Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

The Teaching Knowledge Test (TKT)

Πιστοποιήσεις Καθηγητών Αγγλικής
Γλώσσα:
Αγγλικά

Το TKT (Teaching Knowledge Test)  βοηθά καθηγητές Αγγλικής να διδάξουν τη γλώσσα σε παιδιά σχολικής ηλικίας και σε ενήλικες, στη χώρα τους και παγκοσμίως. Οι κάτοχοί του μπορούν να το αξιοποιήσουν για να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους ως καθηγητές και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Το TKT (Teaching Knowledge Test) αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους:

 • ήδη διδάσκουν αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό με το οποίο εξασφαλίζουν επίσημη αναγνώριση της εμπειρίας τους
 • επιθυμούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές διευρύνοντας τη διδακτική εμπειρία τους σε εξειδικευμένα πεδία
 • επιθυμούν να εξασφαλίσουν ότι διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες διδακτικές δεξιότητες.

Οι καθηγητές που προετοιμάζονται για το TKT  βελτιώνουν την επαγγελματική αυτοπεποίθησή τους και αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Το TKT μπορεί να αποκτηθεί ανεξαρτήτως υπόβαθρου,  διδακτικής εμπειρίας και επίπεδου γνώσης της Αγγλικής.Περιγραφή του TKT

Το TKT διακρίνεται σε ενότητες (modules) οι οποίες εξετάζονται ξεχωριστά. Οι υποψήφιοι μπορούν να εξεταστούν σε όλες τις ενότητες ή σε όσες χρειάζονται. Με αυτό τον τρόπο, προσφέρεται απόλυτη ευελιξία στο πώς και πότε συμμετέχουν οι υποψήφιοι στο TKT καθώς λαμβάνουν πιστοποιητικό για κάθε ενότητα στην οποία επιτυγχάνουν.

Βασικές ενότητες

Module 1: Background to language teaching

Αξιολογεί το επίπεδο γνώσης των όρων και εννοιών που χαρακτηρίζουν τη διδασκαλία της Αγγλικής και επικεντρώνεται στους παράγοντες που διέπουν την εκμάθηση της Αγγλικής.

Το TKT: Module 1 περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε τρία μέρη:

 • describing language and language skills (40 ερωτήσεις)
 • background to language learning (15 ερωτήσεις)
 • background to language teaching (25 ερωτήσεις)

Module 2: Planning for language teaching

Επικεντρώνεται στις δεξιότητες και στο γνωστικό υπόβαθρο που απαιτούνται για το σχεδιασμό μεμονωμένων μαθημάτων ή σειράς μαθημάτων. Επίσης, εξετάζει  τη γλωσσική αξιολόγηση και τις πηγές που χρειάζονται για το σχεδιασμό μαθημάτων.

Το TKT: Module 2 περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη:

 • planning and preparing a lesson or a sequence of lessons (40 ερωτήσεις)
 • selection and use of resources (40 ερωτήσεις).

Module 3: Classroom management 

Αξιολογεί τη γνώση όσων συμβαίνουν στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, το ρόλο του καθηγητή στη διαχείριση τάξης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση και την πλήρη αξιοποίηση της επικοινωνίας στην τάξη.

Το TKT: Module 3 περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε δύο μέρη:

 • teachers’ and learners’ language in the classroom (40 ερωτήσεις)
 • classroom management (40 ερωτήσεις).

+ TKT: Practical

Specialist modules

+ TKT: Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Αξιολογεί το επίπεδο γνώσης αναφορικά με τους στόχους και το  σκεπτικό της μεθόδου Content and Language Learning (CLIL). Καλύπτει τον σχεδιασμό μαθήματος, τη διδασκαλία και την αξιολόγηση της CLIL. Επικεντρώνεται επίσης στην ενημέρωση των καθηγητών για τις μαθησιακές απαιτήσεις καθώς και τους μηχανισμούς υποστήριξης των μαθητών σε προγράμματα που χρησιμοποιείται η CLIL.

Το ΤΚΤ: CLIL περιλαμβάνει ένα paper με 80 ερωτήσεις και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε 4 μέρη:

 • γνώση της CLIL και των βασικών αρχών της (25 ερωτήσεις)
 • προετοιμασία μαθήματος (25 ερωτήσεις)
 • παράδοση μαθήματος (20 ερωτήσεις)
 • αξιολόγηση (10 ερωτήσεις)

+ TKT: Young Learners (YL)

Είναι για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να διδάξουν την Αγγλική γλώσσα σε μαθητές μικρής ηλικίας. Αξιολογεί το επίπεδο γνώσης των αρχών που σχετίζονται με την μάθηση, την ανάπτυξη καθώς και τη γνώση των μαθητών μικρής ηλικίας, από μια διδακτική σκοπιά, συμπεριλαμβανομένου  του σχεδιασμού, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης της εργασίας των μαθητών μικρής ηλικίας.

Το TKT: YL περιλαμβάνει ένα paper και διαρκεί 1 ώρα και 20 λεπτά.

Η ενότητα χωρίζεται σε 4 μέρη:

 • Γνώση των μαθητών μικρής ηλικίας και των αρχών της διδασκαλίας της Αγγλικής σε μαθητές μικρής ηλικίας (13 ερωτήσεις)
 • Σχεδιασμός και προετοιμασία μαθημάτων για μαθητές μικρής ηλικίας (21 ερωτήσεις)
 • Διδασκαλία μαθητών μικρής ηλικίας (33 ερωτήσεις)
 • Αξιολόγηση της μάθησης των μαθητών μικρής ηλικίας μέσω αξιολόγησης βάσει της τάξης (13 ερωτήσεις)

Σε ποιους απευθύνεται το TKT;

Το ΤΚΤ απευθύνεται σε νέους και έμπειρους καθηγητές της Αγγλικής.

Για ποιο λόγο να συμμετάσχει κάποιος στο TKT;

Όσοι καθηγητές συμμετέχουν με επιτυχία στο ΤΚΤ:

 • αποκτούν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό με το οποίο εξασφαλίζουν επίσημη αναγνώριση της εμπειρίας τους
 • βελτιώνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές διευρύνοντας τη διδακτική εμπειρία τους σε εξειδικευμένα πεδία
 • εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν τις πλέον σύγχρονες διδακτικές δεξιότητες.

Που αναγνωρίζεται το ΤΚΤ;

Το ΤΚΤ είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.

Επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Cambridge English.

Ποιος είναι ο φορέας για τη διεξαγωγή του ΤΚΤ στην Ελλάδα;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποτελεί εξεταστικό κέντρο εξουσιοδοτημένο για τη διεξαγωγή του ΤΚΤ στην Ελλάδα.

Πού και πότε διεξάγεται η εξέταση ΤΚΤ από την Ελληνοαμερικανική Ένωση; Ποια είναι τα εξέταστρα;

Η  Ελληνοαμερικανική Ένωση διεξάγει το ΤΚΤ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Οι ημερομηνίες, τα εξέταστρα και οι περίοδοι εγγραφών για τις επόμενες εξετάσεις ΤΚΤ που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι οι ακόλουθες:

Εξέταση

Ημερομηνία

Εξέταστρα

Περίοδος Εγγραφών

Teaching Knowledge Test (TKT) (Modules 1,2,3, CLIL, YL)

19 Ιουνίου 2021

50 €

01/03 - 16/04/2021

 

Πώς εγγράφονται οι υποψήφιοι για το ΤΚΤ που διεξάγεται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση;

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εγγραφούν για το ΤΚΤ που διεξάγεται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση πρέπει να υποβάλουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής στο Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης εντός της σχετικής περιόδου εγγραφών.

Kατεβάστε την αίτηση συμμετοχής:

Πώς μπορούν οι υποψήφιοι να προετοιμαστούν για το ΤΚΤ και να αναζητήσουν βοήθεια;

Ποικιλία υποστηρικτικού υλικού διατίθεται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και στους καθηγητές μέσω της online πλατφόρμας ORFEAS και του Cambridge English.

Πώς και πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Το Cambridge English Language Assessment ανακοινώνει συνήθως τα αποτελέσματα εντός περίπου δύο εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν πιστοποιητικό για κάθε ενότητα της εξέτασης στην οποία συμμετείχαν. Δεν υπάρχει επιτυχία ή αποτυχία (Pass/Fail).


Ακολουθείστε τον σύνδεσμο για να δείτε που αναγνωρίζονται οι εξετάσεις του Cambridge English σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δε βρήκατε αυτο που ψάχνετε;
Πίσω στην αρχή