Το πρόγραμμα περιήγησής σας δεν υποστηρίζεται πλέον. Κατεβάστε το προτιμώμενο σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησής σας και μείνετε ασφαλείς!

TOEFL Junior®

Επίπεδα:
A1-B2
Γλώσσα:
Αγγλικά

Το TOEFL Junior®  είναι τεστ περιορισμένης χρηστικότητας (low stakes exam). Παρέχει σε σχολεία, καθηγητές, γονείς και μαθητές ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης της προόδου των μαθητών στην αγγλική γλώσσα. 

Τι είναι το TOEFL Junior®;

Το TOEFL Junior® Test παρέχει γενική αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης της Αγγλικής, η οποία ωστόσο δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένη διδακτέα ύλη. Διεξάγεται γραπτώς (paper-based test), απευθύνεται σε μαθητές 11-14 χρόνων και αξιολογεί τις ακόλουθες δεξιότητες:

  • Κατανόηση Προφορικού Λόγου από CD (Listening)
  • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading)
  • Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία (Language Form and Meaning)

Γιατί να επιλέξω το TOEFL Junior®;

Το TOEFL Junior® Test προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη:

  • Παρέχει σε γονείς, Κέντρα Ξένων Γλωσσών και σχολεία αντικειμενική πληροφόρηση για την πρόοδο και τις τελικές επιδόσεις των μαθητών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Αγγλική.
  • Είναι σταθμισμένο με  τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνοπτική αξιολόγηση της προόδου των μαθητών κατά τη διάρκεια ή στο τέλος ενός ακαδημαϊκού έτους ή ακαδημαϊκού προγράμματος.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατάταξη μαθητών στην αρχή ενός ακαδημαϊκού έτους ή ακαδημαϊκού προγράμματος.
  • Αξιολογεί την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα κατά την προετοιμασία των μαθητών για μελλοντικές σπουδές σε αγγλόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα.


Ενότητες Εξέτασης

# Ερωτήσεων

Περιγραφή

Συνολική διάρκεια

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

42

Ικανότητα κατανόησης προφορικού λόγου για διαπροσωπικούς, εκπαιδευτικούς, και ακαδημαϊκούς σκοπούς

110’

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

42

Ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης ακαδημαϊκών και μη-ακαδημαϊκών κειμένων

Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία

42

Ικανότητα επίδειξης επαρκούς γνώσης σε βασικές βοηθητικές δεξιότητες, όπως η γραμματική και το λεξιλόγιο σε γλωσσικό περιβάλλον

 

 

 


Πόσο συχνά διεξάγονται οι εξετάσεις TOEFL Junior®;

Οι εξετάσεις TOEFL Junior® διεξάγονται κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων, κι εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός υποψηφίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα.

Ποιος είναι ο φορέας για την διεξαγωγή των εξετάσεων TOEFL Junior® στην Ελλάδα;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι ο αποκλειστικός επίσημος φορέας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών στην Ελλάδα.

Πού διεξάγονται οι εξετάσεις TOEFL Junior®

Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλους τους νομούς της Ελλάδας.

Δείτε τα εξεταστικά κέντρα και μάθετε ποιο είναι το πλησιέστερο σε εσάς.

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις TOEFL Junior®

Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις ηλεκτρονικά (online) ή να τις καταθέσουν αυτοπροσώπως στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.  Οι καθηγητές και οι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών τους ηλεκτρονικά, ταχυδρομικώς ή να τις καταθέσουν αυτοπροσώπως στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Μάθετε περισσότερα... 

Πότε ανακοινώνονται τα αποτελέσματα;

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται περίπου επτά εργάσιμες ημέρες μετά τη διεξαγωγή της εξέτασης.  

Μπορώ να δώσω τις εξετάσεις TOEFL Junior® αν είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες;

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει δεσμευτεί να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα μέλη του κοινού της. Αν υποψήφιος χρειάζεται ειδικές ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις στις εξετάσεις, πρέπει να επικοινωνήσει με το Γραφείο EPN της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και να προσκομίσει τα ανάλογα δικαιολογητικά, 10 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία εξέτασης, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη εξυπηρέτησή του. Δεν υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση για ειδικές ρυθμίσεις ή τροποποιήσεις.

Υπάρχουν διαφορετικά τεστ για κάθε επίπεδο;

Το κάθε τεστ είναι ίδιο για όλους τους υποψήφιους.

Πώς ενημερώνομαι για την επίδοσή μου στο TOEFL Junior® ;

Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία τους, λαμβάνουν αναλυτικό δελτίο επίδοσης (score report). Σε αυτό γίνεται αναλυτική περιγραφή των ικανοτήτων τους με αντιστοίχησή τους στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).


Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.


Τα ατομικά δελτία επίδοσης (score reports) του κάθε υποψηφίου αποστέλλονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την επομένη μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

Διαδικασία βαθμολόγησης των εξετάσεων TOEFL Junior®

Η βαθμολογία στο TOEFL Junior® καθορίζεται από τον αριθμό των σωστών απαντήσεων. Αρνητική βαθμολογία δεν υπάρχει. Ο αριθμός των σωστών απαντήσεων στο κάθε μέρος του τεστ μετατρέπεται σε βαθμολογία – κλίμακα που κυμαίνεται από 200 έως 300.

Η συνολική βαθμολογία κάθε μαθητή είναι το άθροισμα των βαθμολογιών των τριών ενοτήτων και κυμαίνεται από 600 έως 900.

Ενότητες εξέτασης

Βαθμολογία με κλίμακα

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

200-300

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

200-300

Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία

200-300

Συνολική Βαθμολογία

600-900

Η αντιστοίχηση των βαθμολογιών από το Educational Testing Service (ETS®) με τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) έχει ως εξής:

Ενότητες εξέτασης

Επίπεδο CEFR A2

Επίπεδο CEFR B1

Επίπεδο CEFR B2

Κατανόηση Προφορικού Λόγου

210–245

250–275

280–300

Κατανόηση Γραπτού Λόγου

210–245

250–275

280–300

Γλωσσικοί Τύποι και Σημασία

210–245

250–275

280–300

Αναβαθμολόγηση

  • Όλα τα αιτήματα αναβαθμολόγησης σχετικά με τις εξετάσεις TOEFL iΒΤ® εξετάζονται απευθείας από το ETS®. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο του ETS®.
  • Λόγω των σκοπών των εξετάσεων TOEFL Junior® και TOEFL ITP®, τα αποτελέσματά τους δεν αναβαθμολογούνται. Και οι δύο εξετάσεις είναι περιορισμένης χρηστικότητας (low stakes exam). Το TOEFL Junior® παρέχει σε σχολεία, καθηγητές, γονείς και μαθητές ένα αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης της προόδου των μαθητών στην αγγλική γλώσσα και το TOEFL ITP® χρησιμοποιείται από Κέντρα Ξένων Γλωσσών, πανεπιστήμια, οργανισμούς εκπαίδευσης και άλλους φορείς που επιδιώκουν ποιοτική αξιολόγηση της Αγγλικής για εσωτερική χρήση.

Score Reports

Τα ατομικά δελτία επίδοσης του TOEFL Junior® για κάθε υποψήφιο αποστέλλονται στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών την ημέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τα δελτία επίδοσης μεμονωμένων υποψηφίων αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται στο δελτίο εγγραφής τους.

Όλοι οι υποψήφιοι του TOEFL Junior®, ανεξαρτήτως βαθμολογίας που έχουν λάβει, λαμβάνουν λεπτομερές δελτίο επίδοσης. Τα δελτία επίδοσης επίσης περιλαμβάνουν περιγραφή των γλωσσικών τους με αντιστοίχησή τους στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).


Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρέχει ποικιλία υποστήριξης σχετικά με εξετάσεις προς όλα τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους μεμονωμένους υποψηφίους:

Επίσης, προσφέρει στους υποψήφιους, τους μαθητές και τους καθηγητές τους ποικιλία υποστηρικτικού υλικού που αναπτύσσει ή υποστηρίζει το ETS®:


Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στις εξετάσεις της επιλογής μου;

Δημιουργήστε λογαριασμό στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΡΦΕΑΣ. Από εκεί, ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνονται. Επιλέξτε την εξέταση που επιθυμείτε, την ημερομηνία και το εξεταστικό κέντρο. Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας θα σας ζητηθεί να πληρώσετε τα εξέταστρα με τον τρόπο πληρωμής της επιλογής σας. Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την ημέρα των εξετάσεων σας θα σας σταλούν μέσω email ή SMS.

Αν έχω κάποια ερώτηση για τη διαδικασία;

Σε περίπτωση που έχετε κάποια ερώτηση για την διαδικασία εγγραφής στις εξετάσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια των βημάτων της διαδικασίας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 36800000 και θα σας εξυπηρετήσουμε άμεσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο για εσάς από τις 9 π.μ. έως και τις 5 μ.μ. για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στις εξετάσεις, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. 

Μπορώ να δω το status της συμμετοχής μου αφότου έχω ολοκληρώσει την αίτηση;

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία της αίτησης σας, θα λάβετε ενημερώσεις για την κατάσταση της μέσω email, SMS ή τηλεφωνικής κλήσης από την ομάδα υποστήριξης μας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία της εξέτασης.


Επιπλέον υπηρεσίες:


Ημερομηνία Εξετάσεων: Εξεταστική: Εξεταστικά Κέντρα: Περίοδος Εγγραφών:
Περίοδος Εγγραφών:
Πίσω στην αρχή