Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Συμμετοχή της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην 3η φάση του πιλοτικού προγράμματος ESCO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση συμμετέχει στην τρίτη φάση του πιλοτικού σχεδίου ESCO, που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο συνδέει τα μαθησιακά αποτελέσματα των τίτλων σπουδών (προσόντων) με την ταξινόμηση ESCO. Το έργο θα διαρκέσει έως τον Μάιο του 2022 και η ΕΑΕ συμβάλλει με την τεχνογνωσία της στους στόχους του έργου σε εθελοντική βάση, χωρίς αμοιβή.

Το ESCO είναι η πολύγλωσση ευρωπαϊκή ταξινόμηση δεξιοτήτων/ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων. Η ταξινόμηση esco περιγράφει και κατηγοριοποιεί τις ικανότητες, τα προσόντα και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση και την κατάρτιση στην ΕΕ. Το πιλοτικό έργο βασίζεται στις προηγούμενες φάσεις που παρείχαν σημαντικές ενδείξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα της χρήσης ενός συνδυασμού αυτοματισμού και ανθρώπινης παρέμβασης για το σκοπό αυτό. Η τρέχουσα φάση έχει ως στόχο:

  • Τη βελτίωση της τεχνολογίας που υποστηρίζει την αυτοματοποιημένη σύνδεση μέσω της εφαρμογής μιας μηχανής προτάσεων που αποτελείται από τρεις αλγόριθμους που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.
  • Τη δοκιμή της αυτοματοποιημένης σύνδεσης και των επιδόσεων των αλγορίθμων αντιστοίχισης σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ
  • Την υποστήριξη της δημοσίευσης πληροφοριών σχετικά με τις δεξιότητες που σχετίζονται με τα εθνικά προσόντα στο Europass.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ESCO είναι διαθέσιμες στον επίσημο ιστότοπο ESCO - European Commission (europa.eu)


Δείτε Επίσης

Πίσω στην αρχή