Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

ECCE

Επίπεδο:
B2
Γλώσσα:
Αγγλικά
Συχνότητα:
2 φορές το χρόνο

Η εξέταση για το επίσημο πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας ECCE (γνωστό στην Ελλάδα και ως “Lower”) είναι μια έγκριτη εξέταση αξιολόγησης των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων στο επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR). Είναι μία σταθμισμένη εξέταση που έχει αναπτύξει το Michigan Language Assessment και διενεργείται σε εξουσιοδοτημένα εξεταστικά κέντρα ανά τον κόσμο. 

Η εξέταση ECCE δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου του Michigan και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης το 1992. Για τη δημιουργία και ανάπτυξη των εξετάσεων αυτών, το Πανεπιστήμιο του Michigan αξιοποίησε την πολύχρονη πείρα του στη διδασκαλία της Αγγλικής και στην ανάπτυξη και διεξαγωγή εξετάσεων, ειδικά  στο χώρο της γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής ECCE αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2, όπως αυτό ορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEFR). Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια των Η.Π.Α. στον τομέα της γλωσσικής έρευνας, με μακρά πείρα στη δημιουργία και ανάπτυξη εξετάσεων γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

Το ECCE είναι επίσημα αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος (Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού) και από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. αεροπορικές, ασφαλιστικές και ναυτιλιακές εταιρείες, ταξιδιωτικά γραφεία, ιδιωτικές τράπεζες κλπ.) ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής σε επίπεδο Β2. Επίσης, αναγνωρίζεται σε διάφορες χώρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς που απαιτούν πιστοποίηση γλωσσομάθειας αυτού του επιπέδου.ECCE WRITING

Οι υποψήφιοι επιλέγουν μεταξύ email/επιστολής ή έκθεσης που έχουν διαφορετικά θέματα και γράφουν αντιστοίχως, παρουσιάζοντας την άποψή τους σχετικά με την κατάσταση ή το πρόβλημα που περιγράφεται σε αυτό που έχουν επιλέξει. Στην περίπτωση email/επιστολής, δίνεται μια σύντομη περιγραφή μιας κατάστασης, ο επίσημος σκοπός του κειμένου καθώς και συγκεκριμένες οδηγίες για το τι πρέπει να γράψει ο υποψήφιος. Στην περίπτωση της έκθεσης, δίνεται μια πρόταση ή δήλωση που ακολουθείται από συγκεκριμένες οδηγίες  σχετικά με το τι πρέπει να γράψει ο υποψήφιος.

Διάρκεια της ενότητας Writing: 30 λεπτά

Απαιτούμενη άσκηση: 1 

Η ενότητα βαθμολογείται από το Παν/μιο Michigan.

ECCE LISTENING (45 ερωτήματα)

Part 1 (25 ερωτήματα): Σύντομοι διάλογοι που ακολουθούνται από μία ερώτηση ο καθένας. Οι επιλογές απαντήσεων δίνονται με τη μορφή εικόνων. Οι υποψήφιοι καλούνται να διαλέξουν μία από τις τρεις εικόνες.

Το Part 1 ακούγεται μία φορά.

Part 2 (20 ερωτήματα): Αποτελείται από τέσσερις σύντομες ομιλίες με διαφορετικό θέμα που ακολουθούνται από 5 ερωτήσεις η κάθε μία (20 συνολικά). Οι ερωτήσεις είναι εκτυπωμένες στο εξεταστικό φυλλάδιο (test booklet) και στους υποψήφιους δίνεται χρόνος να τις διαβάσουν πριν ακούσουν την κάθε ομιλία. Δίνονται τέσσερις εκτυπωμένες επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση. Oι υποψήφιοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις στο εξεταστικό φυλλάδιο.

Το Part 2 ακούγεται δύο φορές.

Διάρκεια της ενότητας Listening: 45 λεπτά

Η ενότητα βαθμολογείται από το Παν/μιο Michigan.

ECCE READING (65 ερωτήματα)

Grammar (15 ερωτήματα): Ελλιπείς προτάσεις που ακολουθούνται, η κάθε μία, από επιλογές λέξεων ή φράσεων προκειμένου να συμπληρωθούν. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά σωστή.

Vocabulary (14 ερωτήματα): Ελλιπείς προτάσεις που ακολουθούνται, η κάθε μία, από επιλογές λέξεων προκειμένου να συμπληρωθούν. Μόνο μία λέξη έχει τη σωστή σημασία για το συγκεκριμένο γλωσσικό περιβάλλον.

Reading task 1 (12 ερωτήματα): Στο πρώτο μέρος της ενότητας υπάρχουν δύο σύντομα κείμενα με διαφορετικά θέματα που ακολουθούνται από 6 ερωτήσεις κατανόησης το καθένα και τέσσερις επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση.

Reading task 2 (24 ερωτήματα): Στο δεύτερο μέρος της ενότητας υπάρχουν δύο ομάδες κειμένων, με τέσσερα κείμενα η κάθε μία που συνδέονται θεματικά μεταξύ τους.  Η κάθε ομάδα ακολουθείται από 12 ερωτήσεις κατανόησης και τέσσερις επιλογές απαντήσεων για κάθε ερώτηση.

Διάρκεια της ενότητας Reading (GVR): 75 λεπτά

Η ενότητα βαθμολογείται από το Παν/μιο Michigan.

ECCE SPEAKING

Η ενότητα ECCE Speaking δίνει στον υποψήφιο τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε διάφορες γλωσσικές αποστολές στη διάρκεια των τεσσάρων σταδίων της. Πρόκειται για μία δομημένη, διαπροσωπική, προφορική επικοινωνία μεταξύ ενός υποψηφίου και ενός εξεταστή σε θέματα προκαθορισμένα από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Η συνομιλία περιλαμβάνει prompt με εικόνες.

Στο στάδιο 1, ο υποψήφιος απαντά σε προσωπικές (μη ευαίσθητες) ερωτήσεις. Στο στάδιο 2, ο εξεταστής περιγράφει σύντομα τη διαδικασία εξηγώντας στον υποψήφιο ότι θα πρέπει να του απευθύνει τις ερωτήσεις που βλέπει στο εξεταστικό θέμα που του δίνεται και να ακούσει τις παρεχόμενες πληροφορίες μέσα από τις απαντήσεις του εξεταστή ώστε να τις χρησιμοποιήσει αργότερα. Στο στάδιο 3, ο υποψήφιος κάνει την επιλογή του ανάμεσα στις δύο διαθέσιμες, εξηγεί τον λόγο/τους λόγους της επιλογής του κι επίσης εξηγεί τον λόγο/τους λόγους που δεν επέλεξε την άλλη. Στο στάδιο 4, ο εξεταστής κάνει τρεις ερωτήσεις στον υποψήφιο που σχετίζονται με το εξεταστικό θέμα που του έχει δοθεί.

Διάρκεια της ενότητας Speaking: 10-15 λεπτά 

Γενικά

Οι τρεις πρώτες ενότητες (Writing, Listening, GVR) εξετάζονται την ίδια ημέρα μαζί και συναποτελούν την γραπτή εξέταση. Η τέταρτη ενότητα, το Speaking (προφορικά), πραγματοποιείται είτε πριν είτε μετά είτε κάποιες φορές την ίδια ημέρα με τη γραπτή εξέταση.


Δηλώστε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ. Βρείτε εύκολα και γρήγορα ένα εξεταστικό κέντρο κοντά σας, μέσα από μια επιλογή 100 και πλέον τοποθεσιών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, και ολοκληρώστε την αίτησής σας άμεσα με την χρεωστική, προπληρωμένη ή πιστωτική σας κάρτα.

Θα λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για την προσεχή σας συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω email σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο το οποίο μπορείτε να αποθηκεύσετε, εκτυπώσετε και φέρετε μαζί σας την ημέρα των εξετάσεων. Επίσης, θα σας προωθηθούν ενημερώσεις για την κατάσταση της αίτησής σας καθώς και χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό προετοιμασίας όπως και προσκλήσεις σε ακαδημαϊκά webinars με χρήσιμες συμβουλές και πληροφορίες που θα συμβάλουν στην αποτελεσματική προετοιμασίας σας για τις εξετάσεις.

Το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών ΟΡΦΕΑΣ σας απαλλάσσει από την συμπλήρωση εγγράφων και χρονοβόρων επισκέψεων στην τράπεζα. Ξεκινήστε και ολοκληρώστε την εγγραφή σας στις εξετάσεις ηλεκτρονικά μέσα σε λίγα απλά βήματα. Χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας ηλεκτρονικό υπολογιστή, το τάμπλετ σας ή το έξυπνο κινητό σας τηλέφωνο για να δηλώσετε συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής σας.
 


 

Listening & GVR

Πώς

Με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικού λογισμικού και την εφαρμογή των αρχών της Σύγχρονης Θεωρίας Μέτρησης (Item Response Theory)

Πού

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Από ποιον

Tο Πανεπιστήμιο του Michigan (U-M).

Writing

Πώς

Με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης όπως αυτές έχουν οριστεί από το U-M. Κάθε έκθεση αξιολογείται από τουλάχιστον δύο βαθμολογητές. Οι εκθέσεις των οποίων οι βαθμολογίες εμφανίζουν απόκλιση, αξιολογούνται από τρίτο βαθμολογητή, ο οποίος καθορίζει και τον τελικό βαθμό.

Πού

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Από ποιον

Από βαθμολογητές ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους σύμφωνα με τα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Michigan (U-M).

Speaking

Πώς

Με βάση τις κλίμακες αξιολόγησης όπως αυτές έχουν οριστεί από το U-M.

Πού

Στην Ελλάδα. Η τελική βαθμολογία δίνεται από το Πανεπιστήμιο του Michigan στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Από ποιον

Από βαθμολογητές ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους σύμφωνα με τα κριτήρια του Πανεπιστημίου του Michigan (U-M).

Αρχές του συστήματος αξιολόγησης των εξετάσεων ECCE:

 • Τα αποτελέσματα όλων των ενοτήτων ECCE ανακοινώνονται με τις ακόλουθες πέντε αλφαβητικές κλίμακες και τις αντίστοιχες αριθμητικές κλίμακες:   
 • Αλφαβητική κλίμακα
 • Αριθμητική κλίμακα
 • Honors (H)
 • 840-1000
 • Pass (P)
 • 750-835
 • Low Pass (LP)
 • 650-745
 • Borderline Fail (BF)
 • 610-645
 • Fail (F)
 • 0-605
 • Αποκτούν το ECCE οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες ίσο ή ανώτερο του 650.
 • Αποκτούν το ECCE με τη διάκριση «with Honors» οι υποψήφιοι που λαμβάνουν βαθμολογία σε όλες τις ενότητες ίση ή ανώτερη του 840.
 • Δεν αποκτούν το ECCE οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλες τις ενότητες κατώτερο του 650.
 • Δεν αποκτούν το ECCE οι υποψήφιοι που δεν συμμετείχαν σε μία ή περισσότερες ενότητες της εξέτασης. Η πιθανή επιτυχής επίδοσή τους σε όσες ενότητες συμμετείχαν δεν επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
 • Το Πανεπιστήμιο του Michigan επιτρέπει σε υποψηφίους με ειδικές ικανότητες να ζητήσουν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις υπό ειδικές συνθήκες ή με τροποποιήσεις.

Μάθετε επίσης


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησης σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.


Επιπλέον υπηρεσίες:


 • Michigan Language Assessment
Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:

Υποστήριξη

Βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις εξετάσεις σας ή τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις, συμβουλές, δωρεάν υλικό προετοιμασίας και άλλα.

Δε βρήκατε αυτο που ψάχνετε;
Είστε καθηγητής ή κέντρο ξένων γλωσσών;

Βιβλία Εξετάσεων:


Πίσω στην αρχή