Δομή και περιεχόμενο του ALCE™

 

Ενότητα

Διάρκεια

Περιγραφή

# ερωτημάτων

Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening)

 

 

περ. 40 λεπτά

Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή)

5 αποσπάσματα από ραδιοφωνικές εκπομπές  ακολουθούμενα από 2 εκτυπωμένες ερωτήσεις με 3 επιλογές έκαστο. Τα αποσπάσματα ακούγονται μία φορά.

10

Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή) 

10 σύντομοι διάλογοι ακολουθούμενοι από 1 εκτυπωμένη ερώτηση με 3 επιλογές έκαστος. Οι διάλογοι ακούγονται μία φορά.

10

Μέρος 3 (πολλαπλή επιλογή)

Ηχογραφημένη ραδιοφωνική συνέντευξη σε 5 μέρη ακολουθούμενα από 2 εκτυπωμένες ερωτήσεις με 3 επιλογές έκαστο. Το κάθε μέρος και οι ερωτήσεις του ακούγονται δυο φορές.

10

Μέρος 4 (πολλαπλή επιλογή)

Ηχογραφημένη ομιλία μεγάλης διάρκειας σε 2 μέρη ακολουθούμενα από 5 εκτυπωμένες ερωτήσεις με 3 επιλογές έκαστο. Το κάθε μέρος ακούγεται μία φορά.

10

Γραμματική, Λεξιλόγιο, Κατανόηση Γραπτού Λόγου (GVR)

 

80 λεπτά

Γραμματική (πολλαπλή επιλογή)

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν κάθε πρόταση επιλέγοντας 1 από 4 επιλογές απαντήσεων. Μόνο μία επιλογή είναι γραμματικά ορθή.

 

40

Λεξιλόγιο (πολλαπλή επιλογή)

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν κάθε πρόταση επιλέγοντας 1 από 4 επιλογές απαντήσεων. Μόνο μία επιλογή είναι σημασιολογικά ορθή.

 

40

Κατανόηση Γραπτού Λόγου Μέρος 1 (πολλαπλή επιλογή)

Κριτική βιβλίου, θεατρικού έργου, ταινίας κλπ. ακολουθούμενη από 7 ερωτήσεις με 4 επιλογές έκαστη.

 

7

 

Κατανόηση Γραπτού Λόγου Μέρος 2 (πολλαπλή επιλογή)

Κείμενο με ακαδημαϊκό/επιστημονικό θέμα, ακολουθούμενο από 7 ερωτήσεις με 4 επιλογές έκαστη.

7

Κατανόηση Γραπτού Λόγου Μέρος 3 (πολλαπλή επιλογή)

Κείμενο που εξετάζει κοινωνικό θέμα, ακολουθούμενο από 6 ερωτήσεις με 4 επιλογές έκαστη.

6

Έκθεση (Writing)

30 λεπτά

Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία από δύο διαλεκτικές εκθέσεις.

1 θέμα

Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking)

11 – 13 λεπτά

Μέρος 1: Προθέρμανση

Οι υποψήφιοι απαντούν σε μη-ευαίσθητες, προσωπικές ερωτήσεις.

 

4 μέρη

Μέρος 2: Εισαγωγή στο θέμα

Οι υποψήφιοι απαντούν εκτενώς σε μία ερώτηση.

Μέρος 3: Ερωτήσεις σχετικά με το θέμα

Οι υποψήφιοι απαντούν σε 2-3 ερωτήσεις σχετικά με το θέμα.

Μέρος 4: Επιχειρηματολογία

Στους υποψήφιους δίνονται το πλαίσιο για ένα αντιφατικό θέμα καθώς και κύριες απόψεις της κάθε πλευράς. Οι υποψήφιοι αναμένεται να επιλέξουν πλευρά και να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της πλευράς τους με αποτελεσματικό τρόπο.

 

Τελευταία Ενημέρωση: 2016/03/10 - 16:56:52

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα