Δομή και Περιεχόμενο B1 Preliminary (PET) for Schools

Από 1η Ιανουαρίου 2020, αλλαγές στις εξετάσεις B1 Preliminary (PET) for Schools έχουν τεθεί σε ισχύ. Στον παρακάτω πίνακα, οι αλλαγές επισημαίνονται με έντονα γράμματα.  

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων
Κατανόηση
Γραπτού Λόγου (Reading)
45 λεπτά Μέρος 1
Πέντε σύντομα κείμενα με τρεις επιλογές A, B και C δίπλα στο  κάθε ένα. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν το κάθε κείμενο και να αποφασίσουν σε ποια περίπτωση θα μπορούσε να εμφανιστεί.
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Πέντε σύντομες περιγραφές ανθρώπων και οκτώ σύντομα κείμενα για ανάγνωση. Οι υποψήφιοι πρέπει να αντιστοιχίσουν κάθε άνθρωπο με ένα από τα κείμενα.
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Ένα μεγαλύτερο κείμενο ακολουθούμενο από πέντε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με τέσσερις επιλογές, A, B, C και D στο κάθε ένα. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν το κείμενο και να απαντήσουν στις πέντε ερωτήσεις.
10 ερωτήσεις
Μέρος 4
Πέντε προτάσεις έχουν αφαιρεθεί από ένα μεγαλύτερο κείμενο. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρουν τις πέντε προτάσεις που λείπουν από τις οκτώ προτάσεις που τους δίνονται, A-H.
5 ερωτήσεις
Μέρος 5
Ένα κείμενο με έξι αριθμημένα κενά. Κάθε κενό αντιστοιχεί σε μια λέξη που λείπει και οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από τις τέσσερις που δίνονται (A, B, C ή D).
6 ερωτήσεις
Μέρος 6
Ένα σύντομο κείμενο με έξι αριθμημένα διαστήματα. Οι υποψήφιοι πρέπει να σκεφτούν τη σωστή λέξη για να καλύψουν το κενό.
6 ερωτήσεις
       
Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) 45 λεπτά Μέρος 1
Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν ένα email 100-120 λέξεων ως απάντηση σε πληροφορίες που δίνονται (μια επικεφαλίδα, ένα email και ένα σύνολο τεσσάρων υποδείξεων που παρουσιάζονται ως σημειώσεις).
1 ερώτηση
Μέρος 2
Οι υποψήφιοι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο ερωτήματα: να γράψουν ένα άρθρο ή μια ιστορία περίπου 100 λέξεων. Για το άρθρο, οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα περιοδικό ή μια ανακοίνωση από άρθρο που δίνει το θέμα το οποίο πρέπει να αναπτύξουν. Για την ιστορία, δίνεται στους υποψηφίους η πρώτη πρόταση της ιστορίας.
1 ερώτηση
       
Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) Περίπου 30 λεπτά Μέρος 1
Επτά σύντομες ηχογραφήσεις. Για κάθε ηχογράφηση υπάρχει μια ερώτηση και τρεις εικόνες (Α, Β ή C). Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν τις ηχογραφήσεις και να επιλέξουν τη σωστή εικόνα που απαντά καλύτερα την ερώτηση.
7 ερωτήσεις
Μέρος 2
Έξι σύντομοι διάλογοι, ο καθένας με μια πρόταση που περιγράφει μια κατάσταση. Ακολουθεί μια ερώτηση ή μια πρόταση προς συμπλήρωση και τρεις επιλογές. Οι υποψήφιοι ακούν το κείμενο, έπειτα επιλέγουν εκείνη που απαντά καλύτερα την ερώτηση ή συμπληρώνει την πρόταση.
6 ερωτήσεις
Μέρος 3
Ένας μεγαλύτερος μονόλογος και μια σελίδα σημειώσεων ή προτάσεων που συνοψίζουν το περιεχόμενο του κειμένου. Έξι πληροφορίες έχουν αφαιρεθεί. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που λείπουν.
6 ερωτήσεις
Μέρος 4
Ένα μεγαλύτερο κείμενο με τη μορφή συνέντευξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε έξι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τρεις επιλογές.
6 ερωτήσεις
       
Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking) 12-17 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων Μέρος 1
Γενική συζήτηση με τον εξεταστή. Ο εξεταστής υποβάλλει σε κάθε υποψήφιο ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία, τις καθημερινές του ρουτίνες, πράγματα που του αρέσουν ή δεν του αρέσουν, κ.λπ.
4 μέρη
Μέρος 2
Ο εξεταστής δίνει σε κάθε υποψήφιο μία έγχρωμη φωτογραφία για να περιγράψει για περίπου 1 λεπτό ο καθένας τους.
Μέρος 3
Ο εξεταστής θέτει μια κατάσταση δίνοντας στους υποψηφίους εικόνες για να μελετήσουν. Οι εικόνες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να παρακινήσουν τους υποψηφίους να συζητήσουν  σχετικά με μια υποτιθέμενη κατάσταση. Οι υποψήφιοι ανταλλάσσουν μαζί ιδέες, κάνουν προτάσεις ή απαντούν σε αυτές, συζητούν εναλλακτικές λύσεις, προτείνουν και διαπραγματεύονται συμφωνίες.
Μέρος 4
Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να συζητήσουν περαιτέρω και να διευρύνουν το θέμα που εισήχθη στο Μέρος 3. Ο εξεταστής κατευθύνει την συζήτηση με ερωτήσεις στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι με τη σειρά τους απαντούν είτε μεμονωμένα είτε μέσω αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/10/06 - 16:07:48

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα