Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Μεταφράσεις και Άλλες Υπηρεσίες

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μπορεί να εξυπηρετήσει τους υποψήφιους και για τις παρακάτω περιπτώσεις: 

  • Επικύρωση αντιγράφων πιστοποιητικών (επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα, απαιτείται το πρωτότυπο πιστοποιητικό)
  • Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις (χορηγείται δωρεάν)
  • Επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών (επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα, απαιτείται το πρωτότυπο πιστοποιητικό)

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποψήφιοι πρέπει να  συμπληρώσουν, να υπογράψουν τη  σχετική αίτηση και να την αποστείλουν μαζί με απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας με φωτογραφία σφραγισμένη από Δημόσια Αρχή ή δίπλωμα οδήγησης).  

Πίσω στην αρχή