Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

ECPE Speaking: mock examination and personalized feedback

Για Μαθητές · ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
,
Διαδικτυακά
Διάρκεια
30 minutes
Γλώσσα
Αγγλικά

Προετοιμάζεσαι για την εξέταση ECPE; Χρειάζεσαι επιπλέον πρακτική εξάσκηση στα προφορικά; 

Η εμπειρία που αποκτά κάποιος μέσα από τη συμμετοχή του σε εξέταση ECPE Speaking πριν από την πραγματική εξέταση με συνομιλητή διαφορετικό από τον καθηγητή ή την καθηγήτριά του είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι μαθητές αποκτούν εξοικείωση με τη δομή της εξέτασης προφορικών ενώ ταυτόχρονα κάνουν εξάσκηση στη δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου με εξεταστή που έχει πιστοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Michigan ώστε να διενεργεί εξετάσεις προφορικών και να βαθμολογεί.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην ακαδημαϊκή μας υπηρεσία θα λάβουν προσωποποιημένο feedback σχετικά με την επίδοσή τους στην ενότητα Speaking. Το συγκεκριμένο feedback δίνει πληροφορίες αναφορικά με τα δυνατά σημεία αλλά και τις αδυναμίες στον προφορικό λόγο του κάθε συμμετέχοντα οι οποίες βασίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης της ενότητας Speaking που έχουν αναπτυχθεί από το Michigan Language Assessment. Η ακαδημαϊκή αυτή υπηρεσία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έχει σκοπό να ενισχύσει την προετοιμασία των μαθητών που συμμετέχουν στην εξέταση ECPE την οποία διεξάγει.

Παρακαλώ σημειώστε ότι:

  • Οι εξετάσεις mock της ενότητας Speaking διεξάγονται από το Κέντρο εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης μόνο διαδικτυακά (online). Οι μαθητές που εγγράφονται στη συγκεκριμένη υπηρεσία ακαδημαϊκής υποστήριξης θα λάβουν email το οποίο θα περιέχει το ακριβές πρόγραμμα της προφορικής τους mock εξέτασης καθώς και οδηγίες σχετικά με την διαδικασία.
  • Το υλικό που χρησιμοποιείται στις εξετάσεις mock έχει αναπτυχθεί από το Michigan Language Assessment.
  • Το υλικό που χρησιμοποιείται στις mock εξετάσεις είναι διαφορετικό από το υλικό που χρησιμοποιείται στις επίσημες εξετάσεις.
  • Οι  εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα λάβουν μέσω email προσωποποιημένο feedback μέσα σε χρονικό διάστημα δύο εβδομάδων από την ημερομηνία διεξαγωγής της δραστηριότητας. 

  • Εξοικείωση με την μορφή/δομή καθώς και το γενικότερο περιεχόμενο της ενότητας ECPE Speaking.
  • Εμπειρία από τη συμμετοχή σε εξετάσεις ‘πρόβας’ πριν από τις επίσημες εξετάσεις.
  • Λεπτομερές γραπτό feedback για την επίδοσή σας το οποίο μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό των σημείων που επιδέχονται βελτίωσης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε από μαθητές που προετοιμάζονται ως μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε σε συνεργασία με τον καθηγητή/την καθηγήτριά σας.

Πιστοποιημένοι εξεταστές προφορικών εξετάσεων

Πίσω στην αρχή