Συνεργασίες

O καταλυτικός ρόλος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών, αντικατοπτρίζεται στις σχέσεις συνεργασίας που έχει με άλλους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικά ιδρύματα και άλλα πολιτιστικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 200 οργανισμούς, σε πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, στους οποίους συγκαταλέγονται οι εξής:

Πανεπιστήμια

Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διεθνείς και Ελληνικοί Φορείς Εξετάσεων

Συνεργάτες


Πανεπιστήμια

Office for Language Assessment (OLA), Hellenic American University

Το Office for Language Assessment (OLA) του Hellenic American University αναπτύσσει δύο σειρές εξεταστικών δοκιμασιών Αγγλικής γλωσσομάθειας που κυμαίνονται από τα επίπεδα Α1 ως Γ1: μία σειρά με τεστ για μαθητές νεαρής ηλικίας που αντιστοιχεί στα επίπεδα Α1 και Α2 – τα School Tests for Young Learners of English (STYLE), που περιλαμβάνουν τα STYLE 1, STYLE 2, STYLE 3 and STYLE 4 – και μία σειρά με τεστ για εφήβους και ενήλικες που αντιστοιχεί στα επίπεδα Β1-Γ1 – το Basic Communication Certificate in English (BCCE™) σε επίπεδο Β1, το Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2) σε επίπεδο Β2 και το Advanced Level Certificate in English (ALCE™) σε επίπεδο Γ1. Επίσης, το OLA αναπτύσσει μία εξεταστική δοκιμασία για καθηγητές Αγγλικής σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών (TESOL), το English Teaching Competency Test (ETECT) το οποίο αντικατέστησε το Communicative English Teaching Test (CETT) που διεξαγόταν μεταξύ 2007-2014. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος όλων των ανωτέρω τεστ.

Πανεπιστήμιο του Michigan

Το Πανεπιστήμιο του Michigan σταθερά κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω, εκτός άλλων, των πτυχιακών προγραμμάτων του που έχουν λάβει υψηλές αξιολογήσεις, βιβλιοθηκών, εργαστηρίων, ερευνητικών εγκαταστάσεων και διεθνώς διακεκριμένου ακαδημαϊκού προσωπικού του. Οι επιχειρησιακοί αριθμοί του σπουδαίου αυτού Πανεπιστημίου είναι εξίσου εντυπωσιακοί: 28 σχολές και κολέγια στην Πολιτεία του Michigan, 571 σημαντικά κτήρια, άνω των 8,5 εκατομμυρίων τίτλοι σε βιβλιοθήκες, άνω των 6000 μέλη διδακτικού προσωπικού, περίπου 58000 σπουδαστές (Φθινόπωρο 2010), άνω των 4 δις Ευρώ συνολικά έσοδα από λειτουργικές δραστηριότητες (2009-2010). Το 2010, το Πανεπιστήμιο του Michigan και το Πανεπιστήμιο του Cambridge δημιούργησαν το Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA) το οποίο, το 2018, ανακοίνωσε το νέο όνομα και λογότυπό του ως Michigan Language Assessment.

Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης
Business Management Consultants, Η.Π.Α.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση με την υποστήριξη της Business Management Consultants, διεθνούς εταιρείας συμβούλων εξειδικευμένων σε μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων, ίδρυσε το 2002 το Κέντρο Αριστείας στη Διαχείριση Έργου (Center of Excellence in Project Management).

Ελληνικό Ινστιτούτο Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA)

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση από το 2005 φιλοξενεί τις δράσεις και τις διάφορες διοργανώσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής. Επίσης, το παράρτημα της ISACA στην Αθήνα υποστηρίζει τις διοργανώσεις και τις εκπαιδεύσεις μας.

Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ)

Συνεργαζόμαστε με το ΕΔΔΕ, το εθνικό μέλος του διεθνούς οργανισμού International Project Management Association, για την παροχή προπαρασκευαστικών μαθημάτων για τις εξετάσεις της ΙΡΜΑ, καθώς και την διοργάνωση των εξετάσεων.

Copenhagen Institute of Interaction Design
GrowthRocks
Venture Friends
Ministry of Testing Athens
PM2 Alliance
Banking Risk Training
Convert Group
Διεθνείς και Ελληνικοί Φορείς Εξετάσεων
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση (ΕΑΕ) αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο για το Εθνικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που παρέχει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

CITO

Από το 2004 έως το 2007, το CITO συνεργάστηκε με την Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American University, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και εγκυρότητα των εξετάσεων Basic Communication Certificate in English (BCCE™) και Advanced Level Certificate in English (ALCE™).

Educational Testing Service (ETS)

Ο ETS αναπτύσσει και διεξάγει περισσότερα από 12 εκατομμύρια τεστ παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα τεστ TOEFL, GMAT, GRE, SAT και TOEIC. H Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός φορέας υπεύθυνος για τις εξετάσεις TOEIC στην Ελλάδα από το 2000.

Institute of Linguists, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις Diploma in Translation του Institute of Linguists που εδρεύει στο Λονδίνο από το 1997. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει διετές πρόγραμμα σπουδών στην επαγγελματική μετάφραση το οποίο προετοιμάζει τους φοιτητές για τις εξετάσεις του Diploma in Translation του Ινστιτούτου.

International Project Management Association

Διοργανώνουμε τις επίσημες εξετάσεις του International Project Management Association, υπό την εποπτεία του PMG Cert, τον ατίστοιχο φορέα Πιστοποίησης των εξετάσεων IPMA στην Ελλάδα.

Pearson VUE

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποτελεί Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο της VUE. Προσφέρει εξετάσεις μεγάλων εταιρειών παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως Microsoft, Cisco, Sun Microsystems - SAI, CompTIA, IBM, NCLEX, το Αμερικανικό Κολλέγιο, NASD, UK Teacher Training Agency, VERITAS, IBM Tivoli, VMware, Adobe και αρκετές άλλες.

Michigan Language Assessment

Το Φθινόπωρο του 2010, το Πανεπιστήμιο του Michigan και  το Πανεπιστήμιο του Cambridge, οργανισμοί με μακρά και διακεκριμένη ιστορία στη γλωσσική αξιολόγηση, διδασκαλία και έρευνα, σύναψαν συμφωνία συνεργασίας στο χώρο της ανάπτυξης γλωσσικών δοκιμασιών και δημιούργησαν το νέο, μη-κερδοσκοπικό οργανισμό Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA). Την Άνοιξη του 2018, το CaMLA ανακοίνωσε το νέο όνομα και λογότυπό του ως Michigan Language Assessment. Το Michigan Language Assessment εξακολουθεί να αποτελεί από κοινού συνεργασία των Cambridge Assessment English και Πανεπιστημίου του Michigan και να αναπτύσσει αξιόλογες εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής, προσφέροντας πλήρες και δυναμικό σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ώστε να βοηθήσει εκπαιδευτικούς, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς να καλύψουν τις ανάγκες τους στη γλωσσική αξιολόγηση. Η συγκεκριμένη σύμπραξη αναπτύσσει αξιόλογες εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικής όπως τα ακόλουθα: Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) σε επίπεδο Β2, Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE) σε επίπεδο Γ2, Michigan English Test (MET) σε επίπεδα Α2-Γ1, MET Go! σε επίπεδα A1-B1 και τα Michigan Young Learners English (MYLE) – MYLE Bronze, MYLE Silver και MYLE Gold – σε επίπεδα A1-A2. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος όλων των ανωτέρω τεστ στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Συνεργάτες

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι, επίσης, μέλος διαφόρων επαγγελματικών οργανισμών, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται:

Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης
American Library Association (ALA)
European Association for Language Teaching and Assessment (EALTA)
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
TESOL Η.Π.Α. (Teachers of English to Speakers of Other Languages)
Τελευταία Ενημέρωση: 2021/01/14 - 14:09:45

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε 

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform

Center of Excellence in Project Management

 

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα