Δομή και Περιεχόμενο του Μovers

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, υφίστανται αλλαγές στις εξετάσεις YLE Movers. Στον πίνακα που ακολουθεί, οι αλλαγές έχουν σημειωθεί με έντονη γραμματοσειρά.

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων/ασκήσεων
Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) Περίπου 25 λεπτά Μέρος  1
Μία μεγάλη εικόνα η οποία απεικονίζει άτομα να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Πάνω και κάτω από την εικόνα υπάρχουν ορισμένα ονόματα. Οι υποψήφιοι καλούνται να ακούσουν προσεκτικά ένα διάλογο ανάμεσα σε έναν ενήλικο και ένα παιδί και να υπογραμμίσουν το κάθε όνομα που θα αντιστοιχεί στο σωστό άτομο που απεικονίζεται στη μεγάλη εικόνα.
5 ερωτήσεις
Μέρος  2
Ένας σύντομος διάλογος ανάμεσα σε δύο άτομα. Δίνεται μια φόρμα ή μια σελίδα από ένα σημειωματάριο με ορισμένες λέξεις που λείπουν (κενά). Οι υποψήφιοι καλούνται να ακούσουν το μαγνητοφωνημένο απόσπασμα και να συμπληρώσουν τη λέξη που λείπει ή τον αριθμό σε κάθε κενό.
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Δύο ομάδες εικόνων. Στα αριστερά, υπάρχουν ορισμένες εικόνες με ανθρώπους και με τα ονόματά τους ή άλλες τοποθεσίες ή αντικείμενα με τις ονομασίες τους. Στα δεξιά, υπάρχει ομάδα εικόνων οι οποίες συνοδεύονται από γράμματα και όχι από λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο άτομα και να αντιστοιχήσουν καθεμία από τις εικόνες στα δεξιά  με την αντίστοιχη εικόνα που φέρει ονομασία στα αριστερά. 
5 ερωτήσεις
Μέρος 4
Πέντε σύντομοι διάλογοι. Υπάρχει μια ερώτηση και τρεις εικόνες για κάθε διάλογο. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφασίσουν ποια  εικόνα δείχνει τη σωστή απάντηση στην ερώτηση και να επιλέξουν το κουτί που βρίσκεται από κάτω της.
5 ερωτήσεις
Μέρος 5
Μια μεγάλη εικόνα. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν προσεκτικά ένα διάλογο ανάμεσα σε έναν ενήλικο και ένα παιδί και να χρωματίσουν τα διάφορα αντικείμενα στην εικόνα χρησιμοποιώντας το χρώμα που ακούν στο διάλογο. Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να γράψουν μία λέξη ως μέρος του διαλόγου.  
5 ερωτήσεις
Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) & Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) 30 λεπτά Μέρος 1
Αριστερά υπάρχουν οκτώ εικόνες με αντικείμενα και την αγγλική λέξη από κάτω από κάθε εικόνα. Στα δεξιά υπάρχουν έξι  ορισμοί (προτάσεις που περιγράφουν ή εξηγούν έξι από τα οκτώ αντικείμενα στα δεξιά). Οι υποψήφιοι πρέπει να αντιστοιχίσουν την εικόνα με τον ορισμό και να γράψουν τη σωστή λέξη κάτω από την εικόνα.
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Μια μεγάλη εικόνα και επτά προτάσεις που σχετίζονται με την εικόνα. Ορισμένες από τις προτάσεις περιγράφουν την εικόνα σωστά άλλες όχι. Εάν η πρόταση είναι σωστή και αληθής τότε οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν ΄ναι΄ δίπλα της. Αν δεν είναι σωστές πρέπει να γράψουν ΄όχι΄.
6 ερωτήσεις
Μέρος 3
Ένας σύντομος διάλογος ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τι λέει ο δεύτερος ομιλητής (A, B ή C).
6 ερωτήσεις
Μέρος 4
Ένα κείμενο με ορισμένες λέξεις που λείπουν (κενά). Δίπλα στο κείμενο υπάρχουν ορισμένες μικρές εικόνες και λέξεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφασίσουν ποια λέξη ταιριάζει στο κάθε κενό και να τη γράψουν. Για την τελευταία ερώτηση οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν το καλύτερο τίτλο για το κείμενο επιλέγοντας ανάμεσα σε τρεις πιθανούς τίτλους. 
5 ερωτήσεις
Μέρος 5
Μια ιστορία σε τρία μέρη. Κάθε μέρος της ιστορίας έχει μια εικόνα. Μετά από κάθε μέρος της ιστορίας οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν τις προτάσεις χρησιμοποιώντας δύο ή τρεις λέξεις.
7 ερωτήσεις
Μέρος 6
Μια μεγάλη εικόνα. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν προτάσεις, να απαντήσουν ερωτήσεις και να γράψουν προτάσεις σχετικά με αυτήν.
6 ερωτήσεις
Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) 5-7 λεπτά Μέρος 1
Ο εξεταστής ρωτάει τον υποψήφιο «What’s your name?» και «How old are you?» και του ζητάει να περιγράψει διαφορές μεταξύ των δύο εικόνων Find the Differences, π.χ. «Here it’s a cloudy day, but here it’s a sunny day».
4 μέρη
Μέρος 2
Ο εξεταστής λέει στον υποψήφιο το όνομα της ιστορίας και περιγράφει την πρώτη εικόνα, π.χ. «These pictures show a story. It’s called, ‘Fred loves food’. Look at the pictures first. (Παύση) Fred’s at home with his family. They’re in the kitchen and Mum’s giving him his dinner». Κατόπιν, ο εξεταστής ζητάει από τον υποψήφιο να συνεχίσει την ιστορία. Ο τίτλος της ιστορίας και το όνομα του κεντρικού χαρακτήρα/τα ονόματα των κεντρικών χαρακτήρων εμφανίζονται με τις εικόνες στο εξεταστικό φυλλάδιο του υποψήφιου.
Μέρος 3
Ο εξεταστής δείχνει στον υποψήφιο πώς να κάνει αυτή τη δραστηριότητα με την πρώτη ομάδα από τέσσερεις ‘Odd One Out’ εικόνες και κατόπιν του ζητάει να επιλέξει μία εικόνα από τις άλλες τρεις ομάδες και να πει ποια είναι διαφορετική και για ποιο λόγο. Για παράδειγμα, «You don’t eat a book. You read it».
Μέρος 4
Ο εξεταστής ρωτάει τον υποψήφιο σχετικά με ένα θέμα, π.χ. «Let’s now talk about parties. What do you eat at parties?»  
Τελευταία Ενημέρωση: 2018/01/22 - 14:08:37

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα