Πρακτικές Πληροφορίες για το ALCE™

Ποιος είναι ο φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων ALCE™ στην Ελλάδα;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός επίσημος φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων ALCE™ στην Ελλάδα.

Πότε διεξάγονται οι εξετάσεις ALCE™;

Οι εξετάσεις διεξάγονται τέσσερις φορές το χρόνο, Ιανουάριο, Μάρτιο, Ιούνιο και Οκτώβριο. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται Σάββατο και οι προφορικές την ίδια, προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία. 

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις ALCE™;

Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλους σχεδόν τους νομούς της Ελλάδας. Επικοινωνήστε με τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών για να πληροφορηθείτε το πλησιέστερο σε εσάς εξεταστικό κέντρο.

Πότε λαμβάνουν οι υποψήφιοι τα αποτελέσματα των εξετάσεων ALCE™;

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν τα αποτελέσματα περίπου δύο μήνες μετά την εξεταστική περίοδο στην οποία έχουν συμμετάσχει.

Πώς ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Όλοι οι υποψήφιοι των εξετάσεων ALCE™ λαμβάνουν με προσωπική επιστολή το Δελτίο Επίδοσης στο οποίο αναγράφεται η συνολική και ανά τμήμα εξέτασης βαθμολογία. Αντίγραφο της βαθμολογίας των εξετάσεων αποστέλλεται και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών τα οποία επιμελούνται την προετοιμασία των υποψηφίων.

Τα αποτελέσματα είναι, επίσης, διαθέσιμα για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας μέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας ORFEAS και για τους μεμονωμένους υποψήφιους μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Μάθετε επίσης
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 12:51:04

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα