Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Proficiency IΙ

Ενήλικες ∙ Προγράμματα Προετοιμασίας Εξέτασης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ολοκλήρωση του επιπέδου Γ2 της αγγλικής γλώσσας, όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και βασίζεται στη χρήση των νέων  τάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Το πρόγραμμα εστιάζει στην προετοιμασία των σπουδαστών για τις εξετάσεις ECPE στις οποίες θα συμμετάσχουν μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Proficiency II, οι σπουδαστές ενδεικτικά θα μπορούν να:

 • κατανοούν με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούν ή διαβάζουν στα αγγλικά,
 • συνοψίσουν πληροφορίες από διαφορετικές προφορικές και γραπτές πηγές, ανακατασκευάζοντας τα επιχειρήματα σε μια παρουσίαση με συνοχή και συνεκτικότητα,
 • εκφραστούν αυθόρμητα με ευχέρεια και ακρίβεια, διακρίνοντας τις λεπτότερες εννοιολογικές αποχρώσεις ακόμη και σε πιο σύνθετες επικοινωνιακές καταστάσεις,
 • συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επιπέδου Γ2 (ECPE) του University of Michigan.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάσκηση σε λεξιλόγιο, γραμματική, κατανόηση-παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου. Περιλαμβάνει επίσης εξοικείωση με την εξέταση ECPE και προετοιμασία για την εξέταση.

 • Για την ανάγνωση και κατανόηση γραπτών κειμένων χρησιμοποιούνται μεγαλύτερης έκτασης προσαρμοσμένα και αυθεντικά κείμενα όπως αυτά περιλαμβάνονται στα επιλεγμένα διδακτικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται ή στο επιπρόσθετο διδακτικό υλικό που σχεδιάζεται από την Ακαδημαϊκή Ομάδα ειδικά για τις ανάγκες του εν λόγω τμήματος. Οι θεματικές ενδεικτικά περιλαμβάνουν σημαντικές στιγμές στη ζωή των ανθρώπων, την κοινωνία και τον πολιτισμό, το δίκαιο, τα χρήματα, την επιτυχία, την τεχνολογία, την τέχνη, κ.ά. Οι μαθητές εξασκούνται επίσης και σε δραστηριότητες κατανόησης γραπτού λόγου που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECPE.
 • Η κατανόηση προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει έκθεση σε ένα εύρος από ραδιοφωνικές/τηλεοπτικές συνεντεύξεις και σχολιασμό αυτών, συνομιλίες, διαλέξεις, τεχνικές ή επιστημονικές αναλύσεις κτλ. Οι μαθητές εξασκούνται επίσης και σε δραστηριότητες κατανόησης προφορικού λόγου που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECPE.
 • Η παραγωγή γραπτού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει τη σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων, δοκιμίων, άρθρων, προτάσεων κτλ. καθώς και δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λόγου που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECPE.
 • Η παραγωγή προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει προσομοίωση εξετάσεων και εξάσκηση στην αγγλική προφορά,  συζητήσεις για ποικίλα θέματα, περιγραφή γεγονότων, διαλόγους και παιχνίδια ρόλων, παρουσίαση και των δύο πλευρών ενός επιχειρήματος, λήψη κοινής απόφασης κτλ., καθώς και εξάσκηση σε δραστηριότητες παραγωγής  προφορικού λόγου που περιλαμβάνονται στις εξετάσεις ECPE.
 • Στη γραμματική ενδεικτικά περιλαμβάνονται το πλήρες ρηματικό σύστημα και οι υποπεριπτώσεις αυτού, η χρήση της inversion, η χρήση του χρήση γερουνδίου/απαρεμφάτου και οι υποπεριπτώσεις-εξαιρέσεις στη χρήση τους, ο ευθύς και πλάγιος λόγος, η παθητική φωνή, η causative, οι υποθετικοί λόγοι κτλ.
 • Στο λεξιλόγιο ενδεικτικά περιλαμβάνονται εκφράσεις, συνδηλώσεις, συνώνυμα-αντώνυμα, σχηματισμός λέξεων, ιδιωματισμοί, λεξιλογικές συνάψεις, εξαρτημένες προθέσεις, λεπτές εννοιολογικές αποχρώσεις και διαφοροποιήσεις, οι ευφημισμοί καθώς και πιο σύνθετο λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα υπό συζήτηση θέματα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο λεξιλόγιο που περιλαμβάνεται στις εξετάσεις ECPE.
 • Οι μαθητές εξασκούνται σε τεστ προσομοιώνοντας τον χρόνο και τις συνθήκες διεξαγωγής των εξετάσεων.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:

Αποκτήστε την πιστοποίηση

Το ECPE αποτελεί επίσημη πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2.

Πίσω στην αρχή