Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Πρόοδος

Η καταγραφή της προόδου των παιδιών, εφήβων αλλά και των ενήλικων σπουδαστών στα προγράμματά μας καθώς και η έγκαιρη σχετική ενημέρωση είναι βασικό μέλημά μας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, τις παροχές μας καθώς και τις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρουμε: 

Τμήματα Προσχολικής Ηλικίας (Pre-Kindergarten & Kindergarten Classes)

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την πρόοδο των παιδιών προσχολικής ηλικίας στις παρακάτω συναντήσεις:

Ημέρα Προσανατολισμού/Καλωσορίσματος  Ενημερώνεστε αναλυτικά για τους στόχους, τις θεματικές ενότητες, τις δραστηριότητες και τους κανονισμούς του μαθήματος.

Ημέρες Γονέων – Ενημερώνεστε για την πρόοδο του παιδιού σας μέσα από έλεγχο προόδου που βασίζεται σε περιγραφικούς δείκτες αξιολόγησης συμβατούς με το ηλικιακό επίπεδο των παιδιών και τους μαθησιακούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών. 

Τμήματα Παιδιών & Εφήβων (Young Learner & Adolescent Classes)

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την πρόοδο των παιδιών σχολικής ηλικίας και των εφήβων στις παρακάτω συναντήσεις:

Συνάντηση Γονέων/Κηδεμόνων Ενημερώνεστε αναλυτικά για τους στόχους, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια, τις δραστηριότητες, τους κανονισμούς φοίτησης και τις εξετάσεις γλωσσομάθειας που αντιστοιχούν στο κάθε επίπεδο.

Τηλεφωνική επικοινωνία ενημέρωσης – Ενημερώνεστε στα μέσα του 1ου και 2ου τριμήνου για την επίδοση του παιδιού σας. Επισημαίνεται επίσης ότι λαμβάνετε άμεση ενημέρωση σε σχέση με την έγκαιρη προσέλευση/απουσία των παιδιών.

Ημέρες Γονέων – Ενημερώνεστε για την επίδοση του παιδιού σας μέσα από έλεγχο προόδου (report card) στο τέλος κάθε τριμήνου.

Επιπλέον παροχές:

Webinars στρατηγικών – Προσφέρονται δωρεάν webinars που στοχεύουν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την επιτυχή συμμετοχή στις διαφορετικές εξετάσεις πιστοποίησης.

Υποστηρικτικά μαθήματα – Προσφέρονται δωρεάν, ατομικά υποστηρικτικά μαθήματα (support lessons) με τη σύμφωνη γνώμη του/της καθηγητή/τριας για την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών.

Τεστ προσομοίωσης – Προσφέρονται δωρεάν τεστ προσομοίωσης (mock tests) για το προφορικό και γραπτό μέρος των διαφορετικών εξετάσεων πιστοποίησης. 

Δείτε τον «πυρήνα» του Παιδικού & Εφηβικού προγράμματός μας με μια ματιά καθώς και τη διασύνδεση των τάξεων με τα επίπεδα και τις εξετάσεις γλωσσομάθειας: 

final.png
kids2021B.jpg

Τμήματα Ενηλίκων (Adult Classes)

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα και τη πρόοδό σας από τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια καθώς και από τον έλεγχο προόδου (performance card) που σας δίνεται κατά τη λήξη του τμήματος που παρακολουθείτε τόσο για το Πρόγραμμα των Αγγλικών όσο και των Ελληνικών.

Επιπλέον παροχές:

Επαναληπτικά μαθήματα – Προσφέρονται δωρεάν, επαναληπτικά μαθήματα (remedial lessons) για την καλύτερη εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν αδυναμιών.

Υποστηρικτικά μαθήματα – Προσφέρονται δωρεάν, ατομικά υποστηρικτικά μαθήματα (support lessons) με τη σύμφωνη γνώμη του/της καθηγητή/τριας για την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών.

Webinars στρατηγικών – Προσφέρονται δωρεάν webinars που στοχεύουν στην ανάπτυξη στρατηγικών για την επιτυχή συμμετοχή στις διαφορετικές εξετάσεις πιστοποίησης.

Τεστ προσομοίωσης – Προσφέρονται δωρεάν τεστ προσομοίωσης (mock tests) για το προφορικό και γραπτό μέρος των διαφορετικών εξετάσεων πιστοποίησης.  

Πίσω στην αρχή