Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Παραλαβή και Αποστολή Πρωτότυπων Πιστοποιητικών

Όλοι οι υποψήφιοι του TOEIC® Listening and Reading λαμβάνουν λεπτομερές πιστοποιητικό, ανεξαρτήτως της βαθμολογίας τους.

Ιδιοκτήτες και καθηγητές Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 • Τα πιστοποιητικά TOEIC® Listening and Reading του Educational Testing Service αποστέλλονται με μέριμνα του Κέντρου Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μόλις είναι διαθέσιμα από τον εξεταστικό φορέα.
 • Η αποστολή γίνεται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς χωρίς οικονομική επιβάρυνση του παραλήπτη.
 • Η παράδοση των πιστοποιητικών στους επιτυχόντες υποψήφιους γίνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη Κέντρου Ξένων Γλωσσών ή καθηγητή που έχει εγγράψει τους υποψήφιους.

Επιτυχόντες μεμονωμένοι υποψήφιοι

 • Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν ενημέρωση πριν την αποστολή του πιστοποιητικού τους.

 • Για την αποστολή πιστοποιητικού που δεν έχει παραληφθεί ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:
  • Κατεβάστε, συμπληρώστε, και υπογράψτε τη σχετική αίτηση.
  • Αποστείλετε τη συμπληρωμένη αίτηση μαζί με απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης).
  • Η αποστολή των εγγράφων μπορεί να γίνει ως εξής:
   • Tαχυδρομικώς: Διδότου 15, 10680 Αθήνα ή Φράγκων 14, 54626 Θεσσαλονίκη
   • Με email: certificates@hau.gr
  • Η αποστολή γίνεται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς χωρίς οικονομική επιβάρυνση του παραλήπτη.
Πίσω στην αρχή