Συνεργασίες

O καταλυτικός ρόλος της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών, αντικατοπτρίζεται στις σχέσεις συνεργασίας που έχει με άλλους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικά ιδρύματα και άλλα πολιτιστικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ελλάδα. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 200 οργανισμούς, σε πολιτιστικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, στους οποίους συγκαταλέγονται οι εξής:

Πανεπιστήμια

Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης

Διεθνείς και Ελληνικοί Φορείς Εξετάσεων

Συνεργάτες


Πανεπιστήμια

Aκαδημία Ηλεκτρονικών Μέσων, Rensselaer Polytechnic Institute

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και η Ακαδημία Ηλεκτρονικών Μέσων του Rensselaer Polytechnic Institute (ΗΠΑ) συνεργάστηκαν στην δημιουργία και εφαρμογή του Hellas Alive©.

Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας, Πανεπιστήμιο του Michigan

Το Ινστιτούτο Αγγλικής Γλώσσας, ένα κέντρο έρευνας, διδασκαλίας και εξέτασης της Αγγλικής σαν Δεύτερη Γλώσσα, είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Πανεπιστημίου του Michigan το οποίο κατατάσσεται ανάμεσα στα καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημος φορέας για τις εξετάσεις του πτυχίου Proficiency του Πανεπιστημίου του Michigan από το 1957 και του πτυχίου Competency από το 1994.

Πανεπιστήμιο Ss. Cyril and Methodius των Σκοπίων

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American University υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας με το πανεπιστήμιο Ss. Cyril and Methodius η οποία επικυρώνει την δημιουργία ειδικού Κέντρου Γλωσσών και Επιμόρφωσης (CELTE) υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου των Σκοπίων. Το Κέντρο θα προσφέρει διεθνώς πιστοποιημένα προγράμματα γλωσσικής εκπαίδευσης, επιμόρφωσης καθηγητών, και μετάφρασης και διερμηνείας. Τα προγράμματα θα προσφέρονται στους φοιτητές όλων των σχολών του Πανεπιστημίου καθώς και στο γενικό κοινό.

Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment Ohridski

Το Hellenic American University και η Ελληνοαμερικανική Ένωση συνεργάζονται στενά με το Τμήμα Γλωσσικής Διδασκαλίας και Διεθνών Φοιτητών του Πανεπιστημίου σε διάφορους τομείς, όπως οι Ξένες Γλώσσες (Νέα Ελληνικά και Αγγλικά), η Εκπαίδευση Καθηγητών και η Μετάφραση και Διερμηνεία. Η συνεργασία αφορά επίσης και στη διοργάνωση των Εξετάσεων ECCE και ECPE του Πανεπιστημίου του Michigan.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ)

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθηνών με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους στην πιστοποίηση της Αγγλικής γλώσσας. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ευκολότερη πρόσβαση στις εξετάσεις TOEIC® για τους φοιτητές του ΤΕΙ Αθηνών. Με αυτήν την εξέταση οι φοιτητές θα μπορούν να αποδείξουν το επίπεδο ικανότητας τους στην Αγγλική γλώσσα και να αποκτήσουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και αργότερα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Φορείς Επαγγελματικής Κατάρτισης

Business Management Consultants, Η.Π.Α.

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση με την υποστήριξη της Business Management Consultants, διεθνούς εταιρείας συμβούλων εξειδικευμένων σε μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων, ίδρυσε το 2002 το Κέντρο Αριστείας στη Διαχείριση Έργου (Center of Excellence in Project Management).

Cisco Systems

H Ελληνοαμερικανική Ένωση συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Cisco Networking Academy από το 2002 ως Περιφερειακή (Regional Academy) και Τοπική Ακαδημία (Local Academy). Από το 2012 η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρέχει τις υπηρεσίες της ως Κέντρο Υποστήριξης Ακαδημιών (Academy Support Center) και ως Κέντρο Εκπαίδευσης Καθηγητών (Instructor Training Center), σύμφωνα με τη νέα δομή της Cisco.

Global Association of Risk Professionals

Από το 2010, η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Global Association of Risk Professionals (GARP), εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διαχείριση κινδύνου.

Ελληνικό Ινστιτούτο Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA)

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση από το 2005 φιλοξενεί τις δράσεις και τις διάφορες διοργανώσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής. Επίσης, το παράρτημα της ISACA στην Αθήνα υποστηρίζει τις διοργανώσεις και τις εκπαιδεύσεις μας.

Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση από το 2008 φιλοξενεί τις διάφορες διοργανώσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου κατά της Απάτης.

Microsoft

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποτελεί πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο της Microsoft (Microsoft Certified Silver Partner for Learning Solutions) στην τεχνική εκπαίδευση.

Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων (ΕΔΔΕ)

Συνεργαζόμαστε με το ΕΔΔΕ, το εθνικό μέλος του διεθνούς οργανισμού International Project Management Association, για την παροχή προπαρασκευαστικών μαθημάτων για τις εξετάσεις της ΙΡΜΑ, καθώς και την διοργάνωση των εξετάσεων.

Project Management Institute

Το Κέντρο Αριστείας στη Διαχείριση Έργου (Center of Excellence in Project Management) της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης είναι Διεθνώς Αναγνωρισμένος Εκπαιδευτικός Φορέας του ΡΜΙ (Global PMI Registered Educationi Provider). Όλα τα μαθήματά μας είναι αναγνωρισμένα από το ΡΜΙ, και παρέχουν PDUs για πιστοποίηση.

International Institute of Business Analysis

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο μοναδικός Ελληνικός εκπαιδευτικός οργανισμός που προσφέρει σεμινάρια σε Business Analysis τα οποία είναι πιστοποιημένα από το International Institute of Business Analysis (IIBA®).Το IIBA® είναι ο πρώτος φορέας στο κόσμο που διεξάγει έρευνα και προγράμματα πιστοποιήσεων στο πεδίο του Business Analysis.

International Import Export Institute

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι το μοναδικό επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις του Πιστοποιημένου Εξαγωγέα, από το International Import Export Institute (IIEI).

Διεθνείς και Ελληνικοί Φορείς Εξετάσεων

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση (ΕΑΕ) αποτελεί επίσημο εξεταστικό κέντρο για το Εθνικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας που παρέχει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

CITO

Από το 2004 έως το 2007, το CITO συνεργάστηκε με την Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American University, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη και εγκυρότητα των εξετάσεων για το Advanced Level Certificate in English (ALCE).

Educational Testing Service (ETS)

Ο ETS αναπτύσσει και διεξάγει περισσότερα από 12 εκατομμύρια τεστ παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα τεστ TOEFL, GMAT, GRE, SAT και TOEIC. H Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός φορέας υπεύθυνος για τις εξετάσεις TOEIC στην Ελλάδα από το 2000.

Global Association of Risk Professionals

Ως πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της VUE, διοργανώνουμε τις εξετάσεις GARP στην Ελλάδα.

Ινστιτούτο Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής Η.Π.Α. (ISACA) & Ελληνικό Ινστιτούτο Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής

H Ελληνοαμερικανική Ένωση από το 1994 αποτελεί το επίσημο και αποκλειστικό εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις CISA. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Eλληνικό Iνστιτούτο Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής (ISACA), διοργανώνει το προπαρασκευαστικό μάθημα για τους υποψήφιους των διεθνών εξετάσεων Πιστοποιημένων Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής (Certified Information Systems Auditor - CISA).

Institute of Linguists, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι επίσημο εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις Diploma in Translation του Institute of Linguists που εδρεύει στο Λονδίνο από το 1997. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, η Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει διετές πρόγραμμα σπουδών στην επαγγελματική μετάφραση το οποίο προετοιμάζει τους φοιτητές για τις εξετάσεις του Diploma in Translation του Ινστιτούτου.

International Project Management Association

Διοργανώνουμε τις επίσημες εξετάσεις του International Project Management Association, υπό την εποπτεία του PMG Cert, τον ατίστοιχο φορέα Πιστοποίησης των εξετάσεων IPMA στην Ελλάδα.

Pearson VUE

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση αποτελεί Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο της VUE. Προσφέρει εξετάσεις μεγάλων εταιρειών παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως Microsoft, Cisco, Sun Microsystems - SAI, CompTIA, IBM, NCLEX, το Αμερικανικό Κολλέγιο, NASD, UK Teacher Training Agency, VERITAS, IBM Tivoli, VMware, Adobe και αρκετές άλλες.

Association of International Accountants

H Ελληνοαμερικανική Ένωση αποτελεί αποκλειστικό εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις του Αssociation of International Accountants, έναν διεθνή επαγγελματικό φορέα Λογιστών ο οποίος προσφέρει επαγγελματικές πιστοποιήσεις σε περισσότερα από 8500 μέλη και 9600 εκπαιδευόμενους σε 105 χώρες. Οι εξετάσεις του AIA βασίζονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS)και στα Πρότυπα Ελεγκτικής (ISA).

Συνεργάτες

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι, επίσης, μέλος διαφόρων επαγγελματικών οργανισμών, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται:

Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης
American Library Association (ALA)
Eυρωπαϊκή Ένωση για τη Γλωσσική Εκμάθηση μέσω Υπολογιστών (EUROCALL)
European Association for Language Teaching and Assessment (EALTA)
Eυρωπαϊκή Ένωση για τη Διδασκαλία του Ακαδημαϊκού Γραπτού Λόγου (EATAW)
Eυρωπαϊκή Ένωση Κέντρων Γραπτού Λόγου (EWCA)
International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
TESOL Η.Π.Α. (Teachers of English to Speakers of Other Languages)
TESOL Μακεδονίας Θράκης

Το TESOL Macedonia Thrace είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί σε εθελοντική βάση και αποσκοπεί στην επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών και φορέων εκπαίδευσης της αγγλικής ως ξένης γλώσσας που εργάζονται στην Ελλάδα. Το TESOL Μακεδονίας Θράκης είναι ο επίσημος ελληνικός φορέας συνεργασίας με το TESOL Inc. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση υπήρξε θερμός υποστηρικτής αυτού του οργανισμού και λειτούργησε καταλυτικά στην ίδρυσή του το 1993 και συνεχίζει να είναι ένας μεγάλος υποστηρικτής στη διοργάνωση των ετήσιων συνεδρίων του.

Τελευταία Ενημέρωση: 2019/03/05 - 13:29:33

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε 

Hellenic American Union Thessaloniki

Hellenic American Union e-learning platform

Center of Excellence in Project Management

 

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα