποιότητα.
  • Αξιολογούμε όλους όσοι εργάζονται για τις εξετάσεις τακτικά και συστηματικά.
  • Εκπαιδεύουμε συστηματικά όλους όσοι εργάζονται για τις εξετάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς των εξεταστικών φορέων.
  • Επιθεωρούμε τακτικά όλους τους εξεταστικούς χώρους και αναζητούμε διαρκώς νέους που πληρούν τις προδιαγραφές των εξεταστικών φορέων.
  • Χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τεχνολογικά μέσα για όλες τις συναλλαγές μας με όσους εμπλέκονται στις εξετάσεις και σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό σε όλες τις διεξαγωγές των εξετάσεών μας.
  • Λαμβάνουμε ειδική μέριμνα για όσους υποψηφίους πρέπει να εξεταστούν υπό ειδικές συνθήκες.
  • Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα στην Ελλάδα και αξιοποιούμε τις προτάσεις των Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητών ξένων γλωσσών.
  • Δημιουργούμε φιλικό εξεταστικό περιβάλλον που παρέχει στους υποψήφιους τις πλέον αποτελεσματικές εξεταστικές συνθήκες.

Οι άνθρωποι του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης εργάζονται σκληρά για να διασφαλίσουν άριστες εξεταστικές συνθήκες για όλους τους υποψήφιους.

Είμαστε στη διάθεσή σας – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις εξετάσεις – να απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή σας σχετικά με τις εξετάσεις που διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Τελευταία Ενημέρωση: 2015/03/12 - 12:03:23

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα