Συχνές Ερωτήσεις

 1. Παίρνω βεβαίωση παρακολούθησης, παρακολουθώντας μαθήματα Ελληνικών στην Ελληνοαμερικανική Ένωση; Εάν ναι, από πού;
 2. Μπορώ να εγγραφώ σε ένα τμήμα αφότου έχει ξεκινήσει;
 3. Μπορώ να παρακολουθήσω μάθημα χωρίς να έχω εγγραφεί;
 4. Μπορώ να μεταφερθώ σε άλλο τμήμα (άλλη ώρα ή/και ημέρα) ίδιου επιπέδου;
 5. Μπορώ να μεταφερθώ σε άλλο τμήμα άλλου επιπέδου σε περίπτωση που αντιληφθώ ότι το τμήμα το οποίο παρακολουθώ είναι ανώτερο ή κατώτερο από το επίπεδό μου;
 6. Τα βιβλία περιλαμβάνονται στα δίδακτρα;
 7. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα βιβλία που θα χρειαστώ για το μάθημα;
 8. Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για το περιεχόμενο του τμήματος που ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω (στόχοι, διάρκεια, δομή κά);
 9. Μπορώ να βγάλω βίζα για την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εγγραφή μου στα τμήματα του Προγράμματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας;
 10. Εξασφαλίζεται διαμονή σε όσους έρχονται από το εξωτερικό;
 11. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να εγγραφώ σε ένα τμήμα Ελληνικών;
 12. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα Ελληνικών;
 13. Πόσοι σπουδαστές είναι στην τάξη;
 14. Τα δίδακτρα επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.;
 15. Πού ακριβώς βρίσκεται η Ελληνοαμερικανική Ένωση;
 16. Πώς θα μάθω την αίθουσα όπου θα έχω μάθημα;
 17. Μπορώ να πληρώσω μόνο για όσες ώρες μαθημάτων παρακολουθήσω;
 18. Εκτός από τα δίδακτρα πρέπει να πληρώσω και εγγραφή;
 19. Πώς θα μάθω το επίπεδο που είναι κατάλληλο να παρακολουθήσω;
 20. Υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί το τμήμα στο οποίο έχω εγγραφεί;

 

1. Παίρνω βεβαίωση παρακολούθησης, παρακολουθώντας μαθήματα Ελληνικών στην Ελληνοαμερικανική Ένωση; Εάν ναι, από πού;

Όταν ολοκληρώσετε το τμήμα που παρακολουθείτε, μπορείτε να λάβετε Βεβαίωση Παρακολούθησης, εάν τη ζητήσετε από τη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών (Μασσαλίας 22, ισόγειο).

2. Μπορώ να παρακολουθήσω ένα τμήμα αφότου έχει ξεκινήσει;

Για εκπαιδευτικούς λόγους, προτείνουμε η παρακολούθηση των τμημάτων να γίνεται από την έναρξη του τμήματος, ιδιαίτερα για τους σπουδαστές του βασικών τμημάτων. Παρόλα αυτά, εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε ένα τμήμα μετά την έναρξή του, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής. Για περισσότερες διευκρινίσεις, απευθυνθείτε στους Ακαδημαϊκούς Βοηθούς του Προγράμματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Μασσαλίας 11Β, 2ος όροφος).

3. Μπορώ να παρακολουθήσω μάθημα χωρίς να έχω εγγραφεί;

Δεν επιτρέπεται να βρίσκονται στην τάξη άτομα τα οποία δεν έχουν εγγραφεί.

4. Εάν το επιθυμώ, μπορώ να μεταφερθώ σε άλλο τμήμα (άλλη ώρα ή/και ημέρα) ίδιου επιπέδου;

Μπορείτε να μεταφερθείτε σε άλλο τμήμα (άλλη ώρα ή/και ημέρα) ίδιου επιπέδου, εφόσον οι σπουδαστές του δεν υπερβαίνουν τον ανώτατο επιτρεπόμενο αριθμό. Για τη μεταφορά σας, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών (Μασσαλίας 22, ισόγειο) ή στους Ακαδημαϊκούς Βοηθούς του Προγράμματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Μασσαλίας 11Β, 2ος όροφος).

5. Μπορώ να μεταφερθώ σε άλλο τμήμα άλλου επιπέδου σε περίπτωση που αντιληφθώ ότι το τμήμα το οποίο παρακολουθώ είναι ανώτερο ή κατώτερο από το επίπεδό μου;

Αν θεωρείτε ότι δεν καταταχθήκατε σωστά, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον καθηγητή σας ως το τρίτο μάθημα. Ο καθηγητής θα συμβουλευτεί τους υπεύθυνους, προκειμένου να επαναξιολογηθεί το γλωσσικό επίπεδό σας. Κατόπιν, ο καθηγητής είτε απορρίπτει είτε κάνει αποδεκτό το αίτημά σας. Η απόφαση του καθηγητή δεν μπορεί να προσβληθεί.

6. Το κόστος των βιβλίων περιλαμβάνεται στα δίδακτρα;

Το κόστος των βιβλίων δεν περιλαμβάνεται στα δίδακτρα.

7. Από πού μπορώ να προμηθευτώ τα βιβλία που θα χρειαστώ;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν προτείνει συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία.

8. Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για το περιεχόμενο του τμήματος που ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω (στόχοι, διάρκεια, δομή, βιβλία κά);

Όλες αυτές οι πληροφορίες περιέχονται στα έντυπα Περιγραφή Τμήματος και στο Έντυπο Σπουδαστή (.pdf 1,73 MB) που παίρνετε κατά την εγγραφή σας από τη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών (Μασσαλίας 22, ισόγειο). Για διευκρινίσεις, απευθυνθείτε στους Ακαδημαϊκούς Βοηθούς του Προγράμματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Μασσαλίας 11Β, 2ος όροφος).

9. Μπορώ να βγάλω βίζα για την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εγγραφή μου στα τμήματα του Προγράμματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας;

Με την εγγραφή και την εξόφληση των διδάκτρων, μπορείτε να λάβετε Βεβαίωση Εγγραφής, εάν τη ζητήσετε, από τη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών (Μασσαλίας 22, ισόγειο). Τη βεβαίωση αυτή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όπως νομίζετε. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν εγγυάται ότι η βεβαίωση αυτή θα αποτελέσει ενισχυτικό στοιχείο για την απόκτηση βίζας. Για τη διαδικασία απόκτησης βίζας, απευθυνθείτε στην αρμόδια Προξενική Αρχή της χώρας σας.

10. Εξασφαλίζεται διαμονή σε όσους έρχονται από το εξωτερικό;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση δεν εξασφαλίζει διαμονή σε σπουδαστές από το εξωτερικό. Για σχετικές πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κέντρο Ενημέρωσης Αλλοδαπών Σπουδαστών της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Βιβλιοθήκη Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, 4ος όροφος).

11. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για να εγγραφώ σε ένα τμήμα Ελληνικών;

Για την εγγραφή σας, πρέπει μόνο να συμπληρώσετε την Κάρτα Εγγραφής Σπουδαστή στη Γραμματεία Εγγραφών και Εξυπηρέτησης Σπουδαστών (Μασσαλίας 22, ισόγειο) και να εξοφλήσετε τα δίδακτρα.

12. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει ιδιαίτερα μαθήματα Ελληνικών;

Προσφέρουμε ιδιαίτερα μαθήματα Ελληνικών σε ιδιώτες ή εταιρείες, στους χώρους μας ή στους χώρους του ενδιαφερόμενου. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στους Ακαδημαϊκούς Βοηθούς του Προγράμματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Μασσαλίας 11Β, 2ος όροφος).

13. Πόσοι σπουδαστές είναι στην τάξη;

Στα τμήματα του Προγράμματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών ανά τάξη είναι 14.

14. Τα δίδακτρα επιβαρύνονται με ΦΠΑ;

Σύμφωνα με την Ελληνική Φορολογική Νομοθεσία, οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ.

15. Πού ακριβώς βρίσκεται η Ελληνοαμερικανική Ένωση;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Μασσαλίας 22, στο Κολωνάκι. Ο πιο κοντινός σταθμός Μετρό είναι το «Πανεπιστήμιο» από όπου απέχει περίπου 10 λεπτά με τα πόδια.

 • Για την ακριβή μας θέση, δείτε το χάρτη.

16. Πώς θα μάθω την αίθουσα όπου θα έχω μάθημα;

Ο αριθμός της αίθουσας αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής.

17. Μπορώ να πληρώσω μόνο για όσες ώρες μαθημάτων παρακολουθήσω;

Πρέπει να καταβάλετε ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων, ανεξάρτητα από τον αριθμό ωρών που θα παρακολουθήσετε.

18. Εκτός από τα δίδακτρα, πρέπει να καταβάλω και δικαίωμα εγγραφής;

Όχι.

19. Πώς θα μάθω το επίπεδο που είναι κατάλληλο να παρακολουθήσω;

Αν δεν γνωρίζετε καθόλου Ελληνικά, δεν θα πρέπει να δώσετε κατατακτήριο τεστ και εγγράφεστε στο τμήμα «Αρχάριοι». Σε περίπτωση όμως που γνωρίζετε έστω και λίγο Ελληνικά, χρειάζεται να κάνετε κατατακτήριο τεστ, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδό σας.

20. Υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί το τμήμα στο οποίο έχω εγγραφεί;

Ένα τμήμα μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που δε συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός εγγεγραμμένων σπουδαστών.

Τελευταία Ενημέρωση: 2018/01/15 - 17:50:02

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

 


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα