Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Όροι Πώλησης

1. Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι Πώλησης (οι «Όροι») ρυθμίζουν τη χρήση και τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος πώλησης (το «ηλεκτρονικό κατάστημα»), το οποίο προορίζεται για χρήση μέσω του διαδικτυακού τόπου www.hau.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Οι όροι «χρήστες»/ «εσείς» αναφέρονται σε όλα τα φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν μία παραγγελία στο Διαδικτυακό Τόπο προκειμένου να προμηθευτούν τα Προϊόντα (όπως ορίζονται κατωτέρω), τα οποία προβάλλονται σε αυτόν. Ο όρος «εμείς» αναφέρεται στο σωματείο με την επωνυμία «Ελληνοαμερικανική Ένωση» που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών (οδός Μασσαλίας, αρ. 22, Τ.Κ. 10680, Αθήνα, Ελλάδα), με ΑΦΜ 090001910 και ΔΟΥ Δ’ Αθηνών και ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (email): info@hau.gr (η «Ελληνοαμερικανική Ένωση»), ενώ ο όρος «Προϊόντα» αναφέρονται από κοινού σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που διοργανώνονται και διεξάγονται από εμάς, προϊόντα (π.χ. εκπαιδευτικά βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό για εξετάσεις γλωσσομάθειας κτλ.) και υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, την παροχή υπηρεσιών εγγραφής σπουδαστών σε εξετάσεις γλωσσομάθειας).

Οι παρόντες Όροι συνιστούν μία νομικά δεσμευτική σύμβαση αγοράς (η «Σύμβαση») μεταξύ των χρηστών και της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Υποβάλλοντας την παραγγελία σας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς. Εάν διαφωνείτε με τους Όρους ή δεν επιθυμείτε να δεσμεύεστε από αυτούς, οφείλετε να απέχετε από οποιαδήποτε συναλλαγή ή χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους αυτούς, δεν θα μπορείτε να παραγγείλετε οποιοδήποτε από τα Προϊόντα από το Διαδικτυακό Τόπο. Οι παρόντες Όροι δεν εφαρμόζονται όταν κάνετε χρήση του Διαδικτυακού Τόπου αποκλειστικά για σκοπούς επίσκεψης ή ενημέρωσης.  

2. Πληροφορίες για τα Προϊόντα

2.1. Η παρουσίαση των Προϊόντων στο Διαδικτυακό Τόπο έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους χρήστες για την υποβολή πρότασης κατάρτιση σύμβασης και δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των Προϊόντων. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα Προϊόντα που προβάλλει στον Διαδικτυακό Τόπο και να τα τροποποιεί, ανανεώνει ή/ και να τα αποσύρει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Το ανωτέρω εφαρμόζεται και αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική. 

2.2. Η περιγραφή των Προϊόντων τρίτων μερών/ προμηθευτών γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές, τα στοιχεία των οποίων βρίσκονται στο Προϊόν. Συνεπώς, δεν μπορούμε να ελέγξουμε ούτε να είμαστε υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη σχετική περιγραφή.

2.3. Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τον αναλογούντα ΦΠΑ.

2.4. Η περιγραφή των Προϊόντων ενδέχεται να περιέχει τυπογραφικά λάθη ή άλλα λάθη ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι σε ολοκληρωμένη μορφή ή επικαιροποιημένη. Επιφυλασσόμαστε λοιπόν του δικαιώματος να διορθώνουμε οποιαδήποτε στιγμή τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζουμε ή να ενημερώνουμε πληροφορίες στο Διαδικτυακό Τόπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να αρνούμαστε την εκτέλεση οποιωνδήποτε παραγγελιών έχετε υποβάλει βάσει πληροφοριών που περιέχονται στα Προϊόντα και μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων περιπτώσεων όπως λάθη, ανακρίβειες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, την αποστολή, τους όρους πληρωμής ή τις πολιτικές επιστροφών. Εάν εντοπίσουμε οποιοδήποτε σφάλμα στην τιμή κάποιου Προϊόντος που παραγγείλατε, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επαναεπιβεβαιώσετε την παραγγελία σας βάσει της σωστής τιμής ή να την ακυρώσετε. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μας με εσάς, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί. 

3. Διαδικασία

3.1. Εγγραφή Χρήστη  

3.1.1.   Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας και τη διευκόλυνση των μελλοντικών σας αγορών, απαιτείται, κατά την πρώτη σας παραγγελία, να εγγραφείτε ως χρήστης του Διαδικτυακού Τόπου συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά δεδομένα σας στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Η εγγραφή χρήστη στο Διαδικτυακό Τόπο γίνεται δωρεάν. Κάθε χρήστης εγγράφεται μία φορά. Όλα τα βήματα που είναι απαραίτητα για να υποβάλλετε την παραγγελία σας περιγράφονται κατωτέρω.

3.1.2.   Για να εγγραφείτε και να πραγματοποιήσετε την οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Διαδικτυακού Τόπου πρέπει να είστε άνω των 15 ετών. Ούτε ο Διαδικτυακός Τόπος ούτε το ηλεκτρονικό κατάστημα προορίζεται για χρήση από πρόσωπα κάτω των 15 ετών, τα οποία δε δικαιούνται να κοινοποιήσουν σε εμάς οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία.

3.1.3.   Είστε οι ίδιοι υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που παρέχετε στην Ελληνοαμερικανική Ένωση και η εγγραφή σας στο Διαδικτυακό Τόπο, ως χρήστης, στηρίζεται αποκλειστικά στη δήλωσή σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα στοιχεία που υποβάλλετε κατά την εγγραφή σας πρέπει να είναι πλήρη, ακριβή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση που εγγράφεστε για λογαριασμό ενός νομικού προσώπου, εγγυάστε ότι είστε νομίμως εξουσιοδοτημένος να προβείτε στην εν λόγω εγγραφή και ότι το νομικό πρόσωπο που εξασφαλίζει την πρόσβασή σας έχει λάβει εύλογες διαβεβαιώσεις ότι θα συμμορφωθείτε με τους Όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν.

3.1.4.   Προβαίνοντας σε εγγραφή, μπορείτε (α) να δείτε το περιεχόμενο στο Καλάθι Αγορών. Κάθε αναθεώρηση ή αλλαγή στα Προϊόντα καθίσταται δυνατή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας. (β) να ολοκληρώσετε την παραγγελία και να επιλέξετε μία από τις μεθόδους πληρωμής που διατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. (γ) να συνδεθείτε στο ιστορικό του λογαριασμού σας και (δ) να τροποποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας.   

3.2. Υποβολή παραγγελίας

Για να παραγγείλετε Προϊόντα από το Διαδικτυακό Τόπο, παρακαλείστε όπως ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

(α) Όταν επισκέπτεστε τη σελίδα ορισμένου Προϊόντος που πρόκειται να παραγγείλετε, παρακαλείστε να επιλέξετε το πεδίο «Προσθήκη στο Καλάθι».

(β) Μόλις επιλέξετε το σύνολο των Προϊόντων που επιθυμείτε να παραγγείλετε, επιλέξτε το πεδίο «Καλάθι Αγορών».

(γ) Όταν βρεθείτε στη σελίδα «Καλάθι Αγορών», παρακαλείστε να επιλέξετε το πεδίο «Ολοκλήρωση Αγοράς». Θα σας ζητηθεί στη συνέχεια να εγγραφείτε ή να συνδεθείτε στον λογαριασμό χρήστη σας.

(δ) Εφόσον βρίσκετε στη σελίδα «Ολοκλήρωση Αγοράς», θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία τιμολόγησης και διεύθυνσης αποστολής.

(ε) Όταν συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πριν υποβάλετε την παραγγελία σας, θα έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την επιλογή σας, το συνολικό ποσό της παραγγελία σας και να διορθώσετε κάθε σχετική εγγραφή.

(στ) Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας σας, θα δείτε τα συγκεντρωτικά στοιχεία της παραγγελία σας και λεπτομέρειες σχετικά με την παραγγελία σας αυτή. Εάν προχωρήσετε στο στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας, μπορείτε να πληρώσετε για τα Προϊόντα που σας ενδιαφέρουν (ανά περίπτωση όπως περιγράφετε στη σελίδα έκαστου Προϊόντος) μέσω: (α) πιστωτικής/ χρεωστικής/ προ-πληρωμένης κάρτας. Ειδικότερα, δεχόμαστε πληρωμές με VISA ή MasterCard. (β) τραπεζικού κωδικού πληρωμής (RF κωδικός) ή (γ) αντικαταβολής. Όταν υποβάλετε μία παραγγελία, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε ο εξουσιοδοτημένος χρήσης της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για την παραγγελία και ότι έχετε επαρκές υπόλοιπο για να καλύψετε το κόστος των Προϊόντων.

3.3. Επιβεβαίωση παραγγελίας

Όταν υποβάλετε επιτυχώς μία παραγγελία, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελία, το οποίο και θα αποσταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που μας παρείχατε. Σημειωτέον ότι το εν λόγω μήνυμα επιβεβαίωσης δε συνεπάγεται και την αποδοχή της παραγγελίας σας. Η παραγγελία αποτελεί πρόσκληση από πλευράς σας για την αγορά Προϊόντος. ΄Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από πλευράς μας. Εάν αδυνατούμε να σας προμηθεύσουμε με ένα Προϊόν, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε σε εμάς, ή μέσω τηλεφωνικής κλήσης προκειμένου να σας συμβουλέψουμε για τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας σας. Εάν η επικοινωνία με εσάς καταστεί ανέφικτη σε χρονικό διάστημα 7 εργάσιμων ημερών, τότε η παραγγελία σας θα εκτελεστεί κατά το μέρος των διαθέσιμων σε εμάς προϊόντων και θα ακυρωθεί κατά τα λοιπά. Σε περίπτωση τροποποίησης της παραγγελίας σας, θα λάβετε νέο μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας παρείχατε και το μήνυμα αυτό θα αποτελεί την επιβεβαίωση της παραγγελίας, δυνάμει της οποία η παραγγελία αυτή θα εκτελεστεί. Εάν τα Προϊόντα έχουν σταλεί προς αποστολή, αυτή θα λάβει χώρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 3.6. κατωτέρω.

3.4. Αλλαγή/ Ακύρωση της παραγγελίας

3.4.1.   Τυχόν αλλαγή ή τροποποίηση παραγγελίας γίνεται δεκτή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η παραγγελία δεν έχει εκτελεστεί (π.χ. η παραγγελία δεν δύναται να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί κατά την ημέρα ή μετά την ημέρα του προγράμματος, του σεμιναρίου ή της εξέτασης γλωσσικής επάρκειας ή κατά την ημέρα ή μετά την ημέρα αποστολής ενός βιβλίου). Άλλως, το σύνολο του ποσού θα κριθεί πληρωτέο και τυχόν προκαταβολές δεν θα επιστραφούν. Εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας, ΔΕΝ είναι δυνατή η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης αποστολής για κανένα λόγο.

3.4.2.   Εάν εμπίπτετε στον ορισμό του «καταναλωτή», είστε δηλαδή φυσικό πρόσωπο που προβαίνει σε αγορά αγαθών ή υπηρεσιών εκτός του πεδίου της επιχειρηματικής ή εμπορικής ή τυχόν άλλης επαγγελματικής δραστηριότητάς του/ της, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης που σας παρέχετε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 3.5. κατωτέρω.

3.4.3.   Σε περίπτωση που μέρος ή το σύνολο της τιμής που έχει καταβληθεί στην Ελληνοαμερικανική Ένωση σας επιστραφεί μετά την ακύρωση ή τροποποίηση της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα ανωτέρω, το σχετικό ποσό θα σας επιστραφεί απευθείας με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ μας. Εάν λάβετε χρήματα μέσω ενός τρίτου παρόχου πληρωμών (όπως πιστωτική κάρτα κοκ), μπορεί να χρεωθείτε το ποσό προμήθειας που αυτό το τρίτο μέρος τυχόν επιβάλλει βάσει των όρων χρήσης του για τους οποίους δεν ευθύνεται η Ελληνοαμερικανική Ένωση.   

3.4.4.   Για τυχόν λοιπές πληροφορίες, παρακαλείστε όπως ανατρέξετε στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» που βρίσκεται κατωτέρω.

3.5. Υπαναχώρηση

3.5.1.   Όσοι χρήστες προβαίνουν σε αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ως καταναλωτές (σύμφωνα με το Άρθρο 3.4.2. ανωτέρω) δύνανται να προβαίνουν σε υπαναχώρηση από την αγοραπωλησία εντός 14 ημερών από τη λήψη της παραγγελίας τους, με την αποστολή (εντός της ανωτέρω προθεσμίας) της δήλωσης υπαναχώρησης που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α (η «Δήλωση Υπαναχώρησης») στο withdrawal@hau.gr ή άλλως, στο βαθμό που είναι δυνατό, με αποστολή της Δήλωσης Υπαναχώρησης μαζί με το Προϊόν υπό τον όρο ότι στην περίπτωση αυτή αμφότερα (Προϊόν και Δήλωση) θα παραληφθούν από την Ελληνοαμερικανική Ένωση εντός 14 ημερών από την παραλαβή του Προϊόντος.

3.5.3.    Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση από την αγορά Προϊόντος και αναλόγως της κατηγορίας του Προϊόντος, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

α) Οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται εντός το αργότερο 14 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

(β) Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη. Δικαιούμαστε να καθυστερήσουμε την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβουμε πίσω το Προϊόν.

(γ) Τα Προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να αποστέλλονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να συνοδεύονται από την σχετική απόδειξη και τη Δήλωση Υπαναχώρησης (ακόμη και αν μας την έχετε ήδη αποστείλει και ηλεκτρονικά). Ειδικότερα, η Δήλωση αυτή πρέπει να συμπληρώνεται με όλες τις απαραίτητες ζητούμενες πληροφορίες, να εκτυπωθεί και να υπογραφεί από εσάς. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη Δήλωση μέσα στο πακέτο προς επιστροφή.

(δ) Εφόσον πληρούνται οι όροι των παραγράφων α) έως γ) ανωτέρω, η επιστροφή του τιμήματος που έχετε ήδη καταβάλει, θα γίνεται απευθείας από εμάς ή σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι, το αίτημά σας για υπαναχώρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί. 

Δεν μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη συμμετοχή σας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια ή εξετάσεις γλωσσομάθειας που διεξάγονται ή οργανώνονται από την Ελληνοαμερικανική Ένωση, κατά την ημέρα ή μετά από την ημέρα διεξαγωγής του οικείου προγράμματος, σεμιναρίου ή εξέτασης γλωσσικής επάρκειας. Σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις, το πλήρες ποσό του τιμήματος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, σεμινάριο ή εξέτασης γλωσσικής επάρκειας θα είναι πληρωτέο, και τυχόν προκαταβολές δεν θα επιστρέφονται. 

3.6. Αποστολή των Προϊόντων

3.6.1.   Τα Προϊόντα που παραγγέλνετε θα αποσταλούν κατά τις εργάσιμες ημέρες στη διεύθυνση που δηλώσατε για την υποβολή της παραγγελίας σας, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι έχει ληφθεί το σύνολο του τιμήματος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χρεώσεων αποστολής (εφόσον υπάρχουν). Η αποστολή θα γίνει μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (απλή αποστολή ή επείγουσα/ express αποστολή). Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο αποστολής κατά την ολοκλήρωση της αγοράς.

3.6.2.   Η χρέωση αποστολής θα υπολογιστεί αυτόματα στη σελίδα που βρίσκεται το καλάθι αγοράς.

3.6.3.   Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης του Άρθρου 3.5, ο καταναλωτής θα πρέπει να επιστρέψει τα προϊόντα με μεταφορέα της επιλογής του και φέρει το κόστος και την ευθύνη της μεταφοράς ο ίδιος. Σε περίπτωση επιστροφής τυχόν ελαττωματικών προϊόντων (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 3.7 για τα ελαττωματικά προϊόντα ή για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας), πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εμείς αναλαμβάνουμε τόσο το κόστος όσο και την ευθύνη της μεταφοράς, από τη στιγμή της παράδοσης των επιστρεφόμενων Προϊόντων στον μεταφορέα.

3.6.4.   Δεν φέρουμε την οιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που η αποστολή εμποδίζεται ή καθυστερεί για λόγους που εκφεύγουν των εύλογων δυνατοτήτων ελέγχου από πλευράς μας (π.χ. καθυστέρηση από την εταιρεία ταχυμεταφορών). Εάν δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης λόγω γεγονότος που εκφεύγει του ελέγχου μας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για την νέα εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης.

3.6.5.   Παραδίδουμε Προϊόντα μόνο εντός Ελλάδας.

3.7. Επιστροφή Προϊόντων & Πολιτική επιστροφής τιμήματος

3.7.1.   Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίησή σας κατά την αγορά των Προϊόντων μας. Ωστόσο, εάν λάβετε ελαττωματικό προϊόν από υπαιτιότητά μας ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα από υπαιτιότητά μας, επικοινωνήστε αμέσως με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνήστε μαζί μας» για περισσότερες λεπτομέρειες.

3.7.2.    Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής Προϊόντων λόγω διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας από υπαιτιότητά μας, που αγοράστηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το Προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη.

(β) Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το Προϊόν να παραληφθεί αποκλειστικά και μόνο από τη διεύθυνση παραλαβής που δηλώσατε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας.

(γ) Τα Προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να αποστέλλονται στη διεύθυνση της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (οδός Μασσαλίας, αρ. 22, ΤΚ 10680, Αθήνα) και να συνοδεύονται από τη Δήλωση Επιστροφής που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α (η «Δήλωση Επιστροφής»).

(δ) Εφόσον πληρούνται οι όροι των παραγράφων α) έως γ) ανωτέρω, η επιστροφή του τιμήματος που έχετε ήδη καταβάλει, θα γίνεται απευθείας από εμάς ή σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι, το αίτημά σας για επιστροφή δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί. 

4. Υποχρεώσεις Χρήστη  

Ως χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος υποχρεούστε:

(α) Να παρέχετε πλήρη, ακριβή και επικαιροποιημένα προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(β) Να διατηρείτε μυστικό και να μην αποκαλύπτετε σε τρίτα μέρη τον κωδικό πρόσβασης (password) σας. Υποχρεούστε επίσης να ενημερώνετε αμέσως το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο eshopsupport@hau.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του ονόματος χρήστη (user name) και του κωδικού πρόσβασης (password) σας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης (password) σας.

(γ) Να επιβεβαιώνετε ότι έχετε εξέλθει από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session).

(δ) Να παρέχετε ορθά και αληθή στοιχεία πληρωμής και παράδοσης για τις παραγγελίες που υποβάλετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

(ε) Να απέχετε από τυχόν πρόσβαση ή από απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) του Διαδικτυακού Τόπου και για τα οποία δεν υπάρχει καμία εξουσιοδότηση ή δικαίωμα χρήσης.

5. Αποποίηση ευθύνης

5.1.      Στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος, αποκλείεται ρητά δια της παρούσας τυχόν ευθύνη μας για οποιαδήποτε αξίωση, απώλεια, απαίτηση ή ζημία κάθε είδους που σχετίζεται με το Διαδικτυακό Τόπο ή με στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, ειδικών, επακόλουθων απωλειών ή ζημιών, απώλειας κερδών ή εσόδων, απώλειας δεδομένων ή χρήσης, ανεξαρτήτως εάν η Ελληνοαμερικανική Ένωση γνώριζε για το ενδεχόμενο ύπαρξης τέτοιας απώλειας ή όχι. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το εάν οι αξιώσεις, βλάβες ή ζημίες προκύπτουν από αδικοπραξία ή από αμέλεια με βάση την εφαρμοστέα νομοθεσία ή με άλλο τρόπο. 

5.2. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα Προϊόντων που παρουσιάζονται στο Διαδικτυακό Τόπο και τα οποία αποδίδονται σε τρίτους προμηθευτές. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα που εκφεύγουν του πεδίου ελέγχου μας.   

5.3       Δεν φέρουμε ευθύνη, εάν δικαιούστε επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος, για τυχόν καθυστέρηση των συνεργαζόμενων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση της σχετικής εντολής που έχουμε δώσει εμπροθέσμως.

5.4. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά άρνηση υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού έχει αναρτηθεί στο παρόν ή σε οποιονδήποτε διαδικτυακό τόπο συνδεδεμένο με αυτόν.

5.5. Εάν παραβιάσετε τους παρόντες Όρους και δεν προβείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια, διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε τα δικαιώματα μας και να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση.

6. Προσωπικά δεδομένα

Με την εγγραφή σας, παρέχετε στην Ελληνοαμερικανική Ένωση τη συγκατάθεσή σας για να διατηρήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Δήλωση Απορρήτου. Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ελληνοαμερικανική Ένωση ή να ασκήσετε οποιαδήποτε δικαίωμά σας που σχετίζεται με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλείστε όπως ανατρέξετε στην Δήλωση Απορρήτου.

7. Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση οποιαδήποτε διαφωνίας που δε δύναται να επιλυθεί με φιλικό τρόπο μεταξύ μας, μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης. Ειδικότερα, η Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών συνδέεται απευθείας με τους Αρμόδιους Φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ), οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών. Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας είναι η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή». Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών αναφέρονται στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

8. Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία

Η Σύμβαση και οποιαδήποτε διαφωνία ή αξίωση απορρέει ή σχετίζεται με την Σύμβαση, το αντικείμενο ή το πεδίο εφαρμογής (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά ή αξίωση που απορρέει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση ή το πεδίο εφαρμογής της (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) υποβάλλεται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων Αθηνών στην Ελλάδα.

9. Τροποποίηση των παρόντων Όρων

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αναθεωρήσει τους Όρους αυτούς όποτε το κρίνεται αναγκαίο και αναλαμβάνει να σας ενημερώσει για κάθε αλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της. Κάθε τροποποίηση θα ισχύει από την ημερομηνία της ανάρτησής της στον Διαδικτυακό Τόπο. Διευκρινίζεται ότι κάθε τροποποίηση στους παρόντες Όρους δεν εφαρμόζεται σε παραγγελίες που έλαβαν χώρα πριν τεθεί σε ισχύ η σχετική τροποποίηση, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος αφού η τροποποίηση τεθεί σε ισχύ δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

10.  Επικοινωνήστε μαζί μας  

Ο Διαδικτυακός Τόπος αποτελεί ιδιοκτησία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (οδός Μασσαλίας, αρ. 22, ΤΚ 10680). Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με τους παρόντες Όρους, τα Προϊόντα ή το Διαδικτυακό Τόπο, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@hau.gr ή καλώντας στο +30 2103680900. Για παροχή τεχνικής υποστήριξης, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο eshopsupport@hau.gr. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

Δήλωση Υπαναχώρησης – Δήλωση Επιστροφής

Δήλωση Υπαναχώρησης

Κατεβάστε τους Όρους Πώλησης (.pdf)
Πίσω στην αρχή