Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Προπαρασκευαστικό σεμινάριο για τις εξετάσεις CISA

Πληροφορική
-
Διάρκεια
27 ώρες
Επίπεδο
Ανώτερο
Γλώσσα
Ελληνικά

Οnline σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις CISA 

Προετοιμασθείτε για τις εξετάσεις CISA, του ISACA, από το σπίτι σας με το νέο online σεμινάριο, συμμετέχοντας σε live sessions, και λαμβάνοντας το επίσημο προπαρασκευαστικό υλικό του ISACA.

Το σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις CISA του ISACA, διεξάγει το ISACA Athens Chapter, σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση.

Με περισσότερα από 145.000 μέλη σε περισσότερες από 180 χώρες, ο ISACA ™ είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος ηγέτης στη διακυβέρνηση, τον έλεγχο και τη διασφάλιση πληροφορικών συστημάτων. Η πιστοποίηση CISA ξεκίνησε το 1978 και είναι μία από τις κορυφαίες πιστοποιήσεις του ISACA με περισσότερους από 151.000 πιστοποιημένους επαγγελματίες παγκοσμίως. 

Το σεμινάριο CISA Prep Course προσφέρεται στην Ελληνική γλώσσα από ISACA Accredited Trainers, ενώ όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι στα Αγγλικά.

Επισκεφθείτε την Αγγλική μας σελίδα, για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για το περιεχόμενο, την προετοιμασία, τις προϋποθέσεις παρακολούθησης για το CISA Prep Course καθώς και για την ίδια την πιστοποίηση.

Ισχύουν ειδικές τιμές για μέλη ISACA. Τα μέλη κατά την εγγραφή τους θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας για να λάβουν το εκπτωτικό κουπόνι.


Το Προπαρασκευαστικό Σεμινάριο CISA προσφέρει τα ακόλουθα:

 • 27 ώρες εκπαίδευσης με λεπτομερή επισκόπηση και βασικά σημεία των 5 τομέων της εξέτασης CISA
 • 2 επιπλέον ώρες για μία εξέταση που παραδίδονται εντός 2 μηνών από το τέλος του μαθήματος για να ανανεώσετε τις γνώσεις σας
 • Εκπαιδευτικό υλικό ISACA
 • Συμβουλές και υποστήριξη από τον εισηγητή ακόμα και μετά την εξέταση
 • Ανάλυση συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία είναι δημοφιλείς ερωτήσεις εξετάσεων
 • Πρακτική πάνω στη φιλοσοφία των ερωτήσεων και στις συνθήκες εξέτασης
 • Εργαλεία μελέτης
 • 27 CPEs

Μετά από κάθε ενότητα, θα κάνετε εξάσκηση μέσω μιας σειράς ερωτήσεων για να σας δώσει μια "αίσθηση" για τη μορφή και τους τύπους ερωτήσεων που θα συναντήσετε.

Η CISA είναι μια εξέταση η οποία βασίζεται και στην επαγγελματική εμπειρία. Αυτό το σεμινάριο, θα σας δώσει συγκεκριμένες οδηγίες στη μελέτη σας παρέχοντας μια επισκόπηση των βασικών γνώσεων που περιλαμβάνονται στο CISA Manual.

Θα πρέπει να συνεχίσετε να μελετάτε την ύλη του μαθήματος και να κάνετε εξάσκηση με τα δείγματα ερωτήσεων μετά το μάθημα μέχρι την ημερομηνία των εξετάσεων. Η εξάσκηση με όσο το δυνατόν περισσότερα δείγματα ερωτήσεων είναι βασικός παράγοντας για την επιτυχία στο τεστ.

Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτό το μάθημα, σας συνιστούμε να αποκτήσετε το CISA Manual και να το διαβάσετε τουλάχιστον μία φορά πριν παρακολουθήσετε αυτό το μάθημα.

Η πιστοποίηση CISA απευθύνεται σε entry-career / mid-career professionals οι οποίοι σχεδιάζουν, εκτελούν και αναφέρουν έργα και εργασίες ελέγχου πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα:

 • IT Auditors, or experienced professionals working in audit projects
 • IT managers
 • Information Security professionals
 • System Analysts
 • IT consultants
 • Experienced IT Professionals

CISA Certification - Προαπαιτούμενα

Για να πιστοποιηθείτε με τo CISA, πρέπει να περάσετε την CISA εξέταση καθώς και να κατέχετε:

 • Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στον έλεγχο των συστημάτων πληροφοριών, τον έλεγχο ή την ασφάλεια (όπως περιγράφεται στους τομείς πρακτικής εργασίας της CISA), τα τελευταία 10 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής σας. Αυτή η εμπειρία πρέπει να είναι τουλάχιστον σε μία εργασία CISA. Μπορεί να ισχύουν υποκαταστάσεις και απαλλαγές για έως και 3 χρόνια εμπειρίας, ως εξής:
 • 1 έτος εμπειρίας γενικών συστημάτων πληροφοριών ή 1 έτους ελεγκτικής εμπειρίας εκτός IS μπορεί να αντικατασταθεί από 1 έτος εμπειρίας
 • Ένα πτυχίο πανεπιστημίου 2 ετών ή 4 ετών μπορεί να αντικατασταθεί από 1 ή 2 χρόνια εμπειρίας αντίστοιχα
 • Ένα μεταπτυχιακό στην ασφάλεια των πληροφοριών ή την τεχνολογία των πληροφοριών από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ISACA μπορεί να αντικατασταθεί με 1 έτος εμπειρίας

Εισαγωγή στη CISA: Προσεγγίζοντας την εξέταση CISA

 • Ποσοστό ερωτήσεων και αποτελεσμάτων έρευνας
 • Ορισμός περιεχομένου, ερωτήσεις εργασιών, απαντήσεις-παραδείγματα

Τομέας 1: Η Διαδικασία Ελέγχου των Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Αναπτύξτε και εφαρμόστε μια στρατηγική ελέγχου πληροφορικής βάσει κινδύνων σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου πληροφορικής για να διασφαλίσετε ότι περιλαμβάνονται βασικοί τομείς.
 • Προγραμματίστε συγκεκριμένους ελέγχους για να προσδιορίσετε εάν τα πληροφοριακά συστήματα προστατεύονται, ελέγχονται και παρέχουν αξία στον οργανισμό.
 • Διεξαγωγή ελέγχων σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου πληροφορικής για την επίτευξη προγραμματισμένων στόχων ελέγχου.
 • Αναφέρετε τα ευρήματα του ελέγχου και κάντε συστάσεις στους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα και να επιφέρουν αλλαγές όταν είναι απαραίτητο.
 • Διεξαγωγή παρακολούθησης ή προετοιμασία αναφορών για να διασφαλιστεί ότι έχουν ληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες από τη διοίκηση εγκαίρως.

Τομέας 2: Διακυβέρνηση και διαχείριση πληροφορικής

 • Αξιολογήστε την οργανωτική δομή της πληροφορικής και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων (προσωπικού) για να προσδιορίσετε εάν υποστηρίζουν τις στρατηγικές και τους στόχους του οργανισμού.
 • Αξιολογήστε τη στρατηγική πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της κατεύθυνσης πληροφορικής, και τις διαδικασίες για την ανάπτυξη, έγκριση, εφαρμογή και συντήρηση της στρατηγικής για ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές και τους στόχους του οργανισμού.
 • Αξιολογήστε τις πολιτικές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες πληροφορικής του οργανισμού και τις διαδικασίες για την ανάπτυξη, έγκριση, εφαρμογή, συντήρηση και παρακολούθηση τους, για να διαπιστώσετε εάν υποστηρίζουν τη στρατηγική πληροφορικής και συμμορφώνονται με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις.
 • Αξιολογήστε τη διαχείριση πληροφορικής και την παρακολούθηση των ελέγχων (π.χ. συνεχής παρακολούθηση, διασφάλιση ποιότητας [QA]) για συμμόρφωση με τις πολιτικές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες του οργανισμού.
 • Αξιολογήστε τις επενδύσεις πόρων πληροφορικής, τις πρακτικές χρήσης και κατανομής, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων ιεράρχησης, για ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές και τους στόχους του οργανισμού.
 • Αξιολογήστε τις στρατηγικές και τις πολιτικές συμβάσεων πληροφορικής και τις πρακτικές διαχείρισης συμβάσεων για να προσδιορίσετε εάν υποστηρίζουν τις στρατηγικές και τους στόχους του οργανισμού.
 • Αξιολογήστε τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων για να προσδιορίσετε εάν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την πληροφορική του οργανισμού διαχειρίζονται σωστά.
 • Αξιολογήστε τις πρακτικές παρακολούθησης και διασφάλισης για να προσδιορίσετε εάν το διοικητικό συμβούλιο και η εκτελεστική διεύθυνση λαμβάνουν επαρκείς και έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις της πληροφορικής.
 • Αξιολογήστε το σχέδιο επιχειρηματικής συνέχειας του οργανισμού για να προσδιορίσετε την ικανότητα του οργανισμού να συνεχίσει τις βασικές επιχειρηματικές του δραστηριότητες κατά την περίοδο ενός αποσυντονισμού της πληροφορικής.

Τομέας 3: Απόκτηση, ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων

 • Αξιολόγηση της επιχειρηματικής υπόθεσης για προτεινόμενες επενδύσεις στην απόκτηση, ανάπτυξη, συντήρηση και επακόλουθη συνταξιοδότηση συστημάτων πληροφοριών για να διαπιστωθεί εάν ανταποκρίνεται στους επιχειρηματικούς στόχους.
 • Αξιολογήστε τις πρακτικές και τους ελέγχους διαχείρισης έργων για να καθορίσετε εάν οι επιχειρηματικές απαιτήσεις επιτυγχάνονται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο ενώ διαχειρίζεστε κινδύνους για τον οργανισμό.
 • Διεξάγετε ανασκοπήσεις για να καθορίσετε εάν ένα έργο προχωρά σύμφωνα με τα σχέδια του έργου, υποστηρίζεται επαρκώς από τεκμηρίωση και η αναφορά κατάστασης είναι ακριβής.
 • Αξιολόγηση ελέγχων για πληροφοριακά συστήματα κατά τη διάρκεια των απαιτήσεων, των φάσεων απόκτησης, ανάπτυξης και δοκιμών για συμμόρφωση με τις πολιτικές, τα πρότυπα, τις διαδικασίες και τις ισχύουσες εξωτερικές απαιτήσεις του οργανισμού.
 • Αξιολογήστε την ετοιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων για εφαρμογή και μετάβαση στην παραγωγή για να προσδιορίσετε εάν πληρούνται οι έλεγχοι των παραδοτέων έργων και οι απαιτήσεις του οργανισμού.
 • Διεξάγετε αναθεωρήσεις συστημάτων μετά την εφαρμογή για να διαπιστώσετε εάν πληρούνται τα παραδοτέα του έργου, οι έλεγχοι και οι απαιτήσεις του οργανισμού.

Τομέας 4: Λειτουργίες Πληροφοριακών Συστημάτων και Επιχειρηματική Ανθεκτικότητα

 • Διεξάγετε περιοδικές αναθεωρήσεις των πληροφοριακών συστημάτων για να διαπιστώσετε εάν εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στους στόχους του οργανισμού.
 • Αξιολογήστε τις πρακτικές διαχείρισης επιπέδου υπηρεσιών για να καθορίσετε εάν το επίπεδο υπηρεσιών από εσωτερικούς και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών καθορίζεται και διαχειρίζεται.
 • Αξιολογήστε πρακτικές διαχείρισης τρίτων για να καθορίσετε εάν τα επίπεδα ελέγχου που αναμένετε από τον οργανισμό τηρούνται από τον πάροχο.
 • Αξιολογήστε τις λειτουργίες και τις διαδικασίες τελικού χρήστη για να προσδιορίσετε εάν η προγραμματισμένη και η μη προγραμματισμένη διαδικασία ολοκληρώνεται.
 • Αξιολογήστε τη χρήση των εργαλείων και τεχνικών παρακολούθησης της ικανότητας και της απόδοσης για να καθορίσετε εάν οι υπηρεσίες πληροφορικής πληρούν τους στόχους του οργανισμού.
 • Αξιολογήστε τις πρακτικές διαχείρισης προβλημάτων και συμβάντων για να προσδιορίσετε εάν περιστατικά, προβλήματα ή σφάλματα καταγράφονται, αναλύονται και επιλύονται εγκαίρως.
 • Αξιολογήστε τις πρακτικές διαχείρισης αλλαγών, διαμόρφωσης και απελευθέρωσης για να καθορίσετε εάν οι προγραμματισμένες και μη προγραμματισμένες αλλαγές που γίνονται στο περιβάλλον παραγωγής του οργανισμού ελέγχονται και τεκμηριώνονται επαρκώς.
 • Αξιολογήστε την επάρκεια των αντιγράφων ασφαλείας και επαναφέρετε τις διατάξεις για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που απαιτούνται για την συνέχιση της επεξεργασίας.
 • Αξιολογήστε το σχέδιο αποκατάστασης καταστροφών του οργανισμού για να προσδιορίσετε εάν επιτρέπει την ανάκτηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας πληροφορικής σε περίπτωση καταστροφής.

 

Τομέας 5: Προστασία περιουσιακών στοιχείων πληροφόρησης.

 • Αξιολογήστε τις πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριών, τα πρότυπα και τις διαδικασίες για την πληρότητα και την ευθυγράμμιση με τις γενικά αποδεκτές πρακτικές.
 • Αξιολογήστε το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των συστημάτων και των λογικών ελέγχων ασφαλείας για να επαληθεύσετε την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.
 • Αξιολογήστε το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των διαδικασιών και διαδικασιών ταξινόμησης δεδομένων για ευθυγράμμιση με τις πολιτικές, τα πρότυπα, τις διαδικασίες και τις ισχύουσες εξωτερικές απαιτήσεις του οργανισμού.
 • Αξιολόγηση του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης της φυσικής πρόσβασης και των περιβαλλοντικών ελέγχων για να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία πληροφοριών προστατεύονται επαρκώς.
 • Αξιολογήστε τις διαδικασίες και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, ανάκτηση, μεταφορά και διάθεση περιουσιακών στοιχείων πληροφοριών (π.χ. εφεδρικά μέσα, εξωτερική αποθήκευση, δεδομένα σε έντυπη μορφή/εκτύπωση και μέσα μαλακής αντιγραφής) για να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία πληροφοριών προστατεύονται επαρκώς.

Η ανατομία μιας ερώτησης CISA

Πώς γράφονται οι ερωτήσεις της CISA

Η καλύτερη προσέγγιση στην εξέταση CISA

Εφαρμογή & logistics για εξετάσεις CISA


Πόσο δύσκολη είναι η εξέταση CISA; Πόσος χρόνος χρειάζεται για να διαβάσω;

Το CISΑ είναι επαγγελματική πιστοποίηση, επομένως η εμπειρία είναι κρίσιμη. Η εμπειρία μπορεί να είναι καλός κριτής, αλλά μπορεί επίσης να είναι ένας σύμβουλος που θα σας απομακρύνει από την προσέγγιση του "by the book" προσέγγιση του ISACA. Επομένως, πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά τη θεωρία και το CISA Manual και στη συνέχεια να εξασκηθείτε με όσα περισσότερα δείγματα ερωτήσεων μπορείτε.

Σας συνιστούμε να αφιερώσετε τουλάχιστον 2 έως 3 μήνες μελέτης μετά την προετοιμασία του CISA και να μελετάτε καθημερινά από 1 έως 3 ώρες.

Περιλαμβάνονται στην εκπαίδευση βιβλία CISA Prep;

Όχι, το μάθημα προετοιμασίας CISA δεν περιλαμβάνει εγχειρίδια εκπαίδευσης CISA. Το μάθημα περιλαμβάνει μόνο το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται από τoν ISACA στους Accredited Trainers και στα Accredited Training Courses. Σας συνιστούμε να προμηθευτείτε τα παρακάτω βιβλία απευθείας από τον ISACA. Τα μέλη λαμβάνουν μειωμένες τιμές. Σας συνιστούμε επίσης να αποκτήσετε τις ηλεκτρονικές εκδόσεις.

 • CISA Review Manual eBook, 27th Edition
 • CISA Review Questions, Answers & Explanations Manual 12th Edition e-Database:

Σε τι διαφέρει αυτό το μάθημα από άλλα;

Αυτό είναι ένα σεμινάριο εγκεκριμένο από τον ISACA. Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISACA και οι εκπαιδευτές ακολουθούν τη διαδικασία εκπαίδευσης ISACA.

Το μάθημα προσφέρει επίσης 27 CPEs. Τα CPEs δεν απαιτούνται για τη λήψη της πιστοποίησης CISA. Τα CPEs αυτού του μαθήματος δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αφού πιστοποιηθείτε με το CISA για τη διατήρηση της πιστοποίησης. Ωστόσο, υπολογίζονται για οποιαδήποτε άλλη πιστοποίηση ISACA που μπορεί να έχετε ήδη.


Εγγραφή στο πρόγραμμα γίνεται έως και μία ημέρα πριν την έναρξή του, εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Προσθέστε το πρόγραμμα στο καλάθι αγορών. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή. Εάν πρόκειται για εταιρική συμμετοχή παρακαλούμε τσεκάρετε το πεδίο «Κάνω κράτηση για λογαριασμό της εταιρείας μου». Αφού συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία σας και δηλώσετε το παραστατικό που επιθυμείτε να εκδοθεί, θα πρέπει να προχωρήσετε σε καταβολή των διδάκτρων. Η πληρωμή γίνεται με τρεις τρόπους: α) με πιστωτική κάρτα (με άτοκες δόσεις όπου ορίζονται), cash card ή prepaid card, β) με ταυτότητα οφειλής, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσω ebanking, ή απευθείας στην τράπεζα (μηχάνημα, ανέξοδα, ή γκισέ) ή γ) με IRIS και άμεση χρέωση του λογαριασμού σας.

Παρακαλούμε σημειώστε τα εξής: με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής. Ωστόσο, η εγγραφή σας ή η εγγραφή των στελεχών σας δεν ολοκληρώνεται πριν την καταβολή των διδάκτρων του προγράμματος. Μετά την καταβολή των διδάκτρων θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε την εγγραφή σας.

Ισχύει ειδική τιμή 550 Ευρώ για μέλη ISACA. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για τις λεπτομέρειες της έκπτωσης αυτής στο 210-3680064.

 

Το Zoom είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης συμβατή με Mac, Windows, Linux, iOS και Android, που επιτρέπει στους χρήστες να συμμετέχουν σε online μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Zoom από τον υπολογιστή, το laptop, το iPad ή το smartphone σας. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Zoom για να το χρησιμοποιήσετε. Με την εγγραφή σας θα λάβετε ένα σύντομο οδηγό χρήσης. Λάβετε υπόψιν ότι θα πρέπει να διαθέτετε κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο. Οι περισσότεροι σύγχρονοι υπολογιστές διαθέτουν ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και headset για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Το σεμινάριο μπορεί να οργανωθεί και αποκλειστικά για την εταιρεία σας, εάν υπάρχει ομάδα στελεχών σας που επιθυμεί να το παρακολουθήσει. Σε αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο, οι ημερομηνίες και το ωράριο διεξαγωγής προσαρμόζονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των στελεχών σας. 

Πιστοποιηθείτε με την CISA

Από το 1978, η CISΑ αποτελεί την κορυφαία πιστοποίηση του ISACA για τους επαγγελματίες της ασφάλειας και του ελέγχου συστημάτων Πληροφορικής.

Γιατί να πιστοποιηθώ με CISA

Η πιστοποίηση CISA αναδεικνύει την εμπειρία, τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας στον έλεγχο και καταδεικνύει την ικανότητά σας να διαχειρίζεστε τρωτά σημεία, να διασφαλίζετε τη συμμόρφωση και να πραγματοποιείτε ελέγχους. Η πιστοποίηση βοηθά επίσης τους εργοδότες να συνεργάζονται με ελεγκτές που είναι ειδικευμένοι στη εκπόνηση και την αξιολόγηση ελέγχων πληροφορικών συστημάτων, επιβεβαιώνοντας ότι ο υποψήφιος διαθέτει ένα βασικό σύνολο ελεγκτικών δεξιοτήτων.

Πώς μπορώ να εγγραφώ για τις εξετάσεις;

Κάποιος πρέπει πρώτα να περάσει τις εξετάσεις CISA και στη συνέχεια να προχωρήσει με την αίτηση για την πιστοποίηση, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του με τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας ελέγχου συστημάτων πληροφοριών, ελέγχου ή ελέγχου ασφάλειας (ισχύουν αντικαταστάσεις) 

Όσοι περάσουν το τεστ αλλά δεν έχουν την απαιτούμενη εμπειρία, έχουν έως και 5 χρόνια για να συμπληρώσουν τις απαιτήσεις εμπειρίας.

Κάνετε αίτηση απευθείας στον ISACA, online στο www.isaca.org . Μόνο οι ίδιοι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την πιστοποίηση. Δεν υπάρχουν εταιρικά πακέτα, ούτε ένας εργοδότης μπορεί να υποβάλει αίτηση για λογαριασμό των εργαζομένων του.

Αρχικά υποβάλετε αίτηση για την εξέταση CISA και εάν περάσετε, μπορείτε να συνεχίσετε με την υποβολή της αίτησης για την πιστοποίηση, με μη επιστρέψιμη αμοιβή αίτησης 50 $. Αφού υποβάλετε την αίτησή σας, θα λάβετε την πιστοποίηση εντός 3 έως 4 εβδομάδων.

Ποια είναι τα κριτήρια καταλληλότητας για τη συμμετοχή στο τεστ;

Δεν υπάρχουν κριτήρια καταλληλότητας για τη συμμετοχή στο τεστ. Ωστόσο, για να πιστοποιηθείτε με το CISA, πρέπει πρώτα να περάσετε το test και στη συνέχεια να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις πιστοποίησης CISA.

Πώς μπορώ να δηλώσω την εμπειρία μου;

Η εμπειρία σας επαληθεύεται μέσω της αιτήσεώς σας από έναν ελεγκτή, διευθυντή ή πελάτη με τον οποίο έχετε συνεργαστεί.

Στην αίτησή σας για την Πιστοποίηση θα περιγράψετε σε προκαθορισμένα πεδία την εμπειρία σας.  Σε άλλο έντυπο της αιτήσεως, θα πρέπει να να συμπληρώσετε στοιχεία ενός φυσικού προσώπου, που είναι σε θέση να επαληθεύσει/επικαιροποιήσει τα όσα δηλώνετε, όπως π.χ. ο εργοδότης σας/προϊστάμενος, πελάτης ή συνεργάτης σας. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να συμπληρώσει αυτό το έντυπο ανεξάρτητα και να σας το επιστρέψει για να το συμπεριλάβετε στην αίτηση πιστοποίησης.

Μορφή Εξετάσεων CISΑ

 • 150 ερωτήσεις 

 • 4 ώρες να ολοκληρώσετε την εξέταση 

 • Μορφή ερωτήσεων: πολλαπλής επιλογής 

 • Βαθμοί επιτυχίας: 450 στους 800. ( Η εξέταση βαθμολογείται σε κλίμακα από 200 έως 800 βαθμούς)

Πότε μπορώ να κάνω το τεστ;

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες εξετάσεων. Μπορείτε να κάνετε το τεστ online από οπουδήποτε, ακόμη και στην άνεση του σπιτιού σας, ή μπορείτε να το κάνετε σε ένα καθορισμένο εργαστήριο υπολογιστών. Υπάρχει ένα ειδικό εργαστήριο στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

 

Πόσο στοιχίζει η εξέταση;

Το κόστος διαφέρει αν είστε μέλος του ISACA ή όχι. Τα μέλη λαμβάνουν καλύτερες τιμές.

Ακολουθεί ένας ενδεικτικός τιμοκατάλογος CISA, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης - παρακαλούμε απευθυνθείτε στο www.isaca.org :

 • CISA Exam fee:  Members $575, Non-Members $760
 • ISACA membership fee: $145 (+$30 ISACA Athens Chapter dues – optional)
 • CISA Manual ebook: from $109
 • CISA e-database questions:from $299
 • CISA Certification application: $50 (non-refundable)
 • ISACA Athens Chapter prep course: Members 550€,  Non-members: 850€

Για να διατηρήσετε την πιστοποίησή σας πρέπει επίσης να πληρώσετε το κόστος συντήρησης πιστοποίησης CISM ύψους 85 $ κάθε χρόνο.

Έκανα το τεστ και πέρασα - τι γίνεται μετά;

Για να ανανεώσετε την πιστοποίηση CISA πρέπει να συγκεντρώνετε 120 CPEs κάθε 3 χρόνια με τουλάχιστον 20 CPEs ετησίως. Πρέπει επίσης να καταβάλετε ένα recertification fee. Δείτε περισσότερα στο www.isaca.org

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν ...

Πίσω στην αρχή