Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

B1 Preliminary (PET) for Schools

Επίπεδο:
B1
Γλώσσα:
Αγγλικά

Το B1 Preliminary (PET) for Schools, γνωστό και ως PET for Schools, πιστοποιεί το κατά πόσο ένας μαθητής είναι σε θέση να χειρίζεται το γραπτό και προφορικό λόγο της καθομιλούμενης Αγγλικής σε μέσο επίπεδο.

Επειδή το B1 Preliminary (PET) for Schools έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τα ενδιαφέροντα  νεαρών μαθητών, τους κινητοποιεί να μάθουν Αγγλικά. Επιπλέον, επειδή βασίζεται σε οικεία θέματα και καταστάσεις, τους δίνει την αυτοπεποίθηση να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά τους και τους εμπνέει να προχωρήσουν στην απόκτηση περαιτέρω πιστοποιητικών.

Το B1 Preliminary (PET) for Schools αντιστοιχεί στο Επίπεδο Β1 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) και απευθύνεται σε μαθητές που θέλουν:

  • να καταλαβαίνουν τα βασικά σημεία άμεσων οδηγιών ή δημόσιων ανακοινώσεων
  • να αντιμετωπίζουν καθημερινές καταστάσεις όταν βγαίνουν έξω
  • να θέτουν απλές ερωτήσεις και να παίρνουν μέρος σε πραγματικές συζητήσεις με φίλους, την οικογένεια και στο σχολείο τους
  • να συντάσσουν επιστολές ή να κρατούν σημειώσεις πάνω σε οικεία ζητήματα

Το B1 Preliminary (PET) for Schools ακολουθεί πιστά τη μορφή και τις ερωτήσεις του επιπέδου του B1 Preliminary (PET), γνωστό και ως Preliminary (PET). Η μόνη διαφορά είναι ότι το περιεχόμενο και η θεματολογία του B1 Preliminary for Schools έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να απευθύνονται στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες μαθητών σχολικής ηλικίας.

Το B1 Preliminary (PET) for Schools είναι αναγνωρισμένο από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας διαφόρων επιπέδων αναλόγως της τελικής βαθμολογίας στην κλίμακα Cambridge English, ως εξής:

Επίπεδο αναγνώρισης

Τελική βαθμολογία

B2

160-170

B1

140-159

Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.Ενότητα 1: Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading)

Διάρκεια: 45 λεπτά

Μέρη ενότητας: 6

Αριθμός ερωτήσεων: 32

Βαθμολογία: 25% της συνολικής βαθμολογίας της εξέτασης

 

Μέρος 1 (5 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Πέντε σύντομα κείμενα με τρεις επιλογές A, B και C δίπλα στο  κάθε ένα. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν το κάθε κείμενο και να αποφασίσουν σε ποια περίπτωση θα μπορούσε να εμφανιστεί.

Μέρος 2 (5 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Πέντε σύντομες περιγραφές ανθρώπων και οκτώ σύντομα κείμενα για ανάγνωση. Οι υποψήφιοι πρέπει να αντιστοιχίσουν κάθε άνθρωπο με ένα από τα κείμενα.

Μέρος 3 (5 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Ένα μεγαλύτερο κείμενο ακολουθούμενο από πέντε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με τέσσερις επιλογές, A, B, C και D στο κάθε ένα. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν το κείμενο και να απαντήσουν στις πέντε ερωτήσεις.

Μέρος 4 (5 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Πέντε προτάσεις έχουν αφαιρεθεί από ένα μεγαλύτερο κείμενο. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρουν τις πέντε προτάσεις που λείπουν από τις οκτώ προτάσεις που τους δίνονται, A-H.

Μέρος 5 (6 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Ένα κείμενο με έξι αριθμημένα κενά. Κάθε κενό αντιστοιχεί σε μια λέξη που λείπει και οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από τις τέσσερις που δίνονται (A, B, C ή D).

Μέρος 6 (6 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Ένα σύντομο κείμενο με έξι αριθμημένα διαστήματα. Οι υποψήφιοι πρέπει να σκεφτούν τη σωστή λέξη για να καλύψουν το κενό.       

Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)

Διάρκεια: 45 λεπτά

Μέρη ενότητας: 2

Βαθμολογία: 25% της συνολικής βαθμολογίας της εξέτασης

 

Μέρος 1

Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν ένα email 100-120 λέξεων ως απάντηση σε πληροφορίες που δίνονται (μια επικεφαλίδα, ένα email και ένα σύνολο τεσσάρων υποδείξεων που παρουσιάζονται ως σημειώσεις).

Μέρος 2

Οι υποψήφιοι έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο ερωτήματα: να γράψουν ένα άρθρο ή μια ιστορία περίπου 100 λέξεων. Για το άρθρο, οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα περιοδικό ή μια ανακοίνωση από άρθρο που δίνει το θέμα το οποίο πρέπει να αναπτύξουν. Για την ιστορία, δίνεται στους υποψηφίους η πρώτη πρόταση της ιστορίας.

Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)

Διάρκεια: 30 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων των 6 λεπτών για τη μεταφορά απαντήσεων

Μέρη ενότητας: 4

Αριθμός ερωτήσεων: 25

Βαθμολογία: 25% της συνολικής βαθμολογίας της εξέτασης

 

Μέρος 1 (7 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Επτά σύντομες ηχογραφήσεις. Για κάθε ηχογράφηση υπάρχει μια ερώτηση και τρεις εικόνες (Α, Β ή C). Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν τις ηχογραφήσεις και να επιλέξουν τη σωστή εικόνα που απαντά καλύτερα την ερώτηση.

Μέρος 2 (6 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Έξι σύντομοι διάλογοι, ο καθένας με μια πρόταση που περιγράφει μια κατάσταση. Ακολουθεί μια ερώτηση ή μια πρόταση προς συμπλήρωση και τρεις επιλογές. Οι υποψήφιοι ακούν το κείμενο, έπειτα επιλέγουν εκείνη που απαντά καλύτερα την ερώτηση ή συμπληρώνει την πρόταση.        

Μέρος 3 (6 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Ένας μεγαλύτερος μονόλογος και μια σελίδα σημειώσεων ή προτάσεων που συνοψίζουν το περιεχόμενο του κειμένου. Έξι πληροφορίες έχουν αφαιρεθεί. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να συμπληρώσουν τις πληροφορίες που λείπουν.      

Μέρος 4 (6 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Ένα μεγαλύτερο κείμενο με τη μορφή συνέντευξης. Οι υποψήφιοι πρέπει να απαντήσουν σε έξι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τρεις επιλογές.

Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking)

Διάρκεια: 12-17 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων

Δομή: 2 εξεταστές - 2 ή 3 υποψήφιοι

Μέρη ενότητας: 4

Βαθμολογία: 25% της συνολικής βαθμολογίας της εξέτασης

 

Μέρος 1

Γενική συζήτηση με τον εξεταστή. Ο εξεταστής υποβάλλει σε κάθε υποψήφιο ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία, τις καθημερινές του ρουτίνες, πράγματα που του αρέσουν ή δεν του αρέσουν, κ.λπ.

Μέρος 2

Ο εξεταστής δίνει σε κάθε υποψήφιο μία έγχρωμη φωτογραφία για να περιγράψει για περίπου 1 λεπτό ο καθένας τους.

Μέρος 3

Ο εξεταστής θέτει μια κατάσταση δίνοντας στους υποψηφίους εικόνες για να μελετήσουν. Οι εικόνες έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να παρακινήσουν τους υποψηφίους να συζητήσουν  σχετικά με μια υποτιθέμενη κατάσταση. Οι υποψήφιοι ανταλλάσσουν μαζί ιδέες, κάνουν προτάσεις ή απαντούν σε αυτές, συζητούν εναλλακτικές λύσεις, προτείνουν και διαπραγματεύονται συμφωνίες.

Μέρος 4

Οι υποψήφιοι ενθαρρύνονται να συζητήσουν περαιτέρω και να διευρύνουν το θέμα που εισήχθη στο Μέρος 3. Ο εξεταστής κατευθύνει την συζήτηση με ερωτήσεις στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι με τη σειρά τους απαντούν είτε μεμονωμένα είτε μέσω αλληλεπίδρασης μεταξύ τους.


Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ. Βρείτε εύκολα και γρήγορα ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας, μέσα από μια επιλογή 100 και πλέον τοποθεσιών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ολοκληρώστε την αίτηση σας άμεσα με την χρεωστική, προπληρωμένη ή πιστωτική σας κάρτα.

Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προσεχή σας συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω email σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και φέρετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων. Επίσης, θα σας προωθηθούν ενημερώσεις για την κατάσταση της αίτησής σας καθώς και χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας όπως και προσκλήσεις σε ακαδημαϊκά webinars με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ σας απαλλάσσει από την συμπλήρωση εγγράφων και χρονοβόρων επισκέψεων στην τράπεζα. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την εγγραφή σας στις εξετάσεις ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή, το τάμπλετ σας ή το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας.


Όλες οι ενότητες των γραπτών εξετάσεων (μέρη) βαθμολογούνται από το Cambridge English.

Οι βαθμολογίες του Β1 Preliminary αναφέρονται στην κλίμακα του Cambridge English. Οι υποψήφιοι θα λάβουν μια ξεχωριστή βαθμολογία για κάθε μια από τις ενότητες της εξέτασης (Reading, Writing, Listening και Speaking) στην αναφορά αποτελεσμάτων τους, η οποία παρέχει μια ξεκάθαρη εικόνα των επιδόσεων τους. Από τις τέσσερις αυτές επιμέρους βαθμολογίες προκύπτει ο μέσος όρος (overall result) ως αποτέλεσμα της εξέτασης. Παρέχεται, επίσης, και ο βαθμός που αντιστοιχεί στο επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Κλίμακα βαθμολογιών Cambridge English

Βαθμός

Επίπεδο CEFR

160 -170

Βαθμός A

B2

153–159

Βαθμός

B1

140–152

Βαθμός C

B1

120–139

Επίπεδο A2

A2

Για το B1 Preliminary, οι παρακάτω βαθμολογίες χρησιμοποιούνται στην αναφορά αποτελεσμάτων:

Βαθμολογίες μεταξύ του 102 και 119 περιλαμβάνονται επίσης στην αναφορά αποτελεσμάτων για το Β1 Preliminary. Οι υποψήφιοι δεν θα λάβουν πιστοποιητικό, όμως η βαθμολογία τους σύμφωνα με την κλίμακα του Cambridge English θα εμφανίζεται στην αναφορά αποτελεσμάτων που θα εκδοθεί. Βαθμολογίες χαμηλότερες του 102 δεν εμφανίζονται και ως εκ τουτου οι υποψήφιοι δεν θα λάβουν πιστοποιητικο ή βαθμολογία για τη συγκεκριμένη εξέταση.

Η πίσω όψη του πιστοποιητικού απεικονίζει πως τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με την κλίμακα επιπέδων του CEFR. Το ακόλουθο έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για να βοηθήσει καθηγητές και υποψηφίους να κατανοήσουν πως λειτουργεί η κλίμακα του Cambridge English. 


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησης σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.


Επιπλέον υπηρεσίες:


  • Cambridge Assessment English
Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:

Πίσω στην αρχή