Όλα τα Τμήματα

Συνδυάζοντας τα παραπάνω και παρά το γεγονός ότι κάθε σπουδαστής έχει διαφορετικές ανάγκες, στόχους, επίπεδο γνώσεων και γνωστικό υπόβαθρο, θα εξασφαλίσετε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει όλα τα τμήματά μας συγκεντρωτικά: 
 

  Τμήμα Πιστοποίηση
Τμήματα Γλώσσας  Α1 Αρχάριοι Επίπεδο Α1
  Α2 Μέσο Κατώτερο Επίπεδο Α2
  Β1 Μέσο Επίπεδο Β1
  Β2 Μέσο Ανώτερο Επίπεδο Β2
  Γ1 Ανώτερο Επίπεδο Γ1
  Γ2 Ανώτατο Επίπεδο Γ2

 Δείτε επίσης:

Τελευταία Ενημέρωση: 2017/02/01 - 17:42:10

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

 


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα