Οικονομικά για Project Managers

Το σεμινάριο απευθύνεται σε project managers που χρειάζονται τις βασικές γνώσεις ανάλυσης και αξιολόγησης των οικονομικών στοιχείων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, για τον σχεδιασμό έργων ή χαρτοφυλακίων, και την παρακολούθησή τους.  Εστιάζει στην κοστολόγηση βασισμένη στις δραστηριότητες, στην μέτρηση της απόδοσης, στην διαχείριση κινδύνου, στα οικονονομικά στοιχεία του έργου που αφορούν τα αναμενόμενα οφέλη, τα έξοδα, τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικής δομής, καθώς επίσης και την οικονομική σχέση του έργου με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.

Το σεμινάριο προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα ως ενδοεπιχειρησιακή λύση προκειμένου να προσαρμοσθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρισης. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες.

Πληροφορίες

Κωδικός Μαθήματος COE05
Μονάδα/Πρόγραμμα Επαγγελματική Κατάρτιση
Επίπεδο Μέσο
Προαπαιτούμενα Γνώσεις των βασικών αρχών διαχείρισης έργων
Σε ποιον απευθύνεται Project managers, διαχειριστές χαρτοφυλακίων έργων, διαχειριστές προγραμμάτων και στελέχη PMO
Βεβαίωση ΠαρακολούθησηςΝαι
Οδηγεί στην πιστοποίηση PMP
Πίστωση Μονάδων Επιμόρφωσης 16 PDUs
Προσφέρεται OnlineΌχι
Συνεργαζόμενος Φορέας Business Management Consultants
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/02/04 - 08:58:16

Αξιζει να δειτε

  Hellenic American Union

Business Management Consultants


Ποιοτητα

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008
Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας και Επαγγελματικής Επιμόρφωσης

Που θα μας βρειτε

Center of Excellence in Project Management
Μασσαλίας 22, (7ος όρ.)
10680 Αθήνα
Τηλ.: 2103680907, 2103680927
Fax: 2103633174
Email: project@hau.gr

 

Project Management Institute

The PMI Registered Provider logo
is a registered mark of the
Project Management Institute, Inc

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα