Δομή και Περιεχόμενο του PET for Schools

Ενότητα Διάρκεια Περιγραφή Αριθμός ερωτήσεων
Κατανόηση και
Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Reading and
Writing)
1 ώρα και 30 λεπτά Μέρος 1
Πέντε πολύ μικρά κείμενα (πιθανόν πινακίδες ή μηνύματα , καρτ ποστάλ, σημειώσεις,  emails, ετικέτες κλπ). Πρέπει να τις διαβάσετε και να απαντήσετε σε μία ερώτηση επιλέγοντας μια από τις τρεις επιλογές (A, B ή Γ).
5 ερωτήσεις
Μέρος 2
Πέντε σύντομες περιγραφές ανθρώπων και οκτώ μικρά κείμενα για ανάγνωση. Πρέπει να ταιριάξετε κάθε άνθρωπο σε ένα κείμενο.
5 ερωτήσεις
Μέρος 3
Ένα μακρύ κείμενο και δέκα προτάσεις που αναφέρονται σε αυτό. Πρέπει να διαβάσετε το κείμενο και να δηλώσετε εάν το περιεχόμενο κάθε πρότασης είναι αλήθεια ή ψέματα.
10 ερωτήσεις
Μέρος 4
Ένα μακρύ κείμενο και πέντε ερωτήσεις. Πρέπει να διαβάσετε το κείμενο και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (A, B, Γ ή Δ) για κάθε μια από τις πέντε ερωτήσεις.
5 ερωτήσεις
Μέρος 5
Ένα μικρό κείμενο με δέκα αριθμημένα κενά. Κάθε κενό αντιπροσωπεύει μια λέξη που λείπει. Πρέπει να επιλέξετε τη σωστή απάντηση από μια επιλογή τεσσάρων απαντήσεων (A, B, Γ και Δ).
10 ερωτήσεις
Μέρος 6
Πέντε ερωτήσεις, όλες πάνω στο ίδιο θέμα. Σε κάθε ερώτηση αντιστοιχεί μια ολοκληρωμένη πρόταση και μια δεύτερη από την οποία λείπουν μια ή περισσότερες λέξεις. Πρέπει να συμπληρώσετε τη δεύτερη πρόταση έτσι ώστε να έχει το ίδιο νόημα με την πρώτη πρόταση.
5 ερωτήσεις
Μέρος 7
Οι οδηγίες σας κατευθύνουν σε ποιόν πρέπει να γράψετε και τι πρέπει να γράψετε (μια καρτ ποστάλ, ένα σημείωμα, email, κλπ).
1 ερώτηση
Μέρος 8
Έχετε επιλογή να συντάξετε είτε μια ανεπίσημη επιστολή (π.χ. προς έναν φίλο) ή μια σύντομη ιστορία.
1 ερώτηση
Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) Περίπου 30 λεπτά, συν 6 λεπτά επιπλέον για να αντιγράψετε τις απαντήσεις  στο φύλλο εξέτασης Μέρος 1
Επτά σύντομες ηχογραφήσεις. Σε κάθε ηχογράφηση αντιστοιχούν μια ερώτηση και τρεις φωτογραφίες (Α,  B ή Γ). Θα πρέπει να ακούσετε το ηχητικό υλικό και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
7 ερωτήσεις
Μέρος 2
Μια ηχογράφηση μεγαλύτερης διάρκειας (ένα άτομο που μιλά ή μια συνέντευξη) και έξι ερωτήσεις. Πρέπει να ακούσετε το ηχητικό υλικό και να επιλέξετε τη σωστή απάντηση (A, B ή Γ) για κάθε ερώτηση.
6 ερωτήσεις
Μέρος 3
Ένας μονόλογος μεγαλύτερης διάρκειας (ένα άτομο που μιλά ή μια συνέντευξη) και μια σελίδα σημειώσεων που συνοψίζουν το κείμενο. Έξι πληροφορίες λείπουν από τις σημειώσεις. Πρέπει να ακούσετε το ηχητικό υλικό και να συμπληρώσετε τις πληροφορίες που λείπουν.
6 ερωτήσεις
Μέρος 4
Μία ανεπίσημη συζήτηση και έξι προτάσεις. Πρέπει να ακούσετε την συζήτηση και να αποφασίσετε εάν κάθε πρόταση λέει αλήθεια ή ψέματα.
6 ερωτήσεις
Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) 10–12 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων Μέρος 1
Συζήτηση με τον εξεταστή. Ο εξεταστής σας κάνει ερωτήσεις και πρέπει να του δώσετε πληροφορίες για τον εαυτό σας, να μιλήσετε για εμπειρίες του παρελθόντος, για μαθήματα, τη γειτονιά σας κλπ, καθώς και για τα μελλοντικά σας σχέδια.
4 μέρη
Μέρος 2
Ο εξεταστής σας δίνει κάποιες φωτογραφίες και σας περιγράφει μια κατάσταση. Πρέπει να μιλήσετε με τον άλλον υποψήφιο και να αποφασίσετε τι θα ήταν πιο κατάλληλο στη δεδομένη κατάσταση.
Μέρος 3
Ο εξεταστής σας δίνει μια έγχρωμη φωτογραφία και θα πρέπει να μιλήσετε για αυτήν.
Μέρος 4
Συνεχίζεται η συζήτηση με τον άλλον υποψήφιο πάνω στο ίδιο θέμα με την άσκηση του Μέρους 3.
Τελευταία Ενημέρωση: 2015/02/16 - 21:42:02

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα