Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

A2 Key (KET) for Schools

Επίπεδο:
A2
Γλώσσα:
Αγγλικά

Το A2 Key (KET) for Schools, γνωστό και ως KET for Schools, είναι πιστοποίηση βασικού (pre-intermediate) επιπέδου. Δείχνει ότι ο υποψήφιος έχει αποκτήσει θεμελιώδεις γνώσεις της Αγγλικής και ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα για να επικοινωνήσει σε απλές καταστάσεις.  

Η εξέταση Α2 Key (ΚΕΤ) for Schools αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Η εξέταση Α2 Key (ΚΕΤ) for Schools απευθύνεται σε υποψηφίους που επιθυμούν:

  • να κατανοούν και να χρησιμοποιούν βασικές φράσεις και εκφράσεις
  • να θέτουν και να απαντούν σε βασικές ερωτήσεις για τον εαυτό τους
  • να επικοινωνούν με ομιλητές της Αγγλικής που μιλούν αργά και καθαρά
  • να κρατούν σύντομες και απλές σημειώσεις.

Το A2 Key (KET) for Schools ακολουθεί ακριβώς την ίδια μορφή και επίπεδο με το A2 Key (KET). Η μόνη διαφορά είναι ότι το περιεχόμενο και η θεματολογία του A2 Key (KET) for Schools έχουν σχεδιαστεί ειδικά ώστε να απευθύνονται στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες μαθητών σχολικής ηλικίας.

Το A2 Key (KET) for Schools είναι αναγνωρισμένο από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής επιπέδου Α2 (τελική βαθμολογία στην κλίμακα Cambridge English: 120-139).

Το A2 Key (KET) αναγνωρίζεται από πολλές εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο.Ενότητα 1: Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Reading and Writing)

Διάρκεια: 1 ώρα

Μέρη ενότητας: 7

Αριθμός ερωτήσεων/ασκήσεων: 32

Βαθμολογία: 50% της συνολικής βαθμολογίας της εξέτασης

 

Μέρος 1 - Reading (6 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Έξι σύντομα email, ανακοινώσεις, σημάνσεις ή γραπτά τηλεφωνικά μηνύματα και τρεις προτάσεις δίπλα τους (A, B, C). Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν ποια πρόταση αντιστοιχεί στο νόημα του email, ανακοίνωσης, σήμανσης ή γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος.

Μέρος 2 - Reading (7 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Επτά ερωτήσεις και τρία σύντομα κείμενα ίδιας θεματολογίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να αντιστοιχίσουν κάθε ερώτηση με ένα από τα κείμενα.

Μέρος 3 - Reading (5 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Ένα μεγαλύτερο κείμενο, για παράδειγμα, ένα απλοποιημένο άρθρο εφημερίδας ή περιοδικού και πέντε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τρεις επιλογές (A, B, C) η καθεμία. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν τη σωστή απάντηση.

Μέρος 4 - Reading (6 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Ένα σύντομο κείμενο με έξι αριθμημένα κενά και τρεις λέξεις που παρέχονται για επιλογή σε κάθε κενό. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποφασίσουν ποια από τις τρεις λέξεις ταιριάζει σε κάθε κενό.

Μέρος 5 - Reading (6 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν έξι κενά σε ένα ή περισσότερα κείμενα χρησιμοποιώντας μεμονωμένες λέξεις.

Μέρος 6 - Writing (1 ερώτηση - 15 βαθμοί μέγιστη βαθμολογία)

Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν ένα μήνυμα 25 ή περισσότερων λέξεων (π.χ. ένα σημείωμα ή ένα email) ως απάντηση σε πληροφορίες που δίνονται.     

Μέρος 7 - Writing (1 ερώτηση - 15 βαθμοί μέγιστη βαθμολογία)

Οι υποψήφιοι πρέπει να γράψουν μια σύντομη ιστορία, 35 ή περισσότερων λέξεων, βασισμένη σε τρεις εικόνες (prompts).

Ενότητα 2: Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)

Διάρκεια: 30 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων των 6 λεπτών για τη μεταφορά απαντήσεων

Μέρη ενότητας: 5

Αριθμός ερωτήσεων/ασκήσεων: 25

Βαθμολογία: 25% της συνολικής βαθμολογίας της εξέτασης

 

Μέρος 1 (5 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Υπάρχουν πέντε σύντομες ηχογραφήσεις, κάθε μια από αυτές με μια ερώτηση και τρεις εικόνες. Οι υποψήφιοι ακούν το ηχογραφημένο κείμενο και επιλέγουν τη σωστή εικόνα.

Μέρος 2 (5 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν ένα μεγαλύτερο κείμενο, να εντοπίσουν συγκεκριμένες πληροφορίες και να γράψουν μόνο ΜΙΑ λέξη στα κενά (αριθμό, ημερομηνία ή ώρα) σε μορφή σημείωσης.  

Μέρος 3 (5 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Μια καθημερινή συζήτηση και πέντε ερωτήσεις με 3 επιλογές. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν τη συζήτηση και να επιλέξουν τη σωστή απάντηση (A, B ή C) για κάθε ερώτηση.      

Μέρος 4 (5 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Πέντε σύντομοι μονόλογοι ή διάλογοι -ο καθένας τους περιγράφοντας μια σκηνή- μια ερώτηση και τρεις επιλογές. Οι υποψήφιοι ακούν την ηχογράφηση και επιλέγουν την απάντηση εκείνη που απαντά καλύτερα την κάθε ερώτηση.

Μέρος 5 (5 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Μια μεγαλύτερη συζήτηση μεταξύ δύο ανθρώπων που γνωρίζονται μεταξύ τους. Οι υποψήφιοι πρέπει να αντιστοιχίσουν στοιχεία από 2 λίστες εντοπίζοντας απλές πληροφορίες στη συνομιλία.

Ενότητα 3: Παραγωγή προφορικού λόγου (Speaking)

Διάρκεια: 8-10 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων

Δομή: 2 εξεταστές - 2 ή 3 υποψήφιοι

Μέρη ενότητας: 2

Βαθμολογία: 25% της συνολικής βαθμολογίας της εξέτασης

 

Μέρος 1

Συζήτηση με τον εξεταστή. Ο εξεταστής υποβάλλει ορισμένες γενικές ερωτήσεις σε κάθε υποψήφιο με τη σειρά του. Οι υποψήφιοι απαντούν στον εξεταστή, παρέχοντας πραγματικές ή προσωπικές πληροφορίες.

Μέρος 2

Ο εξεταστής δίνει στους υποψηφίους κάποιες εικόνες για ένα θέμα, π.χ. «διακοπές» και οι υποψήφιοι μιλούν μεταξύ τους, συγκρίνοντας, περιγράφοντας και εκφράζοντας την άποψή τους.


Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ. Βρείτε εύκολα και γρήγορα ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας, μέσα από μια επιλογή 100 και πλέον τοποθεσιών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ολοκληρώστε την αίτηση σας άμεσα με την χρεωστική, προπληρωμένη ή πιστωτική σας κάρτα.

Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προσεχή σας συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω email σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και φέρετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων. Επίσης, θα σας προωθηθούν ενημερώσεις για την κατάσταση της αίτησής σας καθώς και χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας όπως και προσκλήσεις σε ακαδημαϊκά webinars με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ σας απαλλάσσει από την συμπλήρωση εγγράφων και χρονοβόρων επισκέψεων στην τράπεζα. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την εγγραφή σας στις εξετάσεις ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή, το τάμπλετ σας ή το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας.


Όλες οι ενότητες των γραπτών εξετάσεων (μέρη) βαθμολογούνται από το Cambridge English.

Οι βαθμολογίες του Α2 Κey αναφέρονται στην κλίμακα του Cambridge English. Οι υποψήφιοι θα λάβουν μια ξεχωριστή βαθμολογία για κάθε μια από τις ενότητες της εξέτασης (Reading, Writing, Listening και Speaking) στην αναφορά αποτελεσμάτων τους, η οποία παρέχει μια ξεκάθαρη εικόνα των επιδόσεων τους. Από τις τέσσερις αυτές επιμέρους βαθμολογίες προκύπτει ο μέσος όρος (overall result) ως αποτέλεσμα της εξέτασης. Παρέχεται, επίσης, και ο βαθμός που αντιστοιχεί στο επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Για το Α2 Key, οι παρακάτω βαθμολογίες χρησιμοποιούνται στην αναφορά αποτελεσμάτων:

Κλίμακα βαθμολογιών Cambridge English

Βαθμός

Επίπεδο CEFR

140 -150

Βαθμός A

B1

133–139

Βαθμός B

A2

120–132

Βαθμός C

A2

100–119

Επίπεδο A1

A1

Βαθμολογίες μεταξύ του 100 και 119 περιλαμβάνονται επίσης στην αναφορά αποτελεσμάτων για το Α2 Κey. Οι υποψήφιοι δεν θα λάβουν πιστοποιητικό, όμως η βαθμολογία τους σύμφωνα με την κλίμακα του Cambridge English θα εμφανίζεται στην αναφορά αποτελεσμάτων που θα εκδοθεί. Βαθμολογίες χαμηλότερες του 100 δεν εμφανίζονται και ως εκ τουτου οι υποψήφιοι δεν θα λάβουν πιστοποιητικο ή βαθμολογία για τη συγκεκριμένη εξέταση.

Η πίσω όψη του πιστοποιητικού απεικονίζει πως τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με την κλίμακα επιπέδων του CEFR. Το ακόλουθο έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για να βοηθήσει καθηγητές και υποψηφίους να κατανοήσουν πως λειτουργεί η κλίμακα του Cambridge English. 


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησης σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.


Επιπλέον υπηρεσίες:


  • Cambridge Assessment English
Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:

Πίσω στην αρχή