Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

ECCE Δεκεμβρίου 2021: Kατοχύρωση δικαιώματος επανεξέτασης

Κατοχύρωση δικαιώματος επανεξέτασης για τους υποψήφιους των εξετάσεων ECCE Δεκεμβρίου 2021

Με ευχαρίστηση ανακοινώνουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι των εξετάσεων ECCE Δεκεμβρίου 2021 θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των δύο ακόλουθων εξετάστρων:

 • Εξέταστρα: 165€
  • Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι που δεν επιτύχουν στις εξετάσεις και επιθυμούν να επανασυμμετάσχουν, πρέπει να καταβάλουν τα εξέταστρα εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε επόμενη εξεταστική περίοδο ECCE.
 • Εξέταστρα: 190€
  • Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι που δεν επιτύχουν στις εξετάσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ECCE Μαΐου 2022, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ECCE Μαΐου 2022 χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Η πρόταση των 190€ αποτελεί μία ακόμα πρωτοβουλία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλοι οι υποψήφιοι ECCE Δεκεμβρίου 2021 έχουν τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας στην απόκτηση του ECCE.

Τα ακόλουθα ισχύουν για την πρόταση των 190€ η οποία αφορά μόνο σε υποψήφιους των εξετάσεων ECCE Δεκεμβρίου 2021:

 • Ισχύει μόνο για όσους εγγραφούν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών εγγραφών για τις εξετάσεις Δεκεμβρίου 2021.
 • Ισχύει μόνο για όσους υποψήφιους λάβουν ‘F’ ως τελική βαθμολογία και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ECCE Μαΐου 2022.
 • Δεν ισχύει για υποψήφιους που επιτύχουν στις εξετάσεις ECCE Δεκεμβρίου 2021 και επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους σε μία ή περισσότερες ενότητες της εξέτασης συμμετέχοντας στις εξετάσεις ECCE Μαΐου 2022.
 • Δεν ισχύει για υποψήφιους που εγγραφούν στις εξετάσεις ECCE Δεκεμβρίου 2021 αλλά δεν συμμετάσχουν σε αυτές.
 • Η πρόταση δίνεται αποκλειστικά ανά όνομα υποψήφιου που την αιτηθεί και, είτε ολόκληρη είτε μέρος της, δεν μεταφέρεται σε άλλους υποψήφιους.

Ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα βοηθήσει τους υποψήφιους να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις με λιγότερο άγχος και πίεση και να τους κινητοποιήσει να αποδώσουν στον καλύτερο βαθμό των δυνατοτήτων τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση και τα εξέταστρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Τ: 2103680000).

Πίσω στην αρχή