Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Αναβαθμολόγηση

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν αναβαθμολόγηση του γραπτού τους μπορούν να το κάνουν καταβάλλοντας τέλος αναβαθμολόγησης, ως ακολούθως:

Στάδιο 1

1. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την κατάλληλη αίτηση αναβαθμολόγησης ζητώντας πλήρη επανέλεγχο της βαθμολογίας τους (full clerical re-check) σε όλες τις ενότητες (paper) της  γραπτής εξέτασης στην οποία συμμετείχαν.

2. Οι αιτήσεις αναβαθμολόγησης προωθούνται στο Cambridge Assessment English από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

3. Oι υποψήφιοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της διαδικασίας clerical re-check μέσω e-mail.

Στάδιο 2

4. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματά τους δε μεταβληθούν μετά τον πλήρη επανέλεγχο, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αναβαθμολόγηση όλων των ενοτήτων (paper) της  γραπτής εξέτασης στην οποία συμμετείχαν, υποβάλλοντας την κατάλληλη αίτηση αναβαθμολόγησης.

5. Οι αιτήσεις αναβαθμολόγησης προωθούνται στο Cambridge Assessment English από το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι υποψήφιοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της αναβαθμολόγησης μέσω e-mail.

Παρακαλούμε σημειώστε τα παρακάτω:

  • Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων αναβαθμολόγησης ποικίλουν αναλόγως της εξεταστικής περιόδου για την οποία υποβάλλονται. Μετά από αυτές τις ημερομηνίες,  δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις.
  • Οι υποψήφιοι που επιθυμούν αναβαθμολόγηση όλων των ενοτήτων (Στάδιο 2) πρέπει να έχουν ολοκληρώσει και να έχουν λάβει αποτελέσματα μετά από πλήρη επανέλεγχο της βαθμολογίας τους (Στάδιο 1), πριν υποβάλουν αίτηση αναβαθμολόγησης για το  Στάδιο 2.
  • Η αναβαθμολόγηση για το  Στάδιο 2  (αναβαθμολόγηση όλων των ενοτήτων) περιλαμβάνει επαναξιολόγηση του listening paper όπου ισχύει αλλά δεν περιλαμβάνει το speaking test. 
  • Οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύψει μετά από διαδικασία αναβαθμολόγησης για το  Στάδιο 2  θεωρείται οριστικό και αμετάκλητο.
  • Σε περίπτωση που, μετά από διαδικασία αναβαθμολόγησης, το αποτέλεσμα αλλάξει, τα τέλη της αναβαθμολόγησης επιστρέφονται.

 

Αναβαθμολόγηση εξετάσεων Cambridge English Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2022

Εξέταση

Clerical Re-check of all papers

Re-mark of all papers

FCE fs 26/11/2022

CPE 26/11/2022

FCE fs Computer-Based 17/12/2022

έως 22 Φεβρουαρίου 2023

έως 16 Μαρτίου 2023

FCE fs 03/12/2022

CPE 04/12/2022

CAE 03/12/2022

έως 1 Μαρτίου 2023

έως 23 Μαρτίου 2023

PET fs 26/11/2022

KET fs 26/11/2022

έως 8 Μαρτίου 2023

έως 31 Μαρτίου 2023

PET fs 04/12/2022

PET fs 03/12/2022

KET fs 04/12/2022

KET fs 03/12/2022

FCE fs 17/12/2022

έως 15 Μαρτίου 2023

έως 8 Απριλίου 2023

PET fs 17/12/2022

KET fs 17/12/2022

έως 30 Μαρτίου 2023

έως 22 Απριλίου 2023

 

          

 Στάδιο

Εξέταση

Τέλος

A full clerical re-check of all papers

KET fS, PET fS, FCE fS, CAE, CPE,

BEC Preliminary/Vantage/Higher

35 €

A re-mark of all papers

KET fS, PET fS, BEC Preliminary

100 €

A re-mark of all papers

FCE fS, CAE, CPE, BEC Vantage, BEC Higher

130 €

Κατεβάστε την αίτηση αναβαθμολόγησης
Πίσω στην αρχή