Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

Τεχνικές Αποτελεσματικών Παρουσιάσεων

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
Ξεκινά Σύντομα
Διάρκεια
14 ώρες
Επίπεδο
Μέσο Ανώτερο
Γλώσσα
Ελληνικά

Δημιουργείστε αξιομνημόνευτες παρουσιάσεις.  Κάντε το κοινό να σας αγαπήσει!

Τέλος οι βαρετές παρουσιάσεις! Αναδείξτε τα χαρίσματά σας και κερδίστε το κοινό σας σε κάθε παρουσίαση – δια ζώσης ή Online.

Οι ενδιαφέρουσες και αποτελεσματικές παρουσιάσεις βασίζονται στον καλό σχεδιασμό, την προετοιμασία και την οργάνωση του περιεχομένου και την αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρισμάτων του ομιλητή. Επιπλέον, το online περιβάλλον, έχει και ορισμένες ιδιαιτερότητες που ο ομιλητής πρέπει να γνωρίζει ώστε να προσαρμόζει ανάλογα την παρουσίασή του.


To 14ωρο σεμινάριο θα σας κατευθύνει ώστε να είστε σε θέση:

 • Να κατανοήσετε και να εφαρμόσετε βασικές αρχές της αποτελεσματικής προφορικής επικοινωνίας
 • Να δίνετε ευχάριστες και ολοκληρωμένες παρουσιάσεις που θα επιτυγχάνουν το στόχο τους, κρατώντας το ενδιαφέρον του κοινού καθ’ όλη τη διάρκειά τους
 • Να προσαρμόζετε το ύφος, τις πληροφορίες και τη δομή της παρουσίασής σας ανάλογα με το κοινό κάθε φορά, είτε το έχετε μπροστά σας είτε βρίσκεστε Online
 • Να χειρίζεστε δύσκολες καταστάσεις ή ερωτήσεις του κοινού, να ελέγχετε και να οργανώνετε συζητήσεις κατά τη διάρκεια μίας παρουσίασης στο πραγματικό αλλά και στο ψηφιακό περιβάλλον
 • Να αναδείξετε το προσωπικό σας στυλ, να εντοπίσετε  σημεία που χρειάζεται να βελτιώσετε και θα αναπτύξετε τα ιδιαίτερα χαρίσματα που έχετε ως ομιλητής

Στη διάρκεια του προγράμματος θα γίνει προσομοίωση παρουσίασης από όλους τους συμμετέχοντες με αναφορά, σχολιασμό και συζήτηση σε επιτυχημένα παραδείγματα, σημεία που χρήζουν προσοχής και σημεία που μπορούν να βελτιωθούν άμεσα.

Θεωρητική προσέγγιση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος, που καλύπτει τις αρχές και τεχνικές των αποτελεσματικών παρουσιάσεων, αλλά και επισταμένη πρακτική εξάσκηση των θεωρητικών γνώσεων που διδάσκονται. Ο εισηγητής καταγράφει στην αρχή τις συγκεκριμένες ανάγκες βελτίωσης των τεχνικών παρουσιάσεων έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται από τον κάθε συμμετέχοντα και κατευθύνει το θεωρητικό μέρος στην απάντηση αυτών των θεμάτων. Στο τέλος του σεμιναρίου ο εισηγητής επανέρχεται στις αρχικές ανάγκες έτσι όπως αποτυπώθηκαν στην εισαγωγική ενότητα και σχολιάζει μαζί με τους συμμετέχοντες τα μέρη εκείνα του σεμιναρίου που απάντησαν στις ανάγκες αυτές με επιπλέον αναφορές στο πρακτικό μέρος του σεμιναρίου.

Πρακτική προσέγγιση

Το σεμινάριο ξεκινά με 3λεπτη παρουσίαση από κάθε συμμετέχοντα σε θέμα της επιλογής του, το οποίο έχει ήδη προετοιμάσει.  Οι παρουσιάσεις αυτές θα βιντεοσκοπηθούν και θα είναι στη διάθεσή του εισηγητή για αναφορά σε αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου. Με την πρακτική αυτή προσέγγιση του θέματος, οι συμμετέχοντες καλούνται να δράσουν ως ομιλητές από την αρχή του σεμιναρίου ανακαλύπτοντας το στυλ παρουσίασης που ακολουθούν και ταιριάζει στον χαρακτήρα τους, τις ικανότητές τους και τα σημεία τα οποία θα πρέπει να δουλέψουν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.   Μέσω της βιντεοσκόπησης της παρουσίασης θα έχουν την ευκαιρία να δουν και οι ίδιοι τον εαυτό τους σε δράση για να κατανοήσουν καλύτερα τα σημεία εκείνα που χρήζουν βελτίωσης.

Επίσης όλο το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε μορφή συζήτησης και πρακτικής εξάσκησης, όπου μετά την θεωρητική προσέγγιση κάθε θέματος, οι συμμετέχοντες θα κάνουν μικρές πρακτικές ασκήσεις πάνω στο αντικείμενο που συνήθως παρουσιάζουν στην εταιρία.

Η βιντεοσκόπηση και η διαχείριση του συγκεκριμένου οπτικοακουστικού υλικού γίνεται επί τόπου στην αίθουσα.

Εισαγωγή

 • Οι στόχοι των παρουσιάσεων σε κοινό
 • Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ομιλητή

Η σύνθεση του επιτυχημένου μηνύματος

 • Ανάλυση του γενικού και του ειδικού σκοπού της παρουσίασης
 • Ανάλυση του ακροατηρίου: σύνθεση, μέγεθος, και προδιάθεση

Οργάνωση του υλικού της παρουσίασης

 • Επιλογή του κατάλληλου όγκου και τύπου πληροφοριών που θα παρουσιαστούν
 • Κατανομή και διάταξη του επιλεγμένου υλικού στην παρουσίαση και ανά διαφάνεια

Πρακτική εφαρμογή

 • Βιντεοσκόπηση 3λεπτης παρουσίασης από κάθε συμμετέχοντα θέματος και περιεχομένου δικής τους επιλογής
 • Πειραματισμός με εναλλακτικές μορφές δομής περιεχομένου των παρουσιάσεων των συμμετεχόντων
 • Συζήτηση και σχολιασμός

Αρχίζοντας την παρουσίαση

 • Οι πρώτες εντυπώσεις και η σύνδεση με το ακροατήριο
 • Ο καθορισμός και η επικοινωνία των μηνυμάτων της παρουσίασης

Αναπτύσσοντας την παρουσίαση

 • Στρατηγικές διατήρησης του ενδιαφέροντος του ακροατηρίου
 • Συντονισμός της ροής της παρουσίασης με το παρουσιαζόμενο υλικό

Κλείνοντας την παρουσίαση

 • Οι τελευταίες εντυπώσεις και η σημασία τους
 • Εμπέδωση κεντρικών μηνυμάτων, επίκληση συναισθημάτων, και προτροπή σε ενέργειες

Πρακτική εφαρμογή

 • Οι συμμετέχοντες προσομοιάζουν εναλλακτικές στρατηγικές παρουσίασης σύμφωνα με τη θεωρία που καλύπτεται κατά τη συνεδρία
 • Συζήτηση και σχολιασμός

Ο παρουσιαστής μπροστά στο ακροατήριο

 • Η κίνηση και οι χειρονομίες του ομιλητή μπροστά στο ακροατήριο
 • Η τέχνη της αποτελεσματικής οπτικής επαφής με το ακροατήριο
 • Η δύναμη της φωνής: χρωματισμός, ένταση, ταχύτητα, και τόνος

Ο παρουσιαστής μπροστά στην οθόνη

 • Ειδικές συνθήκες παρουσίασης μπροστά στην οθόνη
 • Η διαχείριση της μη λεκτικής επικοινωνίας σε ένα online περιβάλλον
 • Το τεχνικό περιβάλλον της παρουσίασης: εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων της τεχνικής υποστήριξης

Διαχείριση άλλων παραγόντων

 • Διαχείριση άγχους
 • Διαχείριση χρόνου
 • Διαχείριση του απρόσμενου

Πρακτική εφαρμογή

 • Οι συμμετέχοντες προσομοιάζουν εναλλακτικές στρατηγικές παρουσίασης σύμφωνα με τη θεωρία που καλύπτεται κατά τη συνεδρία
 • Συζήτηση και σχολιασμός

Η σημασία της αυτοαξιολόγησης

 • Η σημασία της άμεσης και της μακροπρόθεσμης ανατροφοδότησης (feedback)
 • Η αντίληψη της παρουσίασης σαν μια συνεχόμενη, εξελισσόμενη, δυναμική διαδικασία

Πρακτική εφαρμογή

 • Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν τις βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις της πρώτης συνεδρίας και συζητούν με την ομάδα τρόπους παγίωσης και βελτίωσης τεχνικών και προσεγγίσεων.

Εγγραφή στο πρόγραμμα γίνεται έως και μία ημέρα πριν την έναρξή του, εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Προσθέστε το πρόγραμμα στο καλάθι αγορών. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή. Εάν πρόκειται για εταιρική συμμετοχή παρακαλούμε τσεκάρετε το πεδίο «Κάνω κράτηση για λογαριασμό της εταιρείας μου». Αφού συμπληρώσετε τα προσωπικά στοιχεία σας και δηλώσετε το παραστατικό που επιθυμείτε να εκδοθεί, θα πρέπει να προχωρήσετε σε καταβολή των διδάκτρων. Η πληρωμή γίνεται με τρεις τρόπους: α) με πιστωτική κάρτα (με άτοκες δόσεις όπου ορίζονται), cash card ή prepaid card, β) με ταυτότητα οφειλής, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέσω ebanking, ή απευθείας στην τράπεζα (μηχάνημα, ανέξοδα, ή γκισέ) ή γ) με IRIS και άμεση χρέωση του λογαριασμού σας.

Παρακαλούμε σημειώστε τα εξής: με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο μήνυμα επιτυχούς συναλλαγής. Ωστόσο, η εγγραφή σας ή η εγγραφή των στελεχών σας δεν ολοκληρώνεται πριν την καταβολή των διδάκτρων του προγράμματος. Μετά την καταβολή των διδάκτρων θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να επιβεβαιώσουμε την εγγραφή σας. Σε περίπτωση συμμετοχής 3 ή περισσότερων ατόμων της ίδιας εταιρείας παρέχεται έκπτωση 10%, που εμφανίζεται αυτόματα στο καλάθι αγορών.

 

 

 

 

 

Το Zoom είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης συμβατή με Mac, Windows, Linux, iOS και Android, που επιτρέπει στους χρήστες να συμμετέχουν σε online μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Zoom από τον υπολογιστή, το laptop, το iPad ή το smartphone σας. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Zoom για να το χρησιμοποιήσετε. Με την εγγραφή σας θα λάβετε ένα σύντομο οδηγό χρήσης. Λάβετε υπόψιν ότι θα πρέπει να διαθέτετε κάμερα, ηχεία και μικρόφωνο. Οι περισσότεροι σύγχρονοι υπολογιστές διαθέτουν ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και headset για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Το σεμινάριο μπορεί να οργανωθεί και αποκλειστικά για την εταιρεία σας, εάν υπάρχει ομάδα στελεχών σας που επιθυμεί να το παρακολουθήσει. Σε αυτή την περίπτωση το περιεχόμενο, οι ημερομηνίες και το ωράριο διεξαγωγής προσαρμόζονται στις ανάγκες και απαιτήσεις των στελεχών σας. 

Ιωάννης Πετρόπουλος
Εισηγητής Επικοινωνίας και Προσωπικής Ανάπτυξης

Ο Γιάννης Πετρόπουλος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το Hellenic American University με ειδικό ενδιαφέρον στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων business writing στον ...

Μάθετε περισσότερα

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν ...

Πίσω στην αρχή