Οι υπηρεσίες μας

Προσφέρουμε μεγάλο εύρος υπηρεσιών για τους υποψήφιους των εξετάσεών μας και για εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία τους:

Ιδιαίτερα στους ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και στους καθηγητές, προσφέρουμε ευρύ δίκτυο ακαδημαϊκών υπηρεσιών:

Διδασκαλία της Αγγλικής και εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Θεωρούμε την πιστοποίηση γλωσσομάθειας ως σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος μιας ευρύτερης μαθησιακής διαδικασίας. Υποστηρίζουμε τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών αναπτύσσοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αφορούν θέματα κοινωνικού προβληματισμού και βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους στην Αγγλική. Τέτοια προγράμματα είναι το Eco Fans Network για μαθητές Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

Έρευνα και διεθνείς συνεργασίες

Υλοποιούμε ερευνητικό έργο στους τομείς της γλωσσικής εκμάθησης και της γλωσσικής αξιολόγησης, αυτόνομα ή σε συνεργασία με διεθνείς φορείς πιστοποίησης. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων τίθενται συχνά στη διάθεση των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και των καθηγητών μέσω σεμιναρίων και δημοσιεύσεων.

Δικαιώματα κατόχων πιστοποιητικών

Προστατεύουμε το κύρος των πιστοποιητικών που εκδίδονται από τα Πανεπιστήμια και τους Οργανισμούς που εκπροσωπούμε και υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα των κατόχων των πιστοποιητικών.

Επαγγελματική εξέλιξη ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητών

Υποστηρίζουμε την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη των ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητών με σεμινάρια, γλωσσικά εργαστήρια και παρουσιάσεις που διοργανώνουμε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Κοινωνική προσφορά

Η ευθύνη απέναντι στην  ευρύτερη κοινότητα αποτελεί προτεραιότητά μας. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε αναλάβει δράσεις με κοινωνικό περιεχόμενο όπως οι παρακάτω:

 • Διάθεση μέρους των εσόδων από εξέταστρα για εξετάσεις επιπέδων Α1-Α2 και B2 προς την οργάνωση Κιβωτός του Κόσμου που δραστηριοποιείται και απευθύνεται κυρίως σε μικρά, απροστάτευτα παιδιά που βιώνουν ιδιαιτέρως δύσκολες συνθήκες.
 • Συγκέντρωση βιβλίων και δημιουργία βιβλιοθήκης για το ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ, θεραπευτικό πρόγραμμα για εξαρτημένα άτομα. Δωρεάν συμμετοχή στις εξετάσεις γλωσσομάθειας που διοργανώνουμε σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα προγράμματά του.
 • Δωρεάν συμμετοχή στις εξετάσεις γλωσσομάθειας που διοργανώνουμε σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα προγράμματα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, καινοτόμα δημόσια σχολεία εκπαίδευσης ενήλικων.
 • Δωρεάν συμμετοχή στις εξετάσεις γλωσσομάθειας που διοργανώνουμε σε παιδιά που φιλοξενούνται στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, εθελοντικός οργανισμός που προασπίζει τα δικαιώματα των παιδιών.
 • Δωρεάν συμμετοχή στις εξετάσεις γλωσσομάθειας που διοργανώνουμε σε παιδιά που φιλοξενούνται στα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, φιλανθρωπικός οργανισμός που βοηθά όσα παιδιά έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό τους περιβάλλον και έχουν ανάγκη φροντίδας και προστασίας.
 • Δράση για την πιστοποίηση ανέργων στη γνώση της Αγγλικής μέσω των εξετάσεων γλωσσομάθειας που διοργανώνουμε, με στόχο τη βελτίωση των προσόντων τους και την ενθάρρυνσή τους για ενεργή συμμετοχή στην αγορά εργασίας.
 • Ενίσχυση μαθητών που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας με στόχο την εκπαιδευτική υποστήριξή τους.
 • Υποστήριξη υποψηφίων και καθηγητών σε πυροπαθείς περιοχές.
 • Υποστήριξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων υποψηφίων.
 • Απονομή υποτροφιών σε υποψήφιους που ανήκουν σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.
 • Ενίσχυση των τοπικών οικονομιών σε όλη την Ελλάδα μέσω της λειτουργίας εξεταστικών κέντρων και της οργάνωσης σεμιναρίων και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/01/22 - 13:06:40

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα