Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων TOEFL Junior®

Η βαθμολογία στο TOEFL® Junior™ καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στο κάθε μέρος του τεστ μετατρέπεται σε βαθμολογία – κλίμακα που κυμαίνεται από 200 έως 300. 

Η συνολική βαθμολογία κάθε μαθητή είναι το άθροισμα των βαθμολογιών των τριών ενοτήτων και κυμαίνεται από 600 έως 900.

Ενότητες εξέτασης Βαθμολογία με κλίμακα
Κατανόηση Προφορικού Λόγου 200-300
Κατανόηση Γραπτού Λόγου 200-300
Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία 200-300
Συνολική Βαθμολογία 600-900

Η αντιστοίχηση των βαθμολογιών από το Educational Testing Service (ETS) με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) έχει ως εξής:

Ενότητες εξέτασης Επίπεδο CEFR A2 Επίπεδο CEFR B1 Επίπεδο CEFR B2
Κατανόηση Προφορικού Λόγου 210–245 250–275 280–300
Κατανόηση Γραπτού Λόγου 210–245 250–275 280–300
Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία 210–245 250–275 280–300
Τελευταία Ενημέρωση: 2020/03/04 - 14:53:04

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα