Κέντρο Ενημέρωσης Αλλοδαπών Σπουδαστών

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ευαισθητοποιημένη στις ανάγκες των αλλοδαπών σπουδαστών της. Τώρα το Κέντρο Ενημέρωσης Αλλοδαπών Σπουδαστών (ΚΕΑΣ) συστηματοποιεί και ενισχύει την πληροφόρηση των ξένων σπουδαστών της που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα με στόχο την ένταξή τους στη σύγχρονη ελληνική, κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα.

Η λειτουργία του Κέντρου

Το ΚΕΑΣ στεγάζεται στην Αμερικανική Βιβλιοθήκη του Hellenic American College. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά (2103680044) ή ηλεκτρονικά (international@hau.gr).

Διαθέσιμες Πηγές

Το ΚΕΑΣ προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και ιστότοπους με ενημερωτικό υλικό. Το προσωπικό του ΚΕΑΣ είναι ευαισθητοποιημένο σε θέματα πολυπολιτισμικότητας και αντιλαμβάνεται τις ανάγκες για την κοινωνική και οικονομική ένταξη των αλλοδαπών σπουδαστών μας στην ελληνική κοινωνία.

Η διαδικασία της πληροφόρησης

Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού ενημερώσετε για το θέμα που σας ενδιαφέρει. Η πληροφόρηση που θα λάβετε μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική ή να σας παραπέμπει σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, οργανισμούς ή φορείς με τους οποίους σχετίζεται το αίτημά σας.

Τελευταία Ενημέρωση: 2015/06/18 - 12:48:35

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

 


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα