Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

B Level Plus

Νέοι μαθητές & έφηβοι ∙ Προγράμματα Προετοιμασίας Εξέτασης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην εντατική ολοκλήρωση των επιπέδων Β1 και Β2 της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και βασίζεται στη χρήση των νέων  τάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα  B Level Plus (+), οι μαθητές ενδεικτικά θα μπορούν να:

 • κατανοούν τις κύριες ιδέες και τις λεπτομέρειες ενός (σχετικά) σύνθετου κειμένου που εξετάζει συγκεκριμένα αλλά και αφηρημένα θέματα,
 • αλληλεπιδρούν με έναν βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού με τους φυσικούς και μη ομιλητές της αγγλικής γλώσσας χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία,
 • γράψουν ένα σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να αναπτύξουν εκτενέστερα μια άποψη σχετικά με ένα επίκαιρο θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων επιλογών,
 • συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β2 (ECCE) του University of Michigan και στις εξετάσεις ABLE B2 του Hellenic American University.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση-παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

 • Για την ανάγνωση και κατανόηση γραπτών κειμένων χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένα και αυθεντικά κείμενα όπως αυτά περιλαμβάνονται στα επιλεγμένα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται ή στο επιπρόσθετο διδακτικό υλικό που σχεδιάζεται από την Ακαδημαϊκή Ομάδα ειδικά για τις ανάγκες του εν λόγω τμήματος. Οι θεματικές που καλύπτονται ενδεικτικά περιλαμβάνουν τον αθλητισμό, τη ψυχαγωγία, το περιβάλλον, την εκπαίδευση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις Τέχνες, τις εφευρέσεις κτλ. Οι μαθητές εξασκούνται επίσης και σε δραστηριότητες κατανόησης γραπτού λόγου που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECCE/ABLE B2.
 • Η κατανόηση προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει (τηλεφωνικούς) διαλόγους, καθημερινές συζητήσεις, συνεντεύξεις και ομιλίες μεταξύ φυσικών αλλά και μη φυσικών ομιλητών της Αγγλικής. Οι μαθητές εξασκούνται επίσης και σε δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECCE/ABLE B2.
 • Η παραγωγή γραπτού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει τη σύνταξη (ημι) επίσημων/ανεπίσημων επιστολών και e-mails, τη σύνταξη δοκιμίων, άρθρων, κριτικών, αναφορών και ιστοριών κτλ., καθώς και δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECCE/ABLE B2.
 • Η παραγωγή προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει εξάσκηση στην Αγγλική προφορά καθώς και δραστηριότητες σύγκρισης εικόνων, περιγραφής εμπειριών και έκφρασης προτιμήσεων και προσωπικών απόψεων μέσα από ανάλυση πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Οι μαθητές εξασκούνται επίσης σε παρουσιάσεις σε κοινό καθώς και σε προφορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECCE/ABLE B2.
 • Στη γραμματική ενδεικτικά περιλαμβάνονται το πλήρες ρηματικό σύστημα (ενεργητική και παθητική φωνή), οι προθέσεις, οι αναφορικές προτάσεις, οι υποθετικοί λόγοι, οι χρονικές προτάσεις, η εξοικείωση με τη χρήση γερουνδίου/απαρεμφάτου, η χρήση της causative, ο πλάγιος λόγος κτλ.
 • Στο λεξιλόγιο ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι λεξιλογικές συνάψεις, τα συνώνυμα-αντώνυμα, οι παραγωγικές καταλήξεις, τα phrasal verbs, οι ιδιωματισμοί και πιο σύνθετο λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα υπό συζήτηση θέματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης και στο λεξιλόγιο που περιλαμβάνεται στα practice tests για τις εξετάσεις ECCE/ABLE B2.
 • Οι μαθητές θα εξασκηθούν σε τεστ προσομοιώνοντας τον χρόνο και τις συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:
Πίσω στην αρχή