Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

B2 First (FCE) for Schools

Επίπεδο:
B2
Γλώσσα:
Αγγλικά
Συχνότητα:
2 φορές το χρόνο

Το B2 First (FCE) for Schools είναι πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μέσου-ανώτερου επιπέδου. Σχεδιάστηκε το 2015 ως διαφορετική έκδοση του B2 First (FCE) με περιεχόμενο και θέματα που απευθύνονται ειδικά στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες μαθητών σχολικής ηλικίας.

Το B2 First (FCE) for Schools αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν:

  • να αρχίσουν να εργάζονται σε αγγλόφωνο περιβάλλον
  • να σπουδάσουν σε μέσο-ανώτερο επίπεδο, όπως τα μαθήματα foundation ή pathway

Το B2 First (FCE) for Schools ακολουθεί πιστά την ίδια μορφή και επίπεδο με το B2 First (FCE). Το πιστοποιητικό που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συμμετέχουν επιτυχώς στην εξέταση B2 First for Schools είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό της εξέτασης B2 First (FCE). Το B2 First (FCE) for Schools ακολουθεί τις εξετάσεις χαμηλότερου επιπέδου Α2 Key (ΚΕΤ) for Schools και Β1 Preliminary (PET) for Schools.

Το B2 First (FCE) for Schools είναι αναγνωρισμένο από τον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας διαφόρων επιπέδων αναλόγως της τελικής βαθμολογίας στην κλίμακα Cambridge English, ως εξής:

Επίπεδο αναγνώρισης

Τελική βαθμολογία

Γ1

180-190

B2

160-179

B1

140-159

Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.Ενότητα 1: Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και Χρήση της Αγγλικής (Use of English)

Διάρκεια: 1 ώρα και 15 λεπτά

Μέρη ενότητας: 7

Αριθμός ερωτήσεων: 52 στο σύνολο

Bαθμολογία: 40% του συνόλου

 

Μέρος 1 (8 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Ένα σύντομο κείμενο με κενά που ακολουθείται από οκτώ ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν μια λέξη ή φράση από τέσσερις επιλογές και να συμπληρώσουν κάθε κενό (A, B, C ή D). 

Μέρος 2 (8 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Ένα προσαρμοσμένο κείμενο cloze με οκτώ κενά. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναγνωρίσουν τη μία ορθή λέξη για να συμπληρώσουν κάθε κενό. 

Μέρος 3 (8 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Ένα σύντομο κείμενο με οκτώ κενά. Κάθε κενό αντιστοιχεί σε μία λέξη. Δίπλα στο κείμενο παρατίθενται οι ρίζες των λέξεων που λείπουν. Οι υποψήφιοι πρέπει να τις τροποποιήσουν ώστε να σχηματίσουν τις λέξεις που λείπουν. 

Μέρος 4 (6 ερωτήσεις - μέχρι 2 βαθμοί για κάθε σωστή απάντηση)

Έξι διακριτές ερωτήσεις  με μία «εισαγωγική» πρόταση η κάθε μία που ακολουθείται από μία λέξη- κλειδί και μία πρόταση-απάντηση με ένα κενό. Χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την πρόταση-απάντηση με 2–5 λέξεις, ώστε να έχει το ίδιο νόημα με την «εισαγωγική» πρόταση. 

Μέρος 5 (6 ερωτήσεις - μέχρι 2 βαθμοί για κάθε σωστή απάντηση)

Ένα εκτεταμένο κείμενο που ακολουθείται από έξι ερωτήσεις κατανόησης κειμένου πολλαπλής επιλογής. Οι υποψήφιοι καλούνται να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από τέσσερις επιλογές. 

Μέρος 6 (6 ερωτήσεις - μέχρι 2 βαθμοί για κάθε σωστή απάντηση)

Ένα κείμενο με έξι κενά τα οποία αντιστοιχούν σε παραγράφους οι οποίες παρατίθενται ανακατωμένες μετά το κείμενο. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναγνωρίσουν τη σωστή παράγραφο για κάθε κενό. 

Μέρος 7 (10 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Ένα εκτεταμένο κείμενο (ή μερικά σύντομα κείμενα) που ακολουθείται από ερωτήσεις πολλαπλής αντιστοίχισης. Οι υποψήφιοι πρέπει να ταιριάξουν την κάθε ερώτηση με μέρη του κειμένου.

Ενότητα 2: Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing)

Διάρκεια: 1 ώρα και 20 λεπτά

Μέρη ενότητας: 2

Βαθμολογία: 20% του συνόλου

 

Μέρος 1

Οι υποψήφιοι διαβάζουν ένα σύντομο κείμενο και στη συνέχεια παράγουν μια έκθεση 140 - 190 λέξεων χρησιμοποιώντας ιδέες από το υλικό που παρέχεται. Η έκθεση αποτελείται από ένα θέμα γενικού ενδιαφέροντος και οι υποψήφιοι καλούνται να εκφράσουν την άποψή τους περί αυτού και να την στηρίξουν με επιχειρήματα.

Μέρος 2

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν ένα από τα τρία θέματα που προσφέρονται για να γράψουν το δεύτερο μέρος της εξέτασης: άρθρο, email/επιστολή, κριτική (δείτε την υποενότητα προεπιλεγμένα βιβλία/ταινίες) ή σύντομη ιστορία. (140 - 190 λέξεις)

 

Προεπιλεγμένα βιβλία/ταινίες

 

Set texts

  • Set text for January 2021–December 2022: Rebecca by Daphne du Maurier (Pearson Level 5 Edition). Language schools and teachers may choose to prepare candidates for questions on this set text by studying any film version of Rebecca, as well as, or instead of, the book.

Ενότητα 3: Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)

Διάρκεια: περίπου 40 λεπτά

Μέρη ενότητας: 4

Αριθμός ερωτήσεων: 30

Βαθμολογία: 20% του συνόλου (1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

 

Μέρος 1 (8 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Σύντομες ηχογραφήσεις που δεν συνδέονται νοηματικά μεταξύ τους, διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων η κάθε μία. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν τις ηχογραφήσεις και να απαντήσουν σε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής για κάθε ηχογράφηση. Κάθε ερώτηση έχει τρεις επιλογές (Α, Β ή C). 

Μέρος 2 (10 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Μονόλογος διάρκειας 3-4 λεπτών. Οι ερωτήσεις είναι σειρά από ημιτελείς προτάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να αναγνωρίσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται (μεμονωμένες λέξεις ή ονοματικές φράσεις) ώστε να συμπληρώσουν κάθε κενό. 

Μέρος 3 (5 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Πέντε σύντομοι μονόλογοι που συνδέονται νοηματικά μεταξύ τους, διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων έκαστος. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε οκτώ επιλογές τις πέντε ορθές που ταιριάζουν νοηματικά με το περιεχόμενο των μονολόγων των ομιλητών. 

Μέρος 4 (7 ερωτήσεις - 1 βαθμός για κάθε σωστή απάντηση)

Μία ηχογράφηση που περιλαμβάνει διάλογο μεταξύ ομιλητών διάρκειας 3-4 λεπτών. Οι υποψήφιοι πρέπει να ακούσουν την ηχογράφηση και να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής με τρεις επιλογές η κάθε μία (Α, Β ή C).

Ενότητα 4: Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

Διάρκεια: 14 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων

Δομή: 2 εξεταστές - 2 ή 3 υποψήφιοι

Μέρη ενότητας: 4

Βαθμολογία: 20% του συνόλου

 

Μέρος 1 

Γενική συζήτηση με τον εξεταστή. Ο εξεταστής υποβάλλει σε κάθε υποψήφιο ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά του στοιχεία, τις καθημερινές του ρουτίνες, πράγματα που του αρέσουν ή δεν του αρέσουν, κλπ.

Μέρος 2 

Ο εξεταστής δίνει τους υποψηφίους ξεχωριστά από δυο διαφορετικές έγχρωμες φωτογραφίες για να τις συγκρίνουν και να απαντήσουν σε μια ερώτηση για περίπου 1 λεπτό. Ο κάθε υποψήφιος απαντά επίσης και σε μια σύντομη ερώτηση σχετικά με τις φωτογραφίες του άλλου υποψήφιου. 

Μέρος 3 

Ο εξεταστής θέτει μια κατάσταση δίνοντας στους υποψηφίους ιδέες για να μελετήσουν και να χρησιμοποιήσουν στη συζήτηση τους. Οι υποψήφιοι ανταλλάσσουν μαζί ιδέες, κάνουν προτάσεις ή απαντούν σε αυτές, συζητούν εναλλακτικές λύσεις, προτείνουν και διαπραγματεύονται συμφωνίες. 

Μέρος 4 

Μια συζήτηση πάνω σε μερικά θέματα που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο μέρος της προφορικής εξέτασης.


Όλες οι ενότητες των γραπτών εξετάσεων (μέρη) βαθμολογούνται από το Cambridge English.

Οι βαθμολογίες του B2 First for Schools αναφέρονται στην κλίμακα του Cambridge English. Οι υποψήφιοι θα λάβουν μια ξεχωριστή βαθμολογία για κάθε μια από τις ενότητες της εξέτασης (Reading, Use of English, Writing, Listening και Speaking) στην αναφορά αποτελεσμάτων τους, η οποία παρέχει μια ξεκάθαρη εικόνα των επιδόσεων τους. Από τις πέντε αυτές επιμέρους βαθμολογίες προκύπτει ο μέσος όρος (overall result) ως αποτέλεσμα της εξέτασης. Παρέχεται, επίσης, και ο βαθμός που αντιστοιχεί στο επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Για το Β2 First for Schools, οι παρακάτω βαθμολογίες χρησιμοποιούνται στην αναφορά αποτελεσμάτων:

Cambridge English Scale Score

Grade

CEFR level

180–190

Grade A

C1

173–179

Grade B

B2

160–172

Grade C

B2

140–159

Level B1

B1

Βαθμολογίες μεταξύ του 122 και 139 περιλαμβάνονται επίσης στην αναφορά αποτελεσμάτων για το B2 First. Οι υποψήφιοι δεν θα λάβουν πιστοποιητικό, όμως η βαθμολογία τους σύμφωνα με την κλίμακα του Cambridge English θα εμφανίζεται στην αναφορά αποτελεσμάτων που θα εκδοθεί. Βαθμολογίες χαμηλότερες του 122 δεν εμφανίζονται και ως εκ τουτου οι υποψήφιοι δεν θα λάβουν πιστοποιητικο ή βαθμολογία για τη συγκεκριμένη εξέταση.

Η πίσω όψη του πιστοποιητικού απεικονίζει πως τα αποτελέσματα ευθυγραμμίζονται με την κλίμακα επιπέδων του CEFR. Το ακόλουθο έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί  ως οδηγός για να βοηθήσει καθηγητές και υποψηφίους να κατανοήσουν πως λειτουργεί η κλίμακα του Cambridge English. 


 

Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ. Βρείτε εύκολα και γρήγορα ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας, μέσα από μια επιλογή 100 και πλέον τοποθεσιών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ολοκληρώστε την αίτηση σας άμεσα με την χρεωστική, προπληρωμένη ή πιστωτική σας κάρτα.

Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προσεχή σας συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω email σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και φέρετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων. Επίσης, θα σας προωθηθούν ενημερώσεις για την κατάσταση της αίτησής σας καθώς και χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας όπως και προσκλήσεις σε ακαδημαϊκά webinars με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προετοιμασία σας για τις εξετάσεις.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ σας απαλλάσσει από την συμπλήρωση εγγράφων και χρονοβόρων επισκέψεων στην τράπεζα. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την εγγραφή σας στις εξετάσεις ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή, το τάμπλετ σας ή το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας.


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησης σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.


Επιπλέον υπηρεσίες:


  • Cambridge Assessment English
Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:

Υποστήριξη

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις εξετάσεις σας ή τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις, συμβουλές, δωρεάν υλικό προετοιμασίας και άλλα.

Δε βρήκατε αυτο που ψάχνετε;
Είστε καθηγητής ή κέντρο ξένων γλωσσών;

Πίσω στην αρχή