Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

B2 First (FCE) for Schools Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022: Kατοχύρωση δικαιώματος επανεξέτασης

Κατοχύρωση δικαιώματος επανεξέτασης τώρα και για τους υποψήφιους των εξετάσεων Cambridge English B2 First (FCE) for Schools Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022

Με ευχαρίστηση ανακοινώνουμε ότι όλοι οι υποψήφιοι των εξετάσεων B2 First (FCE) for Schools Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των δύο ακόλουθων εξετάστρων:

 • Εξέταστρα: 165€
  • Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι που δεν επιτύχουν στις εξετάσεις και επιθυμούν να επανασυμμετάσχουν, πρέπει να καταβάλουν τα εξέταστρα εξ ολοκλήρου για οποιαδήποτε επόμενη εξεταστική περίοδο B2 First (FCE) for Schools.
 • Εξέταστρα: 190€
  • Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι που δεν επιτύχουν στις εξετάσεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις B2 First (FCE) for Schools Μαΐου 2023, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις B2 First (FCE) for Schools Μαΐου 2023 χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Η πρόταση των 190€ αποτελεί μία ακόμα πρωτοβουλία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλοι οι υποψήφιοι B2 First (FCE) for Schools Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 έχουν τη δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας στην απόκτηση του B2 First (FCE) for Schools.

Τα ακόλουθα ισχύουν για την πρόταση των 190€ η οποία αφορά μόνο σε υποψήφιους των εξετάσεων B2 First (FCE) for Schools Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022:

 • Ισχύει μόνο για όσους εγγραφούν εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών εγγραφών για τις εξετάσεις Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022.
 • Ισχύει μόνο για όσους υποψήφιους λάβουν ως τελική βαθμολογία 159 και κάτω (κλίμακα Cambridge English), και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις B2 First (FCE) for Schools Μαΐου 2023.
 • Δεν ισχύει για υποψήφιους που επιτύχουν στις εξετάσεις B2 First (FCE) for Schools Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 και επιθυμούν να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους σε μία ή περισσότερες ενότητες της εξέτασης συμμετέχοντας στις εξετάσεις B2 First (FCE) for Schools Μαΐου 2023.
 • Δεν ισχύει για υποψήφιους που εγγραφούν στις εξετάσεις B2 First (FCE) for Schools Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 αλλά δε θα συμμετάσχουν σε αυτές.
 • Δεν ισχύει για υποψήφιους που εγγραφούν στις εξετάσεις B2 First (FCE) for Schools Νοεμβρίου 2022 και επιθυμούν να κάνουν χρήση δικαιώματος επανεξέτασης στις εξετάσεις B2 First (FCE) for Schools Δεκεμβρίου 2022. Το δικαίωμα της δωρεάν επανεξέτασης αφορά μόνο στις εξετάσεις B2 First (FCE) for Schools Μαΐου 2023.
 • Ισχύει για υποψήφιους που εγγραφούν στις αντίστοιχες computer-based εξετάσεις B2 First (FCE) for Schools Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022.  Σε περίπτωση όμως που δεν διεξαχθούν οι computer-based εξετάσεις Μαΐου ή Ιουνίου 2023, οι υποψήφιοι θα εγγραφούν αυτόματα στις paper-based εξετάσεις Μαΐου 2023.
 • Η πρόταση δίνεται αποκλειστικά ανά όνομα υποψήφιου που την αιτηθεί και, είτε ολόκληρη είτε μέρος της, δεν μεταφέρεται σε άλλους υποψήφιους.

Ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη πρόταση θα βοηθήσει τους υποψήφιους να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις με λιγότερο άγχος και πίεση και να τους κινητοποιήσει να αποδώσουν στον καλύτερο βαθμό των δυνατοτήτων τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τη συγκεκριμένη πρόταση και τα εξέταστρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Τ: 210-3680000).

Πίσω στην αρχή