Έναρξη Τμημάτων Συνομιλίας Αγγλικών για Ενήλικες!

15/01/2014

Μέσω των μαθημάτων συνομιλίας οι σπουδαστές βελτιώνουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, αποκτούν περισσότερη αυτοπεποίθηση στη χρήση της αγγλικής γλώσσας καθώς και μεγαλύτερη ευχέρεια λόγου. Επίσης αναπτύσσουν τους απαραίτητους εκφραστικούς μηχανισμούς μέσω ποικίλων διαδραστικών δραστηριοτήτων. Τα μαθήματα προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των σπουδαστών μέσω της ερευνητικής μεθόδου Milestones to Learning.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Πρόγραμμα Αγγλικής Γλώσσας:
Τηλ. 2103680900, Email: english@hau.gr

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/03/14 - 13:17:25

Μείνετε Συνδεδεμένοι

Hellenic American Union Twitter Hellenic American Union Facebook  linkedin logo

 YouTube logo  Instagram logo

Αξίζει να δείτε 

Hellenic American Union Thessaloniki

 

Center of Excellence in Project Management

 

 

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα