Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

ECCE-ECPE Δεκεμβρίου 2020: Επιστολή από το Michigan Language Assessment προς τους εμπλεκόμενους με τις εξετάσεις στην Ελλάδα

Λόγω του αυξανόμενου αριθμού κρουσμάτων του ιού COVID-19 και σύμφωνα με τις υφιστάμενες κυβερνητικές διατάξεις περί καραντίνας, απαγορεύσεων κυκλοφορίας και ταξιδιωτικών περιορισμών, το Michigan Language Assessment έλαβε τη δύσκολη απόφαση να αναβάλει τη διεξαγωγή των εξετάσεων ECCE και ECPE που είχε προγραμματιστεί για τις 12-13 Δεκεμβρίου 2020 στην Ελλάδα.

Οι εξετάσεις ECCE και ECPE αποτελούν διακεκριμένες πιστοποιήσεις Αγγλικής που έχουν δημιουργήσει και συνεχίζουν να δημιουργούν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές ευκαιρίες για εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών στην Ελλάδα. Το Michigan Language Assessment, σε συνεννόηση με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, έλαβε την απόφαση να μεταθέσει τη διεξαγωγή των εξεταστικών περιόδων Δεκεμβρίου προκειμένου να διασφαλίσει ότι η υγεία και η ασφάλεια των μαθητών, οικογενειών και καθηγητών τους, του προσωπικού εξεταστικών κέντρων καθώς και της ευρύτερης Ελληνικής κοινωνίας δεν τίθενται σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε εξέλιξη. Έχει ύψιστη σημασία να επαναπρογραμματιστούν οι εξετάσεις μόνο όταν μπορούν να διεξαχθούν με ασφάλεια.

Οι αναβληθείσες εξετάσεις ECCE και ECPE Δεκεμβρίου 2020 επρόκειτο να είναι οι τελευταίες που θα διεξάγονταν με την υπάρχουσα μορφή. Οι ανανεωμένες εξετάσεις ECCE και ECPE θα διεξαχθούν τον Μάιο 2021, όπως έχει προγραμματιστεί. Τα νέα τεστ βασίστηκαν στις απόψεις των άμεσα εμπλεκομένων στις εξετάσεις, στις αλλαγές σε υποψήφιους καθώς και στις εξελίξεις στον χώρο της γλωσσικής αξιολόγησης. Παρ’ όλα αυτά, σε σχέση με τις υπάρχουσες εξετάσεις, δεν υφίστανται αλλαγές ούτε στα επίπεδα δυσκολίας ούτε στα κριτήριά τους.

Το Michigan Language Assessment αναγνωρίζει ότι οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί στις εξεταστικές περιόδους Δεκεμβρίου 2020 έχουν προετοιμαστεί για τη μορφή των υφιστάμενων εξετάσεων και πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στη συγκεκριμένη μορφή. Γι’ αυτόν τον λόγο, εξασφαλίζουμε ότι οι εξετάσεις θα διεξαχθούν τον Ιανουάριο 2021, εφόσον δυνατόν, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους υποψήφιους να αποδείξουν τις δεξιότητές τους στην Αγγλική με εξετάσεις με τη μορφή των οποίων είναι ήδη εξοικειωμένοι.

Όπως πάντα, η ΕΑΕ παραμένει το πρώτο σημείο επαφής σας για οποιαδήποτε ερωτήματα έχετε σχετικά με τις ερχόμενες εξεταστικές περιόδους ECCE και ECPE. Η ΕΑΕ θα σας ενημερώσει για τις νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων το 2021 εν ευθέτω χρόνω.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεχιζόμενη υποστήριξή σας προς τις εξετάσεις Michigan. Παρακαλούμε να μείνετε ασφαλείς και να είστε καλά σε αυτούς τους πρωτοφανείς καιρούς.

Μετά τιμής,

Sharon Harvey
CEO, Michigan Language Assessment

Δείτε Επίσης

Πίσω στην αρχή