Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Master ECCE

Ενήλικες ∙ Προγράμματα Προετοιμασίας Εξέτασης

Το πρόγραμμα εστιάζει στη στοχευμένη προετοιμασία για την εξέταση ECCE του University of Michigan (Β2 επίπεδο). Περιλαμβάνει εντατική εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου όπως αυτή ορίζεται για την εξέταση ECCE και βασίζεται στη χρήση των νέων  τάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Master ECCE, οι σπουδαστές ενδεικτικά θα μπορούν να:

 • κατανοούν τις κύριες ιδέες καθώς και τις επιμέρους λεπτομέρειες σύνθετων κειμένων που εξετάζουν συγκεκριμένα αλλά και αφηρημένα θέματα και μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές πληροφορίες,
 • αλληλεπιδρούν με έναν βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού με φυσικούς και μη φυσικούς ομιλητές της αγγλικής γλώσσας χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία,
 • γράψουν ένα σαφές, λεπτομερές κείμενο για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και να αναπτύξουν εκτενέστερα μια άποψη σχετικά με ένα επίκαιρο θέμα, παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα διαφόρων επιλογών,
 • συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Β2 (ECCE) του University of Michigan.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάσκηση σε λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση-παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, όπως αυτά περιλαμβάνονται στην εξέταση ECCE. 

 • Για την ανάγνωση και κατανόηση γραπτού λόγου χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένα και αυθεντικά κείμενα όπως αυτά περιλαμβάνονται στα επιλεγμένα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται ή στο επιπρόσθετο διδακτικό υλικό που σχεδιάζεται από την Ακαδημαϊκή ομάδα ειδικά για τις ανάγκες του εν λόγω τμήματος. Οι μαθητές εξασκούνται επίσης και σε δραστηριότητες κατανόησης γραπτού λόγου που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECCE.
 • Η κατανόηση προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει διαλόγους και συνεντεύξεις με απαντήσεις σε ερωτήσεις είτε με εικόνες είτε γραπτώς. Οι σπουδαστές εξασκούνται σε δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου που περιλαμβάνονται στην εξέταση ECCE μέσα από practice tests.
 • Η παραγωγή γραπτού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει τη σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων, δοκιμίων στα οποία παρουσιάζεται μια γνώμη, επιστολών και e-mails καθώς και εξάσκηση σε δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECCE.
 • Η παραγωγή προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει προσομοίωση εξέτασης καθώς και εξάσκηση  στην προφορά και σε δραστηριότητες για επιλογή θέσης και έκφρασης προσωπικής γνώμης, περιγραφές εμπειριών και προτιμήσεων, παιχνίδια ρόλων, κλπ. Οι μαθητές εξασκούνται και σε προφορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECCE.
 • Στη γραμματική ενδεικτικά περιλαμβάνονται το πλήρες ρηματικό σύστημα και οι υποπεριπτώσεις αυτού, η χρήση του γερουνδίου/απαρεμφάτου και οι υποπεριπτώσεις-εξαιρέσεις στη χρήση τους, ο ευθύς και πλάγιος λόγος, η παθητική φωνή, η causative, οι υποθετικοί λόγοι, η inversion κτλ.
 • Στο λεξιλόγιο ενδεικτικά περιλαμβάνονται εκφράσεις, συνώνυμα-αντώνυμα, σχηματισμός λέξεων, ιδιωματισμοί, λεξιλογικές συνάψεις, εξαρτημένες προθέσεις καθώς και πιο σύνθετο λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα υπό συζήτηση θέματα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο λεξιλόγιο που περιλαμβάνεται στα practice tests για τις εξετάσεις ECCE.
 • Οι μαθητές θα εξασκηθούν σε τεστ προσομοιώνοντας τον χρόνο και τις συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:

Αποκτήστε την πιστοποίηση

Το ECCE αποτελεί επίσημη πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Μπορεί να συνδυαστεί με:


Πίσω στην αρχή