Αποστολή, όραμα και αρχές του Κέντρου Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων

Η αποστολή μας

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει δεσμευτεί να παρέχει τη δυνατότητα στο εκάστοτε κοινό της να ενισχύει τις προοπτικές του για επαγγελματική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία ή προσωπική εξέλιξη. Σύμφωνα με την ανωτέρω δέσμευση, η αποστολή του Κέντρου Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εξετάσεων και να υποστηρίζει την ακαδημαϊκή έρευνα στους τομείς της γλωσσικής εκμάθησης, των εξετάσεων και της αξιολόγησης. Το Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων διεξάγει ανοιχτές, διαφανείς και ασφαλείς εξετάσεις πιστοποίησης και συνεργάζεται με τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και με εξωτερικούς οργανισμούς, ιδρύματα και πρόσωπα στην Ευρώπη, στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Κέντρο Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έχει δεσμευθεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού του και απαγορεύει τις διακρίσεις όσον αφορά σε φυλή, χρώμα, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ηλικία, θρήσκευμα, εθνική καταγωγή και φυσική αναπηρία στις διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας, στις εγγραφές υποψηφίων, στη διεξαγωγή εξετάσεων και στην παροχή υπηρεσιών.

Το όραμά μας

Να συνεχίσουμε να κατέχουμε ηγετική θέση στο χώρο της διεξαγωγής εξετάσεων πιστοποίησης, στην παροχή εξεταστικών υπηρεσιών και στην υποστήριξη της ακαδημαϊκής έρευνας στους τομείς της γλωσσικής εκμάθησης και αξιολόγησης.

Οι αρχές μας
  • Ποιότητα
  • Αμεροληψία
  • Ακεραιότητα
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/04/28 - 12:55:44

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα