Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με το TKT

 


 

Σε ποιους απευθύνεται το TKT;
Το ΤΚΤ απευθύνεται σε νέους και έμπειρους καθηγητές της Αγγλικής.

Για ποιο λόγο να συμμετάσχει κάποιος στο TKT;
Όσοι καθηγητές συμμετέχουν με επιτυχία στο ΤΚΤ:

  • αποκτούν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό με το οποίο εξασφαλίζουν επίσημη αναγνώριση της εμπειρίας τους
  • βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές διευρύνοντας τη διδακτική εμπειρία τους σε εξειδικευμένα πεδία
  • εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες διδακτικές δεξιότητες.

Που αναγνωρίζεται το ΤΚΤ;
Το ΤΚΤ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.
Επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Cambridge English.

Ποιος είναι ο φορέας για τη διεξαγωγή του ΤΚΤ στην Ελλάδα;
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποτελεί εξεταστικό κέντρο εξουσιοδοτημένο για τη διεξαγωγή του ΤΚΤ στην Ελλάδα.

Πού και πότε διεξάγεται η εξέταση ΤΚΤ από την Ελληνοαμερικανική Ένωση; Ποια είναι τα εξέταστρα;
Η  Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει το ΤΚΤ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες εξετάσεις ΤΚΤ που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

Εξέταση Ημερομηνία Εξέταστρα Περίοδος Εγγραφών
Teaching Knowledge Test (TKT) (Modules 1,2,3, CLIL, YL) 19 Ιουνίου 2021 50 € 01/03 - 16/04/2021

 

Πώς εγγράφονται οι υποψήφιοι για το ΤΚΤ που διεξάγεται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση;
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εγγραφούν για το ΤΚΤ που διεξάγεται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης εντός της σχετικής περιόδου εγγραφών.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής:

Πώς μπορούν οι υποψήφιοι να προετοιμαστούν για το ΤΚΤ και να αναζητήσουν βοήθεια;
Ποικιλία υποστηρικτικού υλικού διατίθεται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και στους καθηγητές μέσω της online πλατφόρμας ORFEAS και του Cambridge English.

Πώς και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;
Το Cambridge English Language Assessment ανακοινώνει συνήθως τα αποτελέσματα εντός περίπου δύο εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν πιστοποιητικό για κάθε ενότητα της εξέτασης στην οποία συμμετείχαν. Δεν υπάρχει επιτυχία ή αποτυχία (Pass/Fail).

Τελευταία Ενημέρωση: 2021/04/09 - 17:19:52

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα