Πρόγραμμα εξετάσεων Cambridge ESOL

07/09/2012

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με το Cambridge ESOL. Με τη συμφωνία, το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων ιδρύει αυτόνομο, ανοικτό εξεταστικό κέντρο το οποίο διεξάγει τις εξετάσεις του Cambridge ESOL στην Ελλάδα.

Το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων — ο μοναδικός φορέας διεξαγωγής εξετάσεων στην Ελλάδα με πιστοποίηση ISO — θα συνεισφέρει σε αυτή την πρωτοβουλία με την ίδια αυστηρή αφοσίωση στην εξεταστική ακεραιότητα και τις ίδιες υπηρεσίες προς υποψήφιους και καθηγητές που η ξενόγλωσση εκπαιδευτική κοινότητα αναγνωρίζει στην Ελληνοαμερικανική Ένωση από το 1957.

Οι πρώτες εξετάσεις του Cambridge ESOL που διοργανώνει στην Ελλάδα η Ελληνοαμερικανική Ένωση θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Eξέταση

Ημερομηνία

Εξέταστρα

Key for Shools (KET)

24 Νοεμβρίου 2012

€ 75

Preliminary for Schools (PET)

24 Νοεμβρίου 2012

€ 90

FCE for Schools

1 Δεκεμβρίου 2012

€ 160

CAE

2 Δεκεμβρίου 2012

€ 150

CPE

2 Δεκεμβρίου 2012

€ 180

Περίοδος εγγραφών: 7 Σεπτεμβρίου 2012 - 5 Οκτωβρίου 2012

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης:

  • T: 2103680000 (Αθήνα), 2310557600 (Θεσσαλονίκη)
  • Email: exams@hau.gr

Πληροφορίες

Γλώσσα: EL
Τελευταία Ενημέρωση: 2014/12/18 - 14:43:32

Εργαλεία

Βοηθήματα:
Εκτύπωστε αυτή τη σελίδα
Στείλτε αυτή την σελίδα