Β2 Μέσο Ανώτερο

Τι θα μάθω;

Παρακολουθώντας αυτό το τμήμα:

 • θα αναπτύξετε ευχέρεια και ακρίβεια στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.
 • θα εξοικειωθείτε με τη διαδικασία της παραγωγής γραπτού λόγου.
 • θα αναπτύξετε τη δεξιότητα της κατανόησης γραπτού λόγου.
 • θα αναπτύξετε τη δεξιότητα της κατανόησης προφορικού λόγου.
Ποιο είναι το επίπεδο του τμήματος;

Το τμήμα αυτό στοχεύει στο Β2 επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) για τις γλώσσες. Oι σπουδαστές:

 • να κατανοούν το ουσιαστικό περιεχόμενο συγκεκριμένων ή αφηρημένων θεμάτων ενός πολύπλοκου κειμένου, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών θεμάτων της ειδικότητάς τους
 • να επικοινωνούν με αυθορμητισμό και άνεση και ταχύτητα στο βαθμό που η επαφή με φυσικούς ομιλητές της γλώσσας να μην παρεμποδίζεται
 • να εκφράζονται με σαφήνεια και ακρίβεια σε ποικιλία θεμάτων
 • να διατυπώνουν επιχειρήματα και να αναλύουν τα υπέρ και τα σε θέματα επικαιρότητας
Πόσο διαρκεί;

Το τμήμα διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος. Στα πλαίσια του μη εντατικού προγράμματος, τα μαθήματα διαρκούν 30 εβδομάδες (3 ώρες, 2 φορές την εβδομάδα). Στα πλαίσια του εντατικού προγράμματος, τα μαθήματα διαρκούν12 εβδομάδες (3 ώρες, 5 φορές την εβδομάδα). Τα μαθήματα ξεκινούν 10 λεπτά μετά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει 1 εικοσάλεπτο διάλειμμα.

Τι περιλαμβάνει;

Το τμήμα περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. 

Το τμήμα αποτελεί προϋπόθεση για:
 • ‘Γ1 Ανώτερο’
 • ‘Προετοιμασία Β2 Επίπεδο’
 • ‘Ανώτατο Προφορικό’
Τι βιβλία θα χρειαστώ;

Στο πρώτο μάθημα ο καθηγητής θα σας ενημερώσει για το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.

Θα πρέπει:
 • να συμμετέχετε στις δραστηριότητες και συζητήσεις που γίνονται στα πλαίσια του μαθήματος καθώς και να τηρείτε τις οδηγίες του καθηγητή σας.
 • να παραδίνετε τις εργασίες σας μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τον καθηγητή σας. Εξαιρέσεις γίνονται μόνο κατόπιν προσωπικής συνεννόησης.
 • να προσέρχεστε εγκαίρως σε κάθε μάθημα. Αν απουσιάσετε παραπάνω από τριάντα (30) ώρες δεν θα προαχθείτε στο επόμενο τμήμα.
Κατεβάστε την Περιγραφή Τμήματος Β2 Μέσο Ανώτερο (.pdf, 218 KB)

Πληροφορίες

Κωδικός Μαθήματος 492
Μονάδα/Πρόγραμμα Νέα Ελληνικά
Γλώσσες EL
Επίπεδο B2
Προαπαιτούμενα Τμήμα Β1 Μέσο ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας Β1 Επιπέδου ή Κατατακτήριο Τεστ
Σε ποιον απευθύνεται Ενήλικες, άνω των 16 ετών
Βεβαίωση ΠαρακολούθησηςΝαι
Προσφέρεται OnlineΝαι

Προγράμματα

Ημέρες και Ώρες Ημ/νία Έναρξης Ημ/νία Λήξης Ώρες ανά εβδομάδα
Τρίτη & Πέμπτη 13:00-16:00 08/03/2021 30/06/2021 6 ( Για τάξεις όπου ισχύουν εδικές συνθήκες μπορείτε να απευθύνεστε στην Γραμματεία Εγγραφών)
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/09/21 - 13:55:05

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε

Hellenic American Union Thessaloniki

 


Πιστοποίηση

Commission on English Language Program Accreditation

Πιστοποιημένο από το ISO-9001

ISO 9001


 

Πού θα μας βρείτε

Πρόγραμμα Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680900
Fax: 2122222629
Email: moderngreek@hau.gr

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα