Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Ξεκινώντας

Το βιβλίο Ξεκινώντας απευθύνεται σε σπουδαστές αρχάριους και μέσου επιπέδου (Α1 και Α2 επιπέδου του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς).

Το βιβλίο απευθύνεται σε αρχάριους (Α1) και μέσου επιπέδου (Α2) σπουδαστές της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας εστιάζοντας σε επικοινωνιακές ενότητες, επαναληπτικά τεστ με εξάσκηση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων, και δυναμικές δραστηριότητες. Περιέχει CD με κείμενα και ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου, παράρτημα με τα ακουστικά κείμενα, καθώς και λύσεις όλων των ασκήσεων και των τεστ. Επίσης όλοι οι χρήστες του βιβλίου θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να συμμετέχουν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο τόπο συνάντησης στο Facebook όπου θα μπορούν να ανταλλάσσουν υλικό και ιδέες προωθώντας τη συνεργατική μάθηση. 

Βασικά χαρακτηριστικά:
 • 12 επικοινωνιακές ενότητες με 4 μαθήματα η κάθε μία
 • 1 εισαγωγική και 2 επαναληπτικές ενότητες
 • Επαναληπτικά τεστ
 • Δυναμικές επικοινωνιακές δραστηριότητες
 • Εξάσκηση όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων
 • 3 CD με κείμενα και ασκήσεις κατανόησης προφορικού λόγου
 • Παρουσίαση του λεξιλογίου με εικόνες, παραδείγματα και πληροφορίες για λεξιλογικές σχέσεις
 • Παράρτημα με τα ακουστικά κείμενα
 • Λύσεις ασκήσεων και τεστ
 • Παγκόσμια ψηφιακή κοινότητα: Για όλους τους χρήστες του βιβλίου δημιουργήθηκε ένας κοινός τόπος συνάντησης στο Facebook, κατάλληλος για συζητήσεις και ανταλλαγή κειμένων, εικόνων, αρχείων ήχου και βίντεο με στόχο τη συνεργατική μάθηση
 Προσφέρονται:
 • Βιβλίο σπουδαστή
 • Αυτόνομο CD-ROM για χρήση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και σε διαδραστικό πίνακα (Interactive Whiteboard). Το λεξιλόγιο παρουσιάζεται μέσω κειμένου και πολυμέσων (εικόνων, ηχητικών αρχείων, βίντεο)
Πίσω στην αρχή