Πιστοποιητικά BCCE / ALCE Ιουνίου 2010

24/10/2010

Τα πιστοποιητικά BCCE / ALCE της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2010 είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Ελληνοαμερικανική Ένωσης. Για να παραλάβετε το πιστοποιητικό σας:

  • Επισκεφτείτε τα γραφεία μας.

Ή

  • Υποβάλετε την εξουσιοδότηση παραλαβής πιστοποιητικών.

Για περισσότερες πληροφορίες…

Σημείωση:
  • Η ταχυδρόμηση/ παραλαβή των πιστοποιητικών γίνεται αποκλειστικά από τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Αθήνα.
  • Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τους υποψήφιους του εξεταστικού κέντρου Θεσσαλονίκης η ταχυδρόμηση/ παραλαβή των πιστοποιητικών γίνεται από τα γραφεία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης στην Θεσσαλονίκη.
  • Το τμήμα Πιστοποιητικών και Βεβαιώσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.00 - 17.00.

Πληροφορίες

Γλώσσα: EN
Τελευταία Ενημέρωση: 2011/09/16 - 13:00:10

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα