Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Practice Tests for the ECPE, Book 3 (Revised 2021 Format)

Το Practice Tests for the ECPE, Book 3 (Revised 2021 Format) εξοικειώνει τους σπουδαστές με το περιεχόμενο, το επίπεδο και τη δομή του Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE). 

Το βιβλίο στοχεύει στην εξοικείωση των σπουδαστών σε επίπεδο Γ2 με το περιεχόμενο, το επίπεδο και τη δομή του ECPE μέσω 8 ανανεωμένων practice tests στη νέα μορφή του τεστ για το 2021. Το βιβλίο περιέχει αναλύσεις λεξιλογίου, τα κριτήρια με τα οποία αξιολογούνται το προφορικό και το γραπτό μέρος, καθώς και 8 τεστ προφορικού λόγου (Speaking) που προσφέρουν στους σπουδαστές πλήρη κατανόηση της εξέτασης και επαρκή εξάσκηση στα μέρη της. Με σκοπό την πληρέστερη προετοιμασία των σπουδαστών, το βιβλίο συνοδεύεται από βιβλίο καθηγητή και Companion με τις σωστές απαντήσεις και την αιτιολόγησή τους.

Βασικά χαρακτηριστικά:
  • 8 ανανεωμένα practice tests που αποτελούνται από Έκθεση (Writing), Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening), Γραμματική (Grammar), Cloze, Λεξιλόγιο (Vocabulary) και Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) στη νέα μορφή του τεστ για το 2021
  • 8 μέρη ανάλυσης λεξιλογίου 
  • 8 τεστ Παραγωγής προφορικού λόγου (Speaking)
  • Πλήρη εισαγωγή στο ECPE, με κριτήρια αξιολόγησης της Έκθεσης (Writing) και των τεστ Παραγωγής προφορικού λόγου (Speaking)
  • Έντυπα απαντήσεων των τεστ που μπορούν να φωτοτυπηθούν
  • Κείμενα για όλα τα τεστ Κατανόησης προφορικού λόγου (Listening)
Προσφέρονται:
  • Βιβλίο μαθητή με επιπλέον μέρη ανάλυσης λεξιλογίου
  • Βιβλίο καθηγητή με απαντήσεις πάνω στη σελίδα και αιτιολόγηση απαντήσεων για τις ερωτήσεις των κειμένων του μέρους Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)
  • Companion με απαντήσεις των ασκήσεων
Δείτε επίσης:

Δείτε επίσης

Πίσω στην αρχή