Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Α1

Προγράμματα Κορμού

Το πρόγραμμα στοχεύει στο επίπεδο A1 της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτό περιγράφεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Περιλαμβάνει εξάσκηση στην κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και βασίζεται στη χρήση των νέων  τάσεων στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και της διδασκαλίας ξένων γλωσσών.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα Α1, οι σπουδαστές ενδεικτικά θα μπορούν να:

 • συστηθούν και να συστήσουν άλλα πρόσωπα, να μιλήσουν με απλούς όρους για τον εαυτό τους, την οικογένειά τους και πράγματα που τους ανήκουν,
 • κατανοούν και να χρησιμοποιούν οικείες, καθημερινές εκφράσεις, αλλά και να διατυπώνουν με απλό τρόπο συγκεκριμένες ανάγκες,
 • μιλούν με απλούς όρους για ζητήματα άμεσης ανάγκης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξάσκηση σε κατανόηση-παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, γραμματική και λεξιλόγιο.

 • Μερικά από τα θέματα που καλύπτονται είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα: συστάσεις, ρίζες/καταγωγή, οικογένεια, επαγγέλματα, ψώνια, σπίτια, έπιπλα, φαγητό, παραγγελίες, περιγραφές ανθρώπων κτλ.
 • Η κατανόηση προφορικού λόγου περιλαμβάνει αποσπάσματα -με σχετικά αργό ρυθμό λόγου- από καθημερινές διαπροσωπικές συνομιλίες κτλ.
 • Η παραγωγή προφορικού λόγου ενδεικτικά περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών για τους ίδιους τους σπουδαστές και άτομα που γνωρίζουν, απλές ερωτήσεις/απαντήσεις που αφορούν σε οικεία θέματα,  συστάσεις και στοιχειώδεις εκφράσεις (απο)χαιρετισμού, εκφράσεις για την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας κτλ.
 • Η κατανόηση γραπτού λόγου περιλαμβάνει κυρίως την αναγνώριση των γραμμάτων του αλφαβήτου και την ανάγνωση απλών και σχετικά σύντομων κειμένων με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών.
 • Η παραγωγή γραπτού λόγου περιλαμβάνει απλές, μεμονωμένες, σύντομες προτάσεις με σκοπό την περιγραφή και ανταλλαγή πληροφοριών για οικεία θέματα, τη σύνταξη απλών κειμένων (π.χ. μικρές παραγράφους) σε φιλικό ύφος κτλ.
 • Στη γραμματική περιλαμβάνοντα η χρήση του οριστικού  και του αορίστου άρθρου, οι βασικοί χρόνοι ρημάτων, τα επιρρήματα, τα κτητικά επίθετα, οι αντωνυμίες κτλ.
 • Στο λεξιλόγιο περιλαμβάνονται λέξεις και εκφράσεις που απαντώνται πολύ συχνά σε καθημερινές δραστηριότητες και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Προνόμια
Πιστεύουμε στην δύναμη της ομάδας και έχουμε δημιουργήσει για εσάς ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζόμενων Οργανισμών, φορέων και καταστημάτων. Όλοι οι σπουδαστές μας και οι γονείς/κηδεμόνες των μικρών μας μαθητών απολαμβάνουν μια σειρά από αποκλειστικά προνόμια. Πως; Με την HAU Student Benefit Card!
 • Επαναληπτικά Μαθήματα
 • Ατομικά Ενισχυτικά Μαθήματα
 • Έκπτωση για Μαθήματα Ομιλίας
 • Εργαστήρια
Ειδοποίηση

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα

Περίοδος:
Πίσω στην αρχή